Categorie archief: Drempt

Nieuwe kapvergunning voor 2 Italiaanse populieren aan Zomerweg in Drempt

Op 15 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee Italiaanse populieren op het adres Zomerweg 79 in Drempt.  Voor deze bomen verleende de gemeente op 8 oktober 2015 reeds een kapvergunning. Toen bestond het risico dat enkele takken uit de bomen zouden breken. Maar tot op heden is geen gebruik van de kapvergunning gemaakt. Na een jaar vervalt de vergunning automatisch. Nu is opnieuw een kapaanvraag voor deze populieren ingediend. Of het gevaar dus zo groot is dat er takken uitbreken, valt te betwijfelen.

De eigenaar wil nog steeds twee nieuwe populieren planten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 januari.

Op 17 januari, drie dagen daarvoor, besluit de gemeente de kapvergunning opnieuw te verlenen, op grond van het nog steeds hetzelfde geachte risico op afbreken van enkele takken.

De eigenaar moet op zijn perceel wel twee inlandse bomen planten ter compensatie.

Deze tweede kapvergunning is openbaar gemaakt op 26 januari. Hiertegen kan wederom tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden.

Ook eik aan Zomerweg in Drempt moet weg voor uitbreiding gasstation

Op 21 december ontving de gemeente een aanvraag van Liander voor een kapvergunning voor een eik aan de Zomerweg 39 in Drempt. Ter plekke moet een klein gasstation uitgebreid worden. Evenals in Hengelo wenst Liander niet te herplanten in verband met de “veiligheid en bereikbaarheid”.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 6 januari.

Op 15 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Om het gasstation te vervangen, moet er gegraven worden: om de fundatie en de in- en uitgaande leidingen te kunnen verwijderen, om daarna weer een nieuwe station terug te plaatsen en de nieuwe leidingen aan te sluiten. De boom staat te dicht op het gasstation en direct naast de leiding. De werkzaamheden kunnen daarom niet veilig uitgevoerd worden. Bovendien bestaat het gevaar dat de wortels van de boom in de toekomst schade toebrengen aan de leidingen of de fundering van het gasstation, omdat de eik nog groeit. Uit oogpunt van veiligheid en preventie is het daarom noodzakelijk om de boom te verwijderen, aldus de gemeente, die geen herplant eist.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 20 januari.

 

100 Amerikaanse eiken én beuken gekapt bij Drempt

Aan de oostzijde van Drempt, aan een zijweg van de Rijksweg richting Laag-Keppel, zijn onlangs over een lengte van ongeveer 300 meter zo’n 100 Amerikaanse eiken en beuken gekapt. De provincie heeft toestemming gegeven voor de kap van 108 Amerikaanse eiken, op voorwaarde dat even veel bomen herplant worden. Wat de beuken betreft, daarover bestaat nog onduidelijkheid. De provincie heeft hiertoe geen kapvergunning verleend.

Lees verder

Provincie wil 23 beuken en eiken kappen langs N317 bij Drempt en Laag-Keppel

Provincie Gelderland wil langs de N317 (Doetinchem – Doesburg) in totaal 23 bomen (beuken en eiken) gaan kappen. Het betreft twee locaties aan de oostzijde van Drempt (bij het benzinestation) waar in totaal 16 beuken en twee eiken geveld zouden moeten worden en een locatie bij Laag-Keppel waar nog eens vijf bomen moeten verdwijnen.

Het provinciebestuur vindt de weg niet veilig genoeg en wil zogeheten komslingers aanbrengen bij Drempt en Laag-Keppel om het verkeer te dwingen langzamer te rijden bij binnenkomst van deze twee dorpen. Bij Drempt moet bovendien de parallelweg aangepast worden. Daarvoor moeten de meeste bomen wijken. Van die parallelweg maken duizenden scholieren gebruik én het landbouwverkeer. Op die smalle weg mag 60 km gereden worden! Lees verder

Ontwikkelingen in Drempt

De gemeente is bezig met de voorbereidingen om de buitenruimte van Voor Drempt een kwaliteitsimpuls te geven. Dit doet ze samen met een afvaardiging van de bewoners uit Voor Drempt. Het gaat dan vooral om straatwerk, verlichting, riolering én groen. Op het gebied van groen zijn er behoorlijk wat wensen binnen Drempt. Het groen heeft een behoorlijke onderhoudsachterstand en er bestaat behoefte om dit te renoveren.

In Drempt wil een aantal mensen het groen gaan adopteren in het parkje ‘De Braamberg’ tussen de rijksweg en de dorpskern. De gemeente wil dit park opwaarderen. Hier staan een paar erg mooie monumentale bomen die ze onder andere een groeiplaatsverbetering wil geven. Lees verder

Kapvergunning voor twee populieren aan Koeweg in Drempt

Op 20 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee populieren aan de Koeweg/Remmelinkweg in Drempt. De reden hiervoor wordt niet genoemd.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 29 oktober.

Op 8 december besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De bomen zijn niet vitaal meer en verkeren in een slechte conditie. Ze zijn in hun eindfase beland. Ter compensatie verlangt de gemeente herplant van twee eiken of twee essen.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 13 december.

Kapvergunning voor eik en beuk aan Braambergseweg in Drempt

Op 30 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik en een beuk in de buurt van Braambergseweg 8 en 14 in Drempt. De aanvraag is openbaar gemaakt op 6 december.

Op diezelfde 6 december heeft de gemeente al besloten de kapvergunning te verlenen. Door deze twee bomen te kappen krijgen de andere bomen in de straat meer ruimte om uit te groeien. Aan de kapvergunning wordt daarom niet de voorwaarde gekoppeld om twee bomen te herplanten.

Het besluit is openbaar gemaakt op 10 december.

Kapvergunning voor eik aan de Strengsche Veld in Drempt

Op 30 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik achter de Strengsche Veld 10 in Drempt. De eik staat onder de kroon van een grotere boom en groeit daarom scheef richting de woning.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 6 december.

Op dezelfde dag besloot de gemeente al de kapvergunning te verstrekken. De locatie van de boom is niet optimaal. De eik kan hier niet goed uitgroeien tot een volwassen boom. Daarom verlangt de gemeente ook niet dat de eigenaar een boom herplant ter compensatie.

Het besluit is openbaar gemaakt op 10 december.

Kap esdoorn bij sportveld aan Zomerweg in Drempt

Op 9 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een dode boom bij de ingang van het sportcomplex aan de Zomerweg in Drempt. Om wat voor boom het gaat, meldt de aanvraag niet. Het blijkt een esdoorn te zijn. De eigenaar van het sportcomplex zegt geen herplant te willen uitvoeren, hetgeen in principe wel de voorwaarde is voor de gemeente om een kapvergunning te verlenen. In de aanvraag staat ook geen reden genoemd waarom hier geen herplant zou kunnen plaatsvinden.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 16 september.

Op 15 september reeds is de kapvergunning verleend. Dit gebeurt op voorwaarde dat op het sportcomplex wel degelijk een boom herplant wordt ter compensatie en wel een eik met een minimale stamomtrek van 12 tot 14 cm op één meter boven maaiveld.

Dit besluit is bekendgemaakt op 20 september

Meeste kastanjebomen bij kerkhof in Drempt blijven staan

Als het aan de gemeente ligt, worden alle 7 kastanjebomen voor de kerk in Drempt gekapt. Het merendeel van de bomen is echter nog gezond en vitaal (foto: Hans Thijssen).

Enkele maanden geleden zag het er nog naar uit dat alle 7 kastanjebomen voor de kerk in Drempt gekapt zouden worden. Na bezwaar door Vereniging Bomenbelang Bronckhorst én na advies van een derde onafhankelijke partij is de gemeente op dit besluit teruggekomen. Op één na zijn de bomen namelijk nog (redelijk) gezond en behoorlijk vitaal. De twee bomen aan weerszijden hiervan moeten helaas wel gekapt worden. Er komen vier lindes voor terug (foto: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang Bronckhorst).

Op 6 januari ontving de gemeente van de Protestante kerk in Drempt een aanvraag voor een kapvergunning voor 7 kastanjebomen op het kerkhof in Voor-Drempt (aan de kant van de Rijksweg). Het betreft paardenkastanjes met een stamomtrek van 70 tot 100 cm op één meter hoogte.

Bij een gezamenlijke schouw van de bomen door vertegenwoordigers van de gemeente en Vereniging Bomenbelang afgelopen februari bleken zes van de zeven kastanjebomen gezond en vitaal. Eén boom vertoont sporen van de kastanjebloederziekte. Lees verder