Zorgen over laan met thuja’s in Hengelo niet weggenomen

 

Veel belangstelling en zorgen bij bewoners van Hengelo en vertegenwoordigers van Vereniging Bomenbelang, Bomenstichting Achterhoek en de landelijke Bomenstichting tijdens de informatiebijeenkomst van de gemeente Bronckhorst, waarin zij haar plannen kenbaar maakte om de laan met 37 thuja's mogelijk op te offeren voor een aantal parkeerplaatsen.

Veel belangstelling en zorgen op 11 december op het gemeentehuis bij bewoners uit Hengelo en vertegenwoordigers van Vereniging Bomenbelang, Bomenstichting Achterhoek en de landelijke Bomenstichting tijdens de informatiebijeenkomst van de gemeente Bronckhorst, waarin zij haar plannen kenbaar maakte om de laan met 37 thuja’s mogelijk op te offeren voor een aantal parkeerplaatsen (foto: Hans Thijssen).

Na de informatiebijeenkomst op 11 december op het gemeentehuis zijn de zorgen over het lot van de laan met thuja’s aan het Iekink bij het kerkhof in Hengelo (zie hierboven) niet weggenomen. De gemeente maakte duidelijk dat ze een aantal extra parkeerplaatsen wil aanleggen voor zowel de leerkrachten als de ouders van de leerlingen van de nieuwe scholen aan de Rozenstraat. Hoeveel extra parkeerplaatsen werkelijk nodig zijn, bleef onduidelijk. Wel duidelijk werd dat de 15 parkeerplaatsen aan het eind van het laantje niet meegenomen zijn in de berekeningen. Ook op de vraag hoe belangrijk de gemeente de laan met thuja’s vindt, kwam geen duidelijk antwoord. Volgens de landelijke Bomenstichting gaat het om een unieke laan in Nederland: en dubbele laan met 37 Thuja plicata (ook bekend als levensboom) over een lengte van circa 100 meter en een leeftijd van waarschijnlijk ruim 100 jaar. De bomen hebben een hoogte van ruim 25 meter en een stamomtrek tot 338 cm. De thuja’s zijn kerngezond en vitaal en kunnen nog zeer lang mee. Bomen van deze soort kunnen vele honderden jaren oud worden.

Daarom is door de regionale contactpersonen van de landelijke Bomenstichting een brief naar het college van B & W gestuurd waarin ze vragen de mogelijke kap van de bomen te heroverwegen. De laan is beeldbepalend en onlosmakelijk verbonden met de begraafplaats die ernaast ligt. Verwezen wordt naar het bestemmingsplan voor Hengelo Dorp, waarin staat: “andere bijzondere groenplekken zijn de nog aanwezige bomen bij ……  en het Iekink.” En “Het beleid voor de bestaande groengebieden in de kern Hengelo is gericht op behoud. De groengebieden hebben een structurerende werking in de kern en verhogen zowel de woonkwaliteit als ruimtelijke kwaliteit.”

Het overgrote deel van de omwonenden wil niet dat de thuja’s verdwijnen. Ook in reacties op berichtgeving op deze website komen de zorgen over het lot van de laan de laatste weken veelvuldig naar boven.

Hoeveel meer nieuwe parkeerplaatsen voor de nieuwe scholen van de Rozengaardsweide en Pierson nodig zijn blijft vooralsnog onduidelijk. Verschillende getallen passeerden tijdens de informatiebijeenkomst de revue. Ook op de vraag voor wie parkeerplaatsen nodig zijn, kwam geen duidelijk antwoord. Voorstellen om de leerkrachten wat verder van de school te laten parkeren, bijvoorbeeld op het vrijwel altijd lege parkeerterrein aan het einde van Het Iekink, werden niet direct beantwoord. Andere omwonenden stelden voor parkeerplaatsen aan te leggen aan de Bleekstraat of de Leliestraat aan de andere kant van het kerkhof. Daar is ruimte en hoeven geen bomen te sneuvelen.

Vertegenwoordigers van Dorpsbelangen Hengelo vroegen zich af waarom de gemeente toestaat dat scholen een zo groot stempel drukken op een woonwijk en waarom niet geëist wordt dat de parkeerplaatsen op eigen terrein aangelegd worden.

Leden van Bomenbelang uit Hengelo hebben overigens al eerder het aantal beschikbare parkeerplaatsen in kaart gebracht (zie plattegrond aan het einde van dit artikel). Daaruit blijkt ook dat zonder ook maar één van de thuja’s weg te halen in dat laantje eventueel nog 6 extra parkeerplaatsen aan te leggen zijn. Tussen de thuja’s kan nu overigens ook al geparkeerd worden. Vereniging Bomenbelang zal zich hier niet tegen verzetten.