Categorie archief: Halle

Veel animo voor Boomfeestdag

Dit jaar bestaat bij de scholen in Bronckhorst zo veel animo om mee te doen aan het planten van bomen tijdens Boomfeestdag dat het organiserend naarstig zoekt naar extra plantlocaties. De landelijke boomplantdag vindt plaats op woensdag 13 maart en staat dit jaar in het teken van het vergroenen van de schoolpleinen, een speerpunt voor de Provincie Gelderland én de gemeente Bronckhorst. Veel pleinen zijn inmiddels betegeld en ontberen enig groen, terwijl bomen goed zijn voor schaduw, koelte tijdens warme zomers, het filteren van stof en vuil uit de lucht en extra zuurstof.

Tot op heden hebben al 11 scholen zich aangemeld. De afgelopen jaren waren er dat gemiddeld 6. Opmerkelijk is dat vanuit Vorden dit jaar geen enkele aanmelding komt. De deelnemende scholen komen uit Hengelo (3), Zelhem (2), Halle, Wolfersveen, Drempt, Steenderen, Toldijk en Hummelo (allemaal 1). Lees verder

Kap 23 Italiaanse populieren aan Kuiperstraat in Halle

Op 24 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 23 Italiaanse populieren aan de Kuiperstraat 13 in Halle. Volgens de eigenaar zit er steeds meer dood hout in de bomen. Hij vindt het maar gedoe om die eruit te halen. Hij wil wel herplanten maar dan fruitbomen en bloemen.

Deze kapaanvraag is op 8 januari openbaar gemaakt.

Op 12 januari meldt de gemeente dat tijdens de beoordeling van de aanvraag geconstateerd is dat  geen vergunning nodig is voor het kappen van deze 23 populieren.

Provincie wil dubbele rij eiken kappen langs N330 bij Zelhem

De Provincie Gelderland wil volgend jaar op de N330 tussen Zelhem en Varsseveld groot onderhoud plegen aan de weg. Dan wil men ook maatregelen treffen om de weg (nog) veiliger te maken. Belangrijkste onderdeel van het plan is het voornemen om twee van de drie rijen Amerikaanse eiken langs het deel van de weg vanaf de rotonde in Zelhem (Halseweg) richting zuiden in zijn geheel te gaan kappen. Het betreft 159 volwassen bomen.

De (Amerikaanse) eiken langs de N330 ten zuiden van Zelhem. Beide rijen bomen direct langs de weg wil de provincie kappen (foto: Gerlinde Bulten).

Tijdens een eerste informatiebijeenkomst in november waarop de gemeente en Vereniging Bomenbelang Bronckhorst waren uitgenodigd, hebben beide partijen laten weten hier grote moeite mee te hebben. Lees verder

Kapvergunning voor beuk aan Abbinkstraat in Halle

Op 7 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk voor het huis Abbinkstraat 22 in Halle. Waarom de boom weg zou moeten, wordt niet duidelijk uit de aanvraag. De eigenaar wil de beuk eventueel fors innemen als de gemeente geen kapvergunning verleent. Hij wil ook een nieuwe boom planten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 11 oktober.

Op 31 oktober besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de beoordeling door de gemeente blijkt dat de beuk vitaal is en in een goede conditie verkeert. De boom staat op de scheiding tussen twee percelen en heeft meerdere toppen die als plakoksel zijn vergroeid met de stam. Aan één kant zit een zware top die boven de schuur van de buren hangt. Deze zal moeten worden verwijderd of ingenomen om uitscheuren van de top te voorkomen. Hierdoor zal de beuk aan die zijde in de zon komen, waardoor zonnebrand kan optreden. Een kroonanker plaatsen vormt geen optie, omdat de rest van de toppen ook uit plakoksels bestaan die het gewicht van de zware top niet houden als deze uitscheurt.

De gemeente verlangt wel als voorwaarde voor het verlenen van de kapvergunning dat de eigenaar van het perceel een nieuwe beuk plant.

Kapvergunning voor plataan aan Bielemansdijk in Halle

Op 3 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een plataan op het adres Bielemansdijk 9 tussen Zelhem en Halle, vijf meter achter de woning. Met de boom is niets aan de hand, maar de eigenaar wil de plataan “uit voorzorg” laten kappen omdat hij gevaar zou kunnen gaan opleveren. De plataan staat op vijf meter van het huis en een meter van een schuur.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 9 oktober.

Op 31 oktober besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de beoordeling door de gemeente blijkt dat de plataan nog vitaal is en in een goede conditie verkeert. Dit ondanks het feit dat de boom in het asfalt staat (!). De wortels van de plataan drukken dat asfalt kapot. Bovendien staat op één meter van de boom een schuur. De eigenaar heeft in het verleden de plataan nooit gesnoeid. Daardoor is aan de schuurzijde een zogeheten elleboogtak ontstaan, die inmiddels boven de kroon uitgegroeid is en de huidige kroon overneemt. Al met al geen duurzame groeiplaats en een goede toekomst voor de boom. Tenzij het asfalt weggehaald wordt.

Dit kapbesluit met daarin een herplantplicht voor een linde, is openbaar gemaakt op 6 november. Tot zes weken nadien kan bezwaar ingediend worden.

Geen kapvergunning voor eik aan Nicolaasweg in Halle

Op 9 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Nicolaasweg 2 in Halle. De eigenaresse zegt veel overlast te ondervinden van de forse boom in de tuin: afvallende takken, blad en eikels. Als grootste probleem noemt ze de processierups. Dit jaar zitten er weer meerdere nesten in de eik, waardoor zij en haar man lichamelijke klachten hebben.

Ze zijn van harte bereid tot het planten van een nieuwe boom, als het maar geen eik is. Als voorbeeld noemen ze een bolacacia. Dit is een kleine boom voor een kleine tuin, niet te vergelijken met een eik.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 14 juni.

Op 3 juli besluit de gemeente geen kapvergunning te verlenen, omdat het een eik betreft met een meer dan gemiddelde waarde.  De boom is nog vitaal en verkeert in een zeer goede conditie.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 10 juli.

 

 

Gemeente Bronckhorst begint met kap van 83 essen

Op 27 november vroeg de gemeente kapvergunningen aan voor in totaal 83 essen her en der in Bronckhorst, zowel in het buitengebied als in de dorpskernen, meestal langs de openbare weg. Ze zijn te herkennen aan een rode stip op de stam. Het gaat om essen die volgens de gemeente ziek zijn en/of gevaarlijk worden in verband met het mogelijk afbreken van flinke takken. In alle gevallen gaat de gemeente bomen herplanten; de soort hangt af van de locatie. Met de kap van de essen wil de gemeente half februari beginnen, in Vorden. Lees verder

Kapvergunning voor eik aan Meindertweg in Halle

Op 27 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik en het inkorten van tien elzen in de tuin van het pand Meindertweg 1 in Halle. Door de storm van 18 januari is de eik nog schever komen te staan dan hij reeds stond. De vrees bestaat dat de eik anders omvalt en terechtkomt in de pluktuin van de buurman. De eigenaar wil geen nieuwe boom planten ter compensatie. Volgens hem staan er voldoende eiken in zijn tuin.

Verder wil men tien elzen inkorten tot circa drie meter hoog, zodat deze niet op het huis kunnen vallen. Deze bomen blijven dus wel staan; alleen de kroon wil men verwijderen en de bomen knotten.

De kapaanvraag voor de eik is openbaar gemaakt op 1 februari.

Op 7 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen voor de eik. Voor het inkorten van de elzen is geen vergunning nodig. De eik is op zich nog vitaal, maar levert door zijn scheefstand mogelijk gevaar op.

Het besluit is openbaar gemaakt op 16 februari.

 

Gemeente weigert kap imposante linde aan Halle-Nijmanweg

Op 19 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een imposante linde aan de Halle-Nijmanweg 28 in Halle.  Naar aanleiding van de storm een dag daarvoor vrezen de eigenaren van de linde dat de boom gaat omwaaien. De linde staat volgens hen te dicht bij het huis. Ze ervaren dit als bedreigend, met name tijdens onweer en storm. Als de boom omwaait, zou deze mogelijk een deel van de achtergevel om kunnen trekken.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 26 januari.

Op 5 februari besluit de gemeente geen kapvergunning voor deze linde af te geven. De gevraagde vergunning gaat namelijk over een zeer fraaie boom met een meer dan gemiddelde waarde. Bovendien is de 80 tot 100 jaar oude linde nog vitaal en verkeert hij in een “uitstekende” conditie. Volgens de gemeente levert de linde een belangrijke bijdrage aan het landschap.

De gemeente adviseert wel om van de linde de top in te nemen om het gevaar weg te nemen voor schade door een eventuele toekomstige storm.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 10 februari.

Kapvergunning voor 4 populieren aan Bielemansdijk in Halle

Op 25 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 4 populieren aan de Bielemansdijk 40 in Halle. De zeer summiere aanvraag noemt geen reden tot de kapaanvraag. Wel maakt de indiener duidelijk dat hij geen bomen wil herplanten ter compensatie van de populieren.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 1 december.

Op 12 december besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente staan de populieren te dicht op de openbare weg. Twee van de vier bomen zouden kaprijp zijn; de andere twee staan er ook slecht bij. Afgelopen herfst is uit één ervan de top uitgebroken; de andere hangt scheef over de weg.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 16 december. Aan deze kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar op ongeveer dezelfde plek drie lindes herplant ter compensatie.