Maandelijks archief: november 2020

Kapvergunning van 1 Esdoorn aan de Dorpsstraat 104 in Halle

Motivering
Aanvrager geeft aan dat de boom dood gaat en mogelijk een gevaar voor de omgeving
wordt.
Door de gemeente Bronckhorst is een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Deze controle is
uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree Worker. Bij de
bomenschouw is beoordeeld dat de esdoorn voor meer dan de helft afgestorven is. Deze
afgestorven helft hangt voor het grootste gedeelte boven de provinciale weg. De veiligheid
voor de omgeving is op dit moment niet meer te garanderen.
Door de gezondheidstoestand vormt de esdoorn dan ook een risico voor zijn omgeving.
Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de
houtopstand niet verbeteren.
Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren

 

Vergunning verleend voor het kappen van een eik en een kastanje aan de Stuwdijk 5 in Vorden

Motivering
Op 25 oktober 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een kastanjeboom en
een eik. Op het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de bomen onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van een kastanjeboom en een eik. Het advies van
Bomenbelang is om de vergunning te verlenen.
Op 13-11-2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstanden door de
gezondheidstoestand een risico vormen voor de omgeving. De gezondheid van de bomen
vormen een risico doordat de bomen nagenoeg dood zijn en geen toekomstverwachting
meer hebben. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand
van de houtopstanden niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de bomen een risico vormen. En dat
beide bomen nagenoeg dood zijn en geen levenverwachting meer hebben. Er zijn geen
andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren