Categorie archief: Halle

Onduidelijke kapaanvraag voor kastanjeboom aan Tulnersweg in Halle

Op 21 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom aan de Tulnersweg 4 in Halle. De tamme kastanje staat dicht bij de woning en twee schuren. Wat er met de boom aan de hand is, is onduidelijk. De aanvraag noemt geen reden. Ook is niet duidelijk wie de kapaanvraag ingediend heeft.

Uit de summer ingevulde papieren blijkt alleen dat de indiener geen herplant voorstaat.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 28 november.

Noodkap lindeboom aan Zanddijk in Halle

Op 8 november ontving de gemeente een aanvraag voor een (nood)kapvergunning voor een lindeboom op het voorerf van Zanddijk 12 in Halle. Wie de aanvraag indiende, is onduidelijk. De lindeboom zou geïnfecteerd zijn door dikrand-tonderzwammen.

Deze zwam zorgt voor rot in de boomwortels en stamvoet. De aantasting verspreidt zich doorgaans traag, waardoor bomen nog jarenlang kunnen blijven staan. De zwam is uiteindelijk in staat om alle afgrendelingszones te doorbreken, zodat mettertijd door stambreuk windworp kan ontstaan. Schade kan voorkomen worden door tijdig dood hout te verwijderen.

De eigenaar wil een nieuwe boom planten ter compensatie. Welke soort is nog niet bekend. Wel gaat de voorkeur uit naar een inlandse boom.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 14 november.

Op 18 november besluit de gemeente een noodkapvergunning te verstrekken. Het gevaar zou te groot zijn. Het gaat om een grote boom met een forse kroon die op slechts 1,5 meter naast de woning staat.

De eigenaar moet binnen een jaar een nieuwe loofboom planten.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 22 november.

Kapvergunning voor paardenkastanje aan Halseweg in Halle

Op 2 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een paardenkastanje op het adres Halseweg 43 in Halle. De boom ondervindt last van de bloederziekte. Ook zit de mineermot in de boom. Dit laatste hoeft overigens geen probleem te vormen.

Afgelopen juli brak een tak af.

De kastanjeboom staat ongeveer 50 cm naast het huis. De eigenaar vreest dat bij het afbreken van andere takken schade gaat ontstaan aan de woning.

Hij is zelfs bang dat de boom de riolering, gasleiding en stroomkabels gaat beschadigen.

De eigenaar verwijst in de kapaanvraag ook naar kapot straatwerk en scheuren in de keldermuur door de wortels van de kastanjeboom.

Hij wil wel vier nieuwe bomen op het voor- en achtererf planten (verder van het huis af) ter compensatie van deze paardenkastanje. Over wat soort bomen denkt de eigenaar nog na.

Als de kapvergunning verleend wordt en de boom gekapt wil de eigenaar zonnepanelen op het dak van de woning gaan leggen.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 5 september.

Op 9 september besluit de gemeente een kapvergunning af te geven. De kastanjeboom blijkt zwaar aangetast door de kastanjebloedingsziekte. De boom kan en zal hier niet van herstellen. De kastanje vormt daardoor een gevaar voor de omgeving; er kunnen grote gesteltakken afbreken en op de woning vallen, aldus de gemeente.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar 4 loofbomen plant op het perceel.

Deze kapvergunning is openbaar gemaakt op 13 september.

Dubbele rij eiken langs N330 bij Zelhem wellicht gespaard

De Provincie Gelderland wil op de N330 tussen Zelhem en Varsseveld groot onderhoud plegen aan de weg. Dan wil men ook maatregelen treffen om de weg (nog) veiliger te maken. Belangrijkste onderdeel van het plan was het voornemen om twee van de drie rijen Amerikaanse eiken langs het deel van de weg vanaf de rotonde in Zelhem (Halseweg) richting zuiden in zijn geheel te gaan kappen. Het betreft 159 volwassen bomen.

De (Amerikaanse) eiken langs de N330 ten zuiden van Zelhem. Beide rijen bomen direct langs de weg wilde de provincie kappen, maar dat lijkt nu toch niet te gebeuren omdat de toegestane snelheid op dit deel teruggebracht wordt van 80 naar 60 km (foto: Gerlinde Bulten).

Tijdens een eerste informatiebijeenkomst in november waarop de gemeente en Vereniging Bomenbelang Bronckhorst waren uitgenodigd, hebben beide partijen laten weten hier grote moeite mee te hebben. Lees verder

Tamme kastanje op hoek Halsedijk/Halle-Heideweg moet wijken voor bussluis

Op 29 april diende de gemeente een aanvraag in voor een kapvergunning voor een tamme kastanje op de hoek Halsedijk/Halle-Heideweg in Halle. De boom moet wijken voor een bussluis.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 mei.

Op 13 mei besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit een beoordeling van de gemeente blijkt dat de tamme kastanje vitaal is en in goede conditie verkeert. De boom hoeft dus niet geveld te worden vanwege gezondheid, gebreken of vitaliteit maar vanwege de aanleg van een bussluis ter plekke.

De gemeente plant ter compensatie twee witte elzen (Alnus Incana) met een minimale stamomtrek van 12-14 cm op één meter hoogte van het maaiveld aan de Tulnersweg nabij de Landeweerweg.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 17 mei.

 

Bijna 300 leerlingen actief op Boomfeestdag

Bijna 300 leerlingen van tien verschillende scholen in Bronckhorst hebben op woensdag 13 maart op zeven locaties bomen en struiken geplant. De schoolterreinen van ’t Loo in Zelhem en de Rozengaardsweide in Hengelo zijn weer iets groener gemaakt evenals vijf andere plekken in de gemeente (in het buitengebied van Hengelo in de buurt van ’t Kervel, een voormalig maïsveld bij Keijenborg, bij Bronkhorst, het golfterrein van Hoog-Keppel en het parkeerterrein van Halmac in Wolfersveen.

Tussen Zelhem en Keijenborg plantten zo’n 63 leerlingen meidoorns, mispels en hondsrozen plus een aantal eiken en lindes op een voormalig landbouwperceel (foto: Gerlinde Bulten).

Vlakbij Het Kervel in het buitengebied ten westen van Hengelo trotseerden leerlingen uit Toldijk en Hengelo het winderige en af en toe natte weer om een aardappelveld om te zetten in een terrein met lijsterbessen en heel veel struiken, onder andere kardinaalsmuts (foto: Gerlinde Bulten).

In de buurt van de Onderstraat in Bronkhorst werden honderden struiken geplant (foto: Gerlinde Bulten).

Lees verder

Kapvergunning voor 3 Amerikaanse eiken aan Marssestraat in Halle

Op 13 februari diende de gemeente een aanvraag in voor een kapvergunning voor drie  Amerikaanse eiken aan de Marssestraat in Halle. Het betreft een aftakelende eik bij huisnummer 4 gezien vanaf de Varsseveldseweg en twee zieke bomen na de inrit van de camping.

De gemeente wil drie lindes herplanten, elders langs de Marssestraat.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 19 februari.

Op 1 maart besluit de gemeente de kapvergunning aan zichzelf te verlenen.  De boom voor huisnummer 4 is in het verleden getroffen door de bliksem, waardoor dat deel van de kroon afsterft en inrot door zwamaantasting. Wanneer dat deel wordt verwijderd, blijft alleen de onderste kroon over. De bomen aan de Marssestraat zijn aangetast door goudvliesbundelzwam en eikenhaas en reuzenzwam. De laatste zwammen tasten het hoofdwortelgestel aan, waardoor verhoogde kans bestaat op windworp.

Zoals gezegd gaat de gemeente ter compensatie drie lindes planten.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 8 maart.

In het buitengebied 131 gratis nieuwe bomen

Grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst hebben in totaal 131 bomen aangevraagd in het kader van de actie ‘1 boom mot kun’n’. Tot 1 december jl. konden zij een gratis boom aanvragen. Ook deze winter nodigden namelijk de initiatiefnemers van ‘Natuur op Bekveld’ samen met Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt en de gemeente de grondeigenaren in het buitengebied uit om deel te nemen aan deze actie. Die begon in de winter 2015/2016 en gaat nu dus het vierde seizoen in. Met de 131 bomen die de komende weken geplant worden, levert de actie tot nu toe 459 nieuwe bomen op in het buitengebied. Wethouder Hofman plantte op vrijdag 8 maart in het buitengebied van Halle de “eerste boom” van dit seizoen.

Wethouder Hofman (rechts) plantte op 8 maart de eerste van 131 ‘gratis’ bomen, een wintereik in het buitengebied van Halle. Links staat Wilfried Berendsen van ’t Onderholt (foto: Joost Bakker, Vereniging Bomenbelang).

Lees verder

Liander wil af van boom bij gasstation aan Kuiperstraat in Halle

Op 26 februari ontving de gemeente een aanvraag van Liander voor een kapvergunning voor een boom aan de Kuiperstraat (tussen Halle en Zelhem), “vermoedelijk een beuk of een populier”. De boom staat in een bosje dat voor Liander in de weg staat voor de verwijdering van een gasstation. Het bedrijf wil niets terugplanten ter compensatie. Liander doet dat in de Bronckhorst de laatste jaren nergens.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 2 maart.

Op 30 maart laat de gemeente weten dat voor de betreffende boom geen kapvergunning nodig is, omdat deze nog te klein is.