Categorie archief: Hengelo

Kapaanvraag voor 3 bomen aan Ruurloseweg in Hengelo

Op 15 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een drietal bomen op het adres Ruurloseweg 26 in Hengelo: een linde, een esdoorn en een acacia. In de huidige landschapstuin staan enkele monumentale bomen. Het huis zelf is ook een monument.

Door achterstallig onderhoud is het nodig veel snoeiwerk te verrichten en wat lucht en licht in de tuin te brengen.

De eigenaar gaat herplanten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 april.

 

Drie lindebomen bij ’t Leer in Hengelo blijven staan

Op 1 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie lindebomen aan het schoolplein (basisschool De Leer) aan de Sint Michielsstraat 6 in Hengelo. In de aanvraag staat geen reden genoemd.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 november.

Op 13 december besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen, ondanks negatief advies van de betrokken groenambtenaar.

Met de lindebomen blijkt niets aan de hand. Maar er is een hek erg dicht tegen de bomen geplaatst voor de veiligheid van de schoolkinderen. De stabiliteit van het hekwerk heeft nu te lijden onder de worteldruk van de drie bomen. Ook het ernaast gelegen speelveldje zou daar last van ondervinden. Waarom het hek zo dicht tegen de bomen geplaatst is en of het hek dan niet verplaatst kan worden, wordt niet duidelijk.

In de kapvergunning is een herplantplicht opgenomen. Waaruit die bestaat, is niet aangegeven.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 21 december.

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst diende bezwaar in tegen dit kapbesluit. Tijdens de behandeling van dit bezwaar maakte Harry Laan, projectleider bij Primair Onderwijs Achterhoek namens de Daltonschool De Leer, duidelijk zowel voor de veiligheid van de kinderen als voor het behoud van de gezonde lindes op te willen komen. Naar aanleiding van de mondelinge behandeling met Vereniging Bomenbelang besloot men voorlopig af te zien van het kappen van de drie lindebomen. “We zullen de situatie de komende tijd blijven minitoren en waar nodig maatregelen treffen om de situatie beheersbaar te houden. Mocht op (lange) termijn de situatie zodanig worden dat grote overlast gaat ontstaan, dan zullen wij opnieuw met de gemeente Bronckhorst in contact treden.”

Vereniging Bomenbelang heeft daarop haar bezwaar ingetrokken.

 

Kapvergunning voor 2 eiken aan Berendschotstraat in Hengelo

Op 27 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken op het zijerf van het pand Berendschotstraat 8 in Hengelo. De indiener van de aanvraag noemt geen reden voor de kap. De eiken staan op zes meter van het huis. Herplant wordt niet overwogen, omdat er volgens de eigenaar voldoende bomen blijven staan.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 6 maart.

Op 26 maart besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.  De kans dat bij storm een zware tak op het woonhuis valt, is volgens de gemeente te groot. Bovendien blijven voldoende bomen staan en staat er een mooie beuk tussen de twee eiken die straks kan doorgroeien naar een volwassen boom.

De gemeente legt daarom geen herplant op.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 31 maart.

 

 

Kapvergunning voor es aan Beukenlaan in Hengelo

Op 28 februari vroeg de gemeente een kapvergunning aan voor een es in het park de Bleijke in Hengelo, bij de dierenweide en het gebouw Wittesweide. De es ondervindt last van de essentaksterfte. De gemeente gaat geen boom herplanten. Volgens haar staan er al voldoende bomen in de directe omgeving.

Aan de noordzijde van de dierenweide zijn afgelopen week overigens twee forse eiken gekapt na klachten van een omwonende.

De kapaanvraag voor de es is openbaar gemaakt op 6 maart.

Op 26 maart besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De boom is volgens de gemeente aan het afsterven als gevolg van de essentaksterfte. Ook noemt de gemeente  als argument dat er al een aantal bomen in de buurt staan. De te kappen esstaat aan de rand van het gazon. In verband met maaiwerkzaamheden kan daarom geen boom teruggeplant worden, meent de gemeente (!).

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 31 maart. Tot zes weken nadien kan hiertegen bezwaar gemaakt worden.

Kinderen maken Bronckhorst tijdens Boomfeestdag iets groener

De Nationale Boomfeestdag is weer achter de rug. Het thema luidde dit jaar ‘Maak ’t buiten beter!’ Onder een stralende zon en een heerlijke temperatuur gingen een kleine 200 leerlingen van zeven scholen uit de gemeente Bronckhorst op woensdag 14 maart aan de slag met het planten van bomen en plantsoen. De leerlingen van De Rozengaardsweide uit Hengelo moesten op het laatste moment verstek laten gaan door ziekte van een leraar die niet vervangen kon worden. Desondanks was de belangstelling dit jaar groter dan vorig jaar.

Leerlingen van De Pannevogel uit Steenderen plantten 10 lindes langs de Lindenweg in de buurt van Rha (foto: Gerlinde Bulten)

Lees verder

Kapvergunning voor één eik aan Koningsweg in Hengelo

Op 24 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee inlandse eiken aan de Koningsweg 3 in Hengelo. Uit de zeer summier ingevulde aanvraag wordt niet duidelijk waarom de eiken gekapt zouden moeten worden. Ook gaat de aanvrager niet in op eventuele herplant.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 30 januari.

Op 26 februari besluit de gemeente voor één eik een (nood)kapvergunning af te geven. De andere kapaanvraag (voor een eik rechts van het perceel) wordt geweigerd. Deze eik verkeert namelijk nog in een zeer goede gezondheid en krijgt door het verwijderen van de slechte eik weer genoeg groeimogelijkheden, aldus de gemeente.

De eigenaar hoeft voor de te kappen eik geen boom te herplanten.

Het besluit is openbaar gemaakt op 3 maart.

Gemeente Bronckhorst begint met kap van 83 essen

Op 27 november vroeg de gemeente kapvergunningen aan voor in totaal 83 essen her en der in Bronckhorst, zowel in het buitengebied als in de dorpskernen, meestal langs de openbare weg. Ze zijn te herkennen aan een rode stip op de stam. Het gaat om essen die volgens de gemeente ziek zijn en/of gevaarlijk worden in verband met het mogelijk afbreken van flinke takken. In alle gevallen gaat de gemeente bomen herplanten; de soort hangt af van de locatie. Met de kap van de essen wil de gemeente half februari beginnen, in Vorden. Lees verder

Toch geen kapvergunning voor beuk aan Varsselseweg in Hengelo

Op 17 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk aan de Varsselseweg 5 in Hengelo. De boom groeit volgens de eigenaar niet goed en staat te dicht bij de woning. Voor herplant ter compensatie is voldoende ruimte, maar de indiener van de kapaanvraag wil liever geen nieuwe boom planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 23 januari.

Op 6 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen, omdat een zware plakoksel het risico oplevert dat een flinke tak met storm op de schuur kan vallen.

De eigenaar moet wel een inlandse boom herplanten ter compensatie.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 13 februari.

Op 20 februari echter neemt de gemeente een nieuw besluit en weigert ze de kapvergunning alsnog.  De gevraagde vergunning gaat namelijk over een boom met “een meer dan gemiddelde waarde”. De beuk heeft zowel een landschappelijke als beeldbepalende waarde, aldus de gemeente. Ze noemt de boom nu vitaal en gezond. Dat de boom veel blad oplevert en ‘te weinig zon’ zijn geen redenen om “deze mooie beuk” te kappen. 

Dit nieuwe besluit is openbaar gemaakt op 27 februari.

 

Eik bij buurthuis Varssel weg

Op 5 februari ontving de gemeente een aanvraag van het bestuur van Belangenvereniging Varssel voor een kapvergunning voor een eik aan de Zelledijk 22 in Hengelo, bij het buurthuis van Varssel. Waarom de boom weg moet, wordt niet duidelijk. Het bestuur wil geen nieuwe boom planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 februari.

Op 15 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De eik staat in een singel en hangt over na de tuin van de buren. De boom is tijdens de storm nog meer gaan overhangen. Om in de toekomst schade te voorkomen staat de gemeente kap toe. Ze legt geen herplant op ter compensatie.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 24 februari.