Categorie archief: Drempt

Ontwikkelingen in Drempt

De gemeente is bezig met de voorbereidingen om de buitenruimte van Voor Drempt een kwaliteitsimpuls te geven. Dit doet ze samen met een afvaardiging van de bewoners uit Voor Drempt. Het gaat dan vooral om straatwerk, verlichting, riolering én groen. Op het gebied van groen zijn er behoorlijk wat wensen binnen Drempt. Het groen heeft een behoorlijke onderhoudsachterstand en er bestaat behoefte om dit te renoveren.

In Drempt wil een aantal mensen het groen gaan adopteren in het parkje ‘De Braamberg’ tussen de rijksweg en de dorpskern. De gemeente wil dit park opwaarderen. Hier staan een paar erg mooie monumentale bomen die ze onder andere een groeiplaatsverbetering wil geven. Lees verder

Kapvergunning voor twee populieren aan Koeweg in Drempt

Op 20 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee populieren aan de Koeweg/Remmelinkweg in Drempt. De reden hiervoor wordt niet genoemd.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 29 oktober.

Op 8 december besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De bomen zijn niet vitaal meer en verkeren in een slechte conditie. Ze zijn in hun eindfase beland. Ter compensatie verlangt de gemeente herplant van twee eiken of twee essen.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 13 december.

Kapvergunning voor eik en beuk aan Braambergseweg in Drempt

Op 30 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik en een beuk in de buurt van Braambergseweg 8 en 14 in Drempt. De aanvraag is openbaar gemaakt op 6 december.

Op diezelfde 6 december heeft de gemeente al besloten de kapvergunning te verlenen. Door deze twee bomen te kappen krijgen de andere bomen in de straat meer ruimte om uit te groeien. Aan de kapvergunning wordt daarom niet de voorwaarde gekoppeld om twee bomen te herplanten.

Het besluit is openbaar gemaakt op 10 december.

Kapvergunning voor eik aan de Strengsche Veld in Drempt

Op 30 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik achter de Strengsche Veld 10 in Drempt. De eik staat onder de kroon van een grotere boom en groeit daarom scheef richting de woning.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 6 december.

Op dezelfde dag besloot de gemeente al de kapvergunning te verstrekken. De locatie van de boom is niet optimaal. De eik kan hier niet goed uitgroeien tot een volwassen boom. Daarom verlangt de gemeente ook niet dat de eigenaar een boom herplant ter compensatie.

Het besluit is openbaar gemaakt op 10 december.

Kap esdoorn bij sportveld aan Zomerweg in Drempt

Op 9 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een dode boom bij de ingang van het sportcomplex aan de Zomerweg in Drempt. Om wat voor boom het gaat, meldt de aanvraag niet. Het blijkt een esdoorn te zijn. De eigenaar van het sportcomplex zegt geen herplant te willen uitvoeren, hetgeen in principe wel de voorwaarde is voor de gemeente om een kapvergunning te verlenen. In de aanvraag staat ook geen reden genoemd waarom hier geen herplant zou kunnen plaatsvinden.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 16 september.

Op 15 september reeds is de kapvergunning verleend. Dit gebeurt op voorwaarde dat op het sportcomplex wel degelijk een boom herplant wordt ter compensatie en wel een eik met een minimale stamomtrek van 12 tot 14 cm op één meter boven maaiveld.

Dit besluit is bekendgemaakt op 20 september

Meeste kastanjebomen bij kerkhof in Drempt blijven staan

Als het aan de gemeente ligt, worden alle 7 kastanjebomen voor de kerk in Drempt gekapt. Het merendeel van de bomen is echter nog gezond en vitaal (foto: Hans Thijssen).

Enkele maanden geleden zag het er nog naar uit dat alle 7 kastanjebomen voor de kerk in Drempt gekapt zouden worden. Na bezwaar door Vereniging Bomenbelang Bronckhorst én na advies van een derde onafhankelijke partij is de gemeente op dit besluit teruggekomen. Op één na zijn de bomen namelijk nog (redelijk) gezond en behoorlijk vitaal. De twee bomen aan weerszijden hiervan moeten helaas wel gekapt worden. Er komen vier lindes voor terug (foto: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang Bronckhorst).

Op 6 januari ontving de gemeente van de Protestante kerk in Drempt een aanvraag voor een kapvergunning voor 7 kastanjebomen op het kerkhof in Voor-Drempt (aan de kant van de Rijksweg). Het betreft paardenkastanjes met een stamomtrek van 70 tot 100 cm op één meter hoogte.

Bij een gezamenlijke schouw van de bomen door vertegenwoordigers van de gemeente en Vereniging Bomenbelang afgelopen februari bleken zes van de zeven kastanjebomen gezond en vitaal. Eén boom vertoont sporen van de kastanjebloederziekte. Lees verder

Aanvraag kapvergunning voor populier aan Roomstraat in Drempt

Op 7 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een populier op het achteref van het pand Roomstraat 5 in Drempt. De indiener van de aanvraag geeft niet aan waarom de boom weg moet. Wel zegt hij niet te willen herplanten, wat in principe wel moet.

De aanvraag is bekendgemaakt op 15 januari.

Tijdens de behandeling van de aanvraag bleek dat voor deze populier geen kapvergunning aangevraagd hoeft te worden. De stamomtrek van de boom is nog te klein.

Kapvergunning voor twee Italiaanse populieren aan Zomerweg in Drempt

Bij de gemeente is een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor twee Italiaanse populieren aan Zomerweg 79 in Drempt. De eigenaar wil twee nieuwe Italiaanse populieren iets noordelijker langs de weg planten.

De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 29 september en digitaal bekendgemaakt op 2 oktober.

Op 8 oktober besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Volgens een gemeentelijke groenmedewerker bestaat een kans op het breken van enkele takken. De eigenaar krijgt een kapvergunning, mits hij twee nieuwe Italiaanse populieren plant, met een stamomtrek van 12 tot 14 cm op één meter hoogte, ongeveer op dezelfde plek maar wel op grotere afstand van het huis.

Het besluit is op 17 oktober bekendgemaakt.

Noodkap eik aan Binnenweg in Drempt door gesprongen waterleiding

Voor een eik aan de Binnenweg in Drempt is een kapvergunning aangevraagd. De eik maakt deel uit van een laan. Midden onder de boom is een waterleiding gesprongen. Daarom is nu sprake van een noodkap. Dit meldt de gemeente op 8 oktober.

Op 6 oktober (!) heeft de gemeente al besloten de kapvergunning te verlenen. Dit meldt de gemeente op 9 oktober. Het besluit is gepubliceerd in Contact op 13 oktober. Waarom de eik boven een waterleiding geplant is, is nu de grote vraag. Er komt geen boom terug.