Maandelijks archief: december 2019

Nu pas vergunning voor reeds gekapte treurbeuk bij De Wehme in Vorden

Op 1 november ontving de gemeente een aanvraag van “een klant van ProWonen” voor een (nood)kapvergunning voor een treurbeuk die in de groenstrook staat tussen de parkeerplaats en bungalows achter De Wehme in Vorden. Aan de stam zit reuzenzwam.

Ter compensatie komt er een nieuwe treurbeuk of een tamme kastanje op ongeveer dezelfde plek.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 8 november.

Hoewel de forse treurbeuk reeds op 4 november geveld is, neemt de gemeente pas op 23 december het besluit om een noodkapvergunning voor deze boom af te geven.

Aan de kapvergunning, die op 28 december gepubliceerd is, zit de voorwaarde vast dat de indiener van de kapaanvraag binnen een jaar op het perceel een tamme kastanje plant.

Kapvergunning voor Amerikaanse eik aan Het Loo in Zelhem

Op 11 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik op het adres Het Loo 2 in Zelhem, op de hoek met de Toonkweg. De boom zou ongeveer 70 jaar oud zijn. De eik is niet ziek maar bevat wel veel dood hout. Of de boom onlangs nog gesnoeid is, is onduidelijk.

De aanvrager reageert niet op de vraag of hij een nieuwe boom plant ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 14 december.

Op 16 december besluit de gemeente een kapvergunning af te geven. Uit een beoordeling ter plekke blijkt dat de Amerikaanse eik aan het aftakelen is. Omdat de boom veel dood hout bevat, een dode gesteltak en een kroon die steeds kleiner wordt én de eik vlakbij schuren staat, vindt de gemeente behoud van deze boom niet haalbaar. De eik zal steeds verder aftakelen en uiteindelijk afsterven.

Aan de kapvergunning, die op 20 december openbaar gemaakt is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een nieuwe loofboom op zijn perceel plant.

Kapvergunning voor kastanjeboom aan Tulnersweg in Halle

Op 21 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom aan de Tulnersweg 4 in Halle. De tamme kastanje staat dicht bij de woning en twee schuren. Wat er met de boom aan de hand is, is onduidelijk. De aanvraag noemt geen reden. Ook is niet duidelijk wie de kapaanvraag ingediend heeft.

Uit de summer ingevulde papieren blijkt alleen dat de indiener geen herplant voorstaat.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 28 november.

Op 16 december besluit de gemeente een kapvergunning te verstrekken. De kastanjeboom blijkt flink aangetast te zijn door zwammen en verkeert in slechte conditie. Zowel de stam als een hoofdgesteltak rotten weg. In die tak zitten om de 30 tot 40 centimeter spechtgaten, wat aangeeft dat het kernhout ook rot is. De kans dat deze tak afbreekt, die ongeveer de helft van de kroon uitmaakt, is aanwezig. Mocht dit gebeuren, dan valt deze op de woning.

Aan de kapvergunning, die op 20 december openbaar gemaakt is, zit de voorwaarde gekoppeld dat de eigenaar binnen een jaar een nieuwe loofboom plant op zijn perceel.

Geen kapvergunning voor eik aan Varsselseweg in Hengelo

Op 5 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Varsselseweg 37 in Hengelo. De reden wordt in de uiterst summier ingevulde aanvraag niet genoemd.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 9 november.

Op 16 december besluit de gemeente geen kapvergunning af te geven. De eik heeft namelijk veel landschappelijke waarde en de boom is bovendien beeldbepalend.
Verder blijkt de eik gezond en vitaal. De boom heeft nog een lange toekomstverwachting.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 20 december.

Kapvergunning voor notenboom aan Stephanotisweg in Zelhem

Op 3 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom aan de Stephanotisweg 1 in Zelhem. De reden voor de aanvraag is “overlast van het blad en de noten” bij de al wat oudere buren. De eigenaar vermoedt dat de notenboom op vijf meter hoogte aan het rotten is. Hij wil ter compensatie een nieuwe notenboom planten, maar dan verder van de erfgrens af.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 7 december.

Op 16 december besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De notenboom heeft drie grote gesteltakken waarvan er één als plakoksel aan de stam zit. Het is een grote tak die eenderde van de kroon vormt. De plakoksel loopt 1,5 meter door naar beneden in de stam. De plakoksel begint te werken en de kans dat deze een keer uitscheurt, is volgens de gemeente zeer aannemelijk. Wanneer een stormanker wordt geplaatst (om schade bij het uitscheuren aan het huis van de buren te voorkomen), zal alsnog de stam van de boom dermate beschadigd raken dat de rest van de boom zal moeten worden verwijderd. Het deel van de stam dat overblijft, kan de kroon dan namelijk niet meer dragen.

Aan de kapvergunning, die op 20 december gepubliceerd is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een nieuwe notenboom plant.

Kapvergunning voor dode eik aan Wittebrinkweg in Zelhem

Op 7 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Wittebrinkweg 4 in Zelhem. De boom is dood.

De eigenaar wil geen nieuwe boom planten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 12 december.

Op 16 december besluit de gemeente de kapvergunning te verstrekken. De eigenaar moet binnen een jaar een nieuwe loofboom planten.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 20 december.

Actie ‘1 boom mot kun’n’ slaat jaar over

Deze winter komt er geen nieuwe editie van de actie ‘1 boom mot kun’n’. De subsidieaanvraag vanuit de gemeente Bronckhorst richting provincie Gelderland loopt nog. Het lukt niet om de beschikking dit jaar nog af te geven.

Bij een evaluatie medio dit jaar op aandrang van Vereniging Bomenbelang bleek dat nogal wat bomen die geplant zijn in de afgelopen vier jaar, er slecht bij staan of inmiddels dood zijn. De droogte en hitte van de afgelopen twee zomers speelden hierin een grote rol.

Tussen de gemeente, ’t Onderholt en Vereniging Bomenbelang Bronckhorst is afgesproken dat alleen nog in het najaar nieuwe bomen geplant worden om het risico op verdroging kleiner te maken.

De partijen gaan er vanuit dat er weer wel een nieuwe, vijfde editie komt van ‘1 boom mot kun’n’ in het winterseizoen 2020/2021. Hiervoor kunnen grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst zich vanaf mei aanmelden. Die aanmeldingsperiode loopt dan tot oktober, zodat de ‘goedgekeurde’ locaties aan het einde van 2020 van bomen voorzien kunnen worden. Lees verder

Jaarlijkse boomplantdag in Drempt

De jaarlijkse boomplantdag van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst vond dit jaar plaats in Drempt, in het parkje de Braamberg naast de Rijksweg. Op zaterdag 7 december plantte de vereniging daar een Europese hopbeuk en een zevenzonenboom. Daarbij waren ook omwonenden van het park aanwezig die sinds kort het beheer van dit groen op zich nemen.

Ook omwonenden van park De Braamberg hielpen mee met het planten van de hopbeuk (foto: Gerlinde Bulten).

Lees verder

Kapvergunning voor nog eens 6 bomen bij De Zonnekamp in Zelhem

Op 1 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor zes bomen (twee zomereiken en vier esdoorns) op het adres Magnoliaweg 48 in Zelhem. De zeer summiere aanvraag rept alleen over de noodzaak van kap van deze bomen ten behoeve van de bouw van een woningcomplex.

Het blijkt te gaan om een nieuwe fase van de vernieuwing door ProWonen van zorgtehuis De Zonnekamp aan de Hengeloseweg. Zorginstelling Markenheem is de aanvrager.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 6 november.

Op 2 december besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.

De twee zomereiken staan tegen de plaats aan waar nieuwbouw zal worden gerealiseerd.
Voor deze nieuwbouw zal vlak bij deze twee zomereiken worden gegraven, waardoor aan één zijde van de bomen een grote hoeveelheid wortels wordt verwijderd en/of beschadigd. Dit is slecht voor de conditie en vitaliteit van de zomereiken. Deze zullen na een aantal jaren aftakelen (veel dood hout en afstervende toppen). Achter deze twee zomereiken staan nog twee andere zomereiken. Wanneer deze twee eiken vrij komen te staan (door de kap van de twee zomereiken), krijgen ze de ruimte om uit te groeien tot volwassen bomen.

Het belang van het realiseren van de nieuwbouw vindt de gemeente groter dan het belang van het behouden van de twee zomereiken

De vier esdoorns blijken minder vitaal te zijn. Ze staan in een te kleine groeiplaats met daarom heen bestrating. Er zit geen groei meer in de bomen doordat de voeding die in de groeiplaatsen aanwezig was, op is. De bomen hebben een lage toekomstverwachting

Aan de kapvergunning, die op 6 december gepubliceerd is, zit de voorwaarde vast dat Markenheem binnen een jaar op het perceel 6 nieuwe bomen moet planten. Waar dat kan, blijft vooralsnog onduidelijk. Op het gehele terrein van de Zonnekamp zijn al diverse bomen gesneuveld waarvoor herplant noodzakelijk is. Maar met de toegenomen hoeveelheid bebouwing blijft steeds minder ruimte over voor groen.

Kapvergunning voor iep aan Kerkstraat in Drempt

Op 1 november ontvangt de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een iep op het adres Kerkstraat 82 in Drempt. De boom heeft een stamomtrek van circa 2,50 m. De iep zou ziek zijn. Volgens de eigenaar veroorzaakt de boom overlast aan vier buren vanwege het blad, de schaduw en de wateronttrekking (!).

De boom was tot nu toe moeilijk bereikbaar. Vanwege herinrichting van de tuin van de achterburen is de iep nu wel van twee kanten te bereiken.

De eigenaar wil wel een nieuwe boom planten ter compensatie, maar wat verder weg van de erfgrens.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 6 november.

Op 3 december besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De iep blijkt drie grote snoeiwonden te hebben. Deze wonden zijn alle drie ingerot en aangetast door zwammen. Hierdoor is de boom instabiel geworden en vormt deze een gevaar voor de omgeving.

Aan de kapvergunning, die op 6 december gepubliceerd is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een nieuwe ruwe iep op zijn perceel plant.