Kapvergunning voor 11 populieren aan Ruurloseweg

Op 1 april ontving de gemeente een aanvraag voor een vergunning voor het toppen en/of kappen van 11 populieren aan de Ruurloseweg 94 in Kranenburg. De bomen zijn ruim 30 jaar oud en zo’n 35 meter hoog. Volgens de eigenaar is er op die plek geen plaats voor herplant (!).

Op 22 april besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit besluit is digitaal bekendgemaakt op 2 mei en in Contact gepubliceerd op 5 mei. Volgens de gemeente gaat de conditie van de rij populieren snel achteruit. Bij een eerdere storm zijn enkele populieren omgewaaid. De gemeente stelt als herplantplicht vast dat er een beukenhaag geplant moet worden.

Het besluit is 29 april verzonden. Vanaf dat moment kan eventueel tot zes weken nadien nog bezwaar tegen dit besluit ingediend worden.