Maandelijks archief: september 2020

Weigering kapvergunning eik Hengeloseweg 6 Zelhem

Motivering
Op 25 augustus 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een eik. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend met als reden de angst dat
de boom (door een harde storm) om valt.
Naar aanleiding van de ingediende aanvraag is op 10 september 2020 advies gegeven
door Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang). Het advies van Bomenbelang
is om de kapvergunning te weigeren omdat de eik nog gezond en vitaal is. Bomenbelang
geeft aan dat de angst dat de eik bij een storm omvalt niet reëel  is.
Op 18 september 2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Uit deze resultaten van de bomenschouw is gebleken dat de eik gezond is,
maar wel iets last lijkt te ondervinden van de droogte van de afgelopen zomers. De eik
splitst zich op 1.75 meter in twee stammen die samen de kroon vormen. De twee stammen
zijn niet als plakoksel gegroeid, voor zover dit visueel te beoordelen is. In de kroon is al een
stormanker geplaatst. Mocht één van de stammen afbreken dan zal hij worden
opgevangen in het geplaatste stormanker en dan zal deze niet op de grond vallen.
De houtopstand vormt dan ook door de gezondheidstoestand geen risco voor zijn
omgeving.
De aanvrager heeft de gezondheidstoestand van de boom niet laten beoordelen door een
derde onafhankelijke partij. Op basis van de bomenschouw van de gemeente is
vastgesteld dat de houtopstand, eventueel met het nemen van (veiligheids)maatregelen,
geen risico vormt.
Er zijn geen andere belangen aanwezig om medewerking te verlenen aan de gevraagde
vergunning.
Na beoordeling van alle argumenten zien wij dan ook voldoende redenen om de gevraagde
vergunning voor de activiteit vellen van een houtopstand te weigeren.

Aanvraag voor kap van eik aan N314 in Baak

Op 22 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik langs de provinciale weg N314 ter hoogte van Baak: Zutphen-Emmerikseweg 139.

De eigenaar wil de eik kappen om een aantal redenen.

Allereerst hebben de bewoners afgelopen voorjaar last ondervinden van de eikenprocessierups in de boom. De eik staat  dicht op de woning. Hierdoor zijn ze bang dat de wortels leidingwerk danwel de fundering van de woning gaat aantasten, ook bij de buren. De boom heeft met zijn wortels de oprit opgehoogd. Door de droogte van afgelopen jaren en de verwachte droogte van de aankomende jaren vrezen ze dat de boom instabiel wordt en een grotere schade kan aanbrengen aan omliggende woningen dan wel de openbare weg.
Een ander probleem dat de bewoners met de eik hebben, is dat die eikels laat vallen op het dak en het dakraam. Tenslotte vinden ze dat de boom hinder veroorzaakt bij het in- en uitrijden
van de oprit. De boom blokkeert voor een groot gedeelte het zicht op de doorgaande weg.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 26 september.

Ter compensatie willen de bewoners wel een nieuwe boom (geen eik) elders op het perceel planten.

Aanvraag voor snoeien beeldbepalende tamme kastanje aan Zutphenseweg in Vorden

Op 22 september ontving de gemeente een aanvraag voor het fors snoeien van een tamme kastanje links van het pand Zutphenseweg 12 in Vorden. Deze volgens een boomdeskundige beeldbepalende boom is in opdracht van de nieuwe eigenaar bekeken en beoordeeld. Zijn advies luidde de kroon van de boom in te nemen om hem gezond en vitaal te houden. De tamme kastanje heeft veel dood hout in de kroon zitten.

De tamme kastanje (Castania sativia) is hol in de stam en heeft een holte aan de stamvoet met aan een oudere snoeiwond een zwamaantasting.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 26 september.

Kapaanvraag voor eik aan de Hertenweg in Hengelo

Op 21 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Hertenweg 1 in Hengelo. De “omvangrijke” eik staat vlakbij een garage (op circa 5 meter
afstand). Het gevaar bestaat volgens de bewoners dat bij harde wind takken afbreken en schade toebrengen.

De bewoners willen op het dak van de garage zonnepanelen plaatsen. De boom veroorzaakt schaduw op dit dak, waardoor het rendement van de zonnepanelen beperkt blijft.

Mocht de gemeente geen vergunning verlenen voor het kappen van de eik, dan vragen de bewoners toestemming voor het snoeien van de boom.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 25 september.

Geen kapvergunning nodig voor veldesdoorn aan Ruurloseweg in Vorden

Op 17 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een veldesdoorn op het adres Ruurloseweg 17 in Vorden.

De huidige eigenaar woont sinds 1,5 jaar op dit adres. Volgens de nieuwe bewoners is de esdoorn in het verleden niet onderhouden. Bovendien vinden ze dat de boom te dicht bij de buren staat. De esdoorn zit vol met zaadlobben, heeft veel dood hout en ondervindt last van de droogte. De boom staat ook erg scheef. Hij hangt met de takken in de dakgoot van de buren.

De diameter van de stam zou ongeveer 50 cm bedragen.

Volgens een boomdeskundige is snoeien nog goed mogelijk, maar hij vraagt zich af of de esdoorn hier goed doorheen komt.

De nieuwe bewoners willen ter compensatie van deze veldesdoorn één of twee bomen van formaat planten. Ze denken aan een amberboom en/of een sierpeer.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 september.

Op 25 september meldt de gemeente dat voor deze veldesdoorn geen kapvergunning nodig is.

Kapaanvraag voor inlandse eik aan Dubbeltjesweg in Hoog-Keppel

Op 16 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het zij-erf van het pand Dubbeltjesweg 14 in Hoog-Keppel. De boom ondervindt last van zwammen aan de voet van de stam en is aan het afsterven.

De eigenaar wil op dezelfde plek een zwarte walnoot (Juglans Nigra) planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 september.

Kapvergunning voor tamme kastanje aan Zomerweg in Drempt

Op 18 augustus ontving de gemeente een summiere kapaanvraag voor een tamme kastanje op het adres Zomerweg 26 in Drempt. De eigenaar vraagt om een noodkapvergunning, maar waarom blijft onduidelijk. In de aanvraag staat geen enkele reden genoemd. Ook de vraag waar herplant zou kunnen plaatsvinden, is niet beantwoord.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 21 augustus.

Bomenbelang adviseerde de gemeente de kapvergunning te verlenen, omdat kap onvermijdelijk is geworden nu eenderde van de kastanjeboom afgestorven is, opmerkelijk genoeg slechts aan één kant boven het gazon dat daar onlangs aangelegd is.

Op 14 september besluit de gemeente de kapvergunning te verstrekken.

Volgens de gemeente is de boom aan het afsterven door de droogte van de afgelopen zomers.

Conform het advies van Vereniging Bomenbelang koppelt de gemeente aan het verlenen van de kapvergunning een herplantplicht van een loofboom binnen een jaar in deze tuin.
De vergunning is openbaar gemaakt op 17 september.

Kapvergunning voor populier aan de Lindese Enkweg in Linde

Op 23 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een populier in een weiland bij het adres Lindese Enkweg 1b (camping ’t Lebbink) in Linde. De diameter van de boom is 1.30 meter. Wat er met de boom aan de hand is, wordt uit de kapaanvraag niet duidelijk.

De eigenaar wil ter compensatie een eik planten aan de Lindese Enkweg. Daar kan hij een boom beter water geven dan in het weiland, zegt hij.

Bomenbelang adviseerde de gemeente de kapvergunning te weigeren. In de aanvraag ontbreekt namelijk de reden voor de eventuele kap en de populier is nog gezond en vitaal. Dat een eik beter geschikt is als solitaire boom in een weiland vindt de vereniging ook, maar is onvoldoende reden om dan maar een gezonde populier te kappen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 27 augustus.

Op 14 september besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.

Ook de gemeente geeft aan dat de populier nog gezond is. Wel blijken in de kroon van de boom enkele  plakoksels te zitten die niet meer door snoeien kunnen worden verwijderd. Dit stond niet in de kapaanvraag! Het uitscheuren van deze plakoksels in de toekomst is volgens de gemeente aannemelijk, omdat de populier vrij staat en veel wind vangt bij een zware bui of storm. Bij het uitscheuren van één of meerdere plakoksels zal de boom onherstelbare schade oplopen.

Beide adviezen geven dus aan dat de populier gezond is met het verschil dat uit de
bomenveiligheidscontrole van de gemeente zegt dat het uitbreken van plakoksels aannemelijk is en dat de populier een onherstelbare schade kan oplopen.

De gemeente kiest het advies van de expert van de gemeente Bronckhorst.

Het kapbesluit, inclusief de herplantplicht van een zomereik op het perceel, is openbaar gemaakt op 17 september.