Categorie archief: Halle

Gemeente Bronckhorst begint met kap van 83 essen

Op 27 november vroeg de gemeente kapvergunningen aan voor in totaal 83 essen her en der in Bronckhorst, zowel in het buitengebied als in de dorpskernen, meestal langs de openbare weg. Ze zijn te herkennen aan een rode stip op de stam. Het gaat om essen die volgens de gemeente ziek zijn en/of gevaarlijk worden in verband met het mogelijk afbreken van flinke takken. In alle gevallen gaat de gemeente bomen herplanten; de soort hangt af van de locatie. Met de kap van de essen wil de gemeente half februari beginnen, in Vorden. Lees verder

Kapvergunning voor eik aan Meindertweg in Halle

Op 27 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik en het inkorten van tien elzen in de tuin van het pand Meindertweg 1 in Halle. Door de storm van 18 januari is de eik nog schever komen te staan dan hij reeds stond. De vrees bestaat dat de eik anders omvalt en terechtkomt in de pluktuin van de buurman. De eigenaar wil geen nieuwe boom planten ter compensatie. Volgens hem staan er voldoende eiken in zijn tuin.

Verder wil men tien elzen inkorten tot circa drie meter hoog, zodat deze niet op het huis kunnen vallen. Deze bomen blijven dus wel staan; alleen de kroon wil men verwijderen en de bomen knotten.

De kapaanvraag voor de eik is openbaar gemaakt op 1 februari.

Op 7 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen voor de eik. Voor het inkorten van de elzen is geen vergunning nodig. De eik is op zich nog vitaal, maar levert door zijn scheefstand mogelijk gevaar op.

Het besluit is openbaar gemaakt op 16 februari.

 

Gemeente weigert kap imposante linde aan Halle-Nijmanweg

Op 19 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een imposante linde aan de Halle-Nijmanweg 28 in Halle.  Naar aanleiding van de storm een dag daarvoor vrezen de eigenaren van de linde dat de boom gaat omwaaien. De linde staat volgens hen te dicht bij het huis. Ze ervaren dit als bedreigend, met name tijdens onweer en storm. Als de boom omwaait, zou deze mogelijk een deel van de achtergevel om kunnen trekken.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 26 januari.

Op 5 februari besluit de gemeente geen kapvergunning voor deze linde af te geven. De gevraagde vergunning gaat namelijk over een zeer fraaie boom met een meer dan gemiddelde waarde. Bovendien is de 80 tot 100 jaar oude linde nog vitaal en verkeert hij in een “uitstekende” conditie. Volgens de gemeente levert de linde een belangrijke bijdrage aan het landschap.

De gemeente adviseert wel om van de linde de top in te nemen om het gevaar weg te nemen voor schade door een eventuele toekomstige storm.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 10 februari.

Kapvergunning voor 4 populieren aan Bielemansdijk in Halle

Op 25 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 4 populieren aan de Bielemansdijk 40 in Halle. De zeer summiere aanvraag noemt geen reden tot de kapaanvraag. Wel maakt de indiener duidelijk dat hij geen bomen wil herplanten ter compensatie van de populieren.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 1 december.

Op 12 december besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente staan de populieren te dicht op de openbare weg. Twee van de vier bomen zouden kaprijp zijn; de andere twee staan er ook slecht bij. Afgelopen herfst is uit één ervan de top uitgebroken; de andere hangt scheef over de weg.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 16 december. Aan deze kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar op ongeveer dezelfde plek drie lindes herplant ter compensatie.

 

Witte, grijze of grauwe els

De witte, grijze of grauwe els (Alnus incana) is een vrij onbekende boom die plantengeografisch in de Achterhoek thuishoort (zie Heukels ’s flora uit 1990). Deze boomvormer groeit op verschillende vochtige maar ook op drogere, armere bodemtypen. Zijn familielid de zwarte els  (Alnus glutinosa) komt op veel meer, vooral natte, plaatsen in Nederland voor. Onderstaande foto is in Zelhem gemaakt.

Lees verder

Geen kapvergunning voor paardenkastanje aan Kuiperstraat in Halle

Op 16 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een paardenkastanje op het adres Kuiperstraat 14 in Halle, naast de oprit. De boom zou last ondervinden van de kastanjebloederziekte. De eigenaar vreest dat binnenkort enkele takken uit de boom gaan vallen.

Naast de paardenkastanje staat een flinke rode beuk. Herplant op die plek lijkt de eigenaar daarom niet het beste idee. Elders is herplant wellicht wel mogelijk.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 22 augustus.

Op 20 september besluit de gemeente GEEN kapvergunning te verlenen. De boom blijkt  namelijk bij controle ter plekke nog gezond en vertoont helemaal geen kenmerken van de kastanjebloederzoekte. De bruine bladeren die al beginnen te vallen, zijn een gevolg van de droogte dit voorjaar en het begin van de zomer. De toekomstverwachting voor de kastanjebooom is goed.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 30 september.

Onnodige kap in ecologische verbindingszone in Halle

De agrarische natuurvereniging ’t Onderholt is afgelopen week gaan kappen in wat een ecologische verbindingszone is, namelijk bij ’t Meuhoek in Halle. Het gaat om een groensingel die in de jaren 60 aangeplant is door het waterschap. Oorspronkelijk was het een brede houtsingel, waarvan nu nog twee rijen over zijn. Een deel van de berken en elzen in deze singel zijn begin deze week gekapt. Ook enkele bomen die op een afstand van de singel staan, zijn gekapt. In de groenstrook staan ook veel vruchtdragende heesters die daar neergezet zijn door de landinrichtingscommissie: wilde kers, meidoorn, sleedoorn, hondsroos en Gelderse roos. De zone vormt een migratieroute voor verschillende diersoorten. De kap is stilgelegd.

Per ongeluk kapte ’t Onderholt in een ecologische verbindingszone in Halle een aantal elzen en berken.

Eind jaren 90, ten tijde van de ruilverkaveling Halle-Wolfersveen, is duidelijk gemaakt dat deze zone, die aan weerszijden in 1999, aangevuld is, intact moest blijven.

De berken en elzen van 50 tot 60 jaar oud vormden de habitat van veel vogels, waaronder spechten, en zorgden voor beschutting voor reeën, fazanten en patrijzen.

De oude bomen verkeerden in prima conditie. De meidoornstruiken zijn tot de grond toe afgezaagd.

De komende drie jaar moet dit gebied volledig met rust gelaten worden, zo staat in een rapport van Stichting Achterhoek weer mooi (StAM) dat deze week naar de gemeente Bronckhorst gestuurd wordt.

 

Kapvergunning voor 3 eiken aan Dwarsdijk in Halle

Op 2 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie eiken op het adres Dwarsdijk 10 in Halle. Uit de summiere gegevens blijkt alleen dat de bomen zouden afsterven.

Op 14 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Twee van de drie eiken staan langs een sloot en maken deel uit van een rij bomen. De derde staat in een bosje langs de weg. Hiervoor geldt een noodkap. Ter compensatie verlangt de gemeente dat de eigenaar één inlandse eik herplant op het perceel.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 23 februari.

Kapvergunning voor es aan Braamhorstweg

Op 13 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een esdoorn aan de Braamhorstweg 1 in Halle. Volgens de eigenaar vallen regelmatig takken uit de boom.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 18 oktober.

Op 8 november besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Het betreft overigens geen esdoorn maar een es te zijn. De boom ondervindt last van de essentakziekte die in heel Nederland momenteel behoorlijk wat schade toebrengt.

Aan de kapvergunning verbindt de gemeente de voorwaarde dat de eigenaar ter compensatie een eik plant.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 15 november.

Kapvergunning voor 2 grove dennen en 1 inlandse eik aan Halseweg

Op 18 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee grove dennen en een inlandse eik aan de Halseweg 54 in Halle. De aanvraag is ingediend namens de eigenaar die in Drenthe woont. De bomen zouden te veel licht weg nemen. De gebruiker van de woning wil meer ruimte om het huis.

Er komen wel nieuwe bomen terug.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 22 oktober.

Op 8 november besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Die vergunning is alleen nodig voor de eik. De dennen zijn kapvergunningvrij. De eik verkeert nog in een redelijke conditie, maar de gemeente accepteert dat de boom in de weg staat voor de uitbreiding van de woning. Aan de vergunning zit de voorwaarde vast dat op het perceel een nieuwe eik geplant moet worden, wat verder van het huis af.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 15 november.