Kapvergunning voor 2 esdoorns aan Waarleskamp

Op 3 februari ontving de gemeente een aanvraag voor de kap van twee esdoorns aan de Waarleskamp 35 in Hengelo. De bewoner wil de groenstrook naast het huis verkopen. De gemeente ziet het als uitdunning. In de groenstrook staan nu vier esdoorns. De gemeente legt in dit geval niet de gebruikelijke herplantplicht op.

Op 3 maart besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit besluit is gepubliceerd in Contact op 11 maart. Vanaf die datum kan tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden.