Maandelijks archief: oktober 2019

Kapaanvraag voor linde bij Aviko in Steenderen

Op 24 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een linde op het adres Dr. Alfons Ariënsstraat 31 in Steenderen. Dat is de voormalige doorgaande weg, die sinds enkele jaren door de gemeente overgedragen is aan Aviko. De linde zou moeten verdwijnen vanwege de toenemende – deels computergestuurd – verkeer op het bedrijfsterrein. Ook voor de doorgang van vrachtverkeer vanuit de parkeerplaats naar het bestaande
fabrieksterrein vormt de linde een “barricade”.

Aviko wil ter compensatie twee nieuwe lindes planten op eigen terrein, ter hoogte van het zogeheten trainingsstation.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 30 oktober.

Op 24 oktober is de kapaanvraag ook ingediend bij de provincie Gelderland. Die zal hem nu beoordelen.

Nieuwe bomen aan Hengeloseweg in Zelhem

De gemeente gaat waarschijnlijk nog dit najaar langs de Hengeloseweg in Zelhem nieuwe bomen planten. Vorig voorjaar kapte ze alle imposante Amerikaanse eiken aan de noordzijde. Door de storm op 18 januari 2018 waaide één Amerikaanse eik om en kwamen meerdere eiken los te staan. Daardoor sprong de waterleiding op meerdere plekken.

Lees verder

Kap es nabij Heerlerweg in Vierakker

Op 16 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een es nabij de Heerlerweg in Vierakker. Het vrijwel lege aanvraagformulier rept alleen over de vermeende noodzaak tot kap vanwege de aanwezigheid van een hoogspanningsmast.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 19 oktober.

Op 8 november meldt de gemeente dat voor deze boom geen kapvergunning nodig is.

Noodkap beuk aan Rijksweg in Hummelo

Opnieuw verleent de gemeente een kapvergunning voor een beuk aan de Rijksweg in Hummelo. De kapaanvraag is nooit gepubliceerd. Op 18 oktober publiceert de gemeente wel de (nood)kapvergunning. Het betreft een beuk bij het adres Rijksweg 113.

Uit de beuk met een doorsnede van bijna vier meter breken de laatste tijd meerdere zware takken af met de nodige schade aan bebouwing. Door een boomexpert is de beuk gecontroleerd. Die constateerde dat in de kroon meerdere slechte aanhechtingen van takken zitten, waardoor meer takken kunnen gaan afbreken. Aan één zijde van de boom zit een zeer grote plakoksel die begint te werken. De
kroon die boven op de plakoksel staat, is in het verleden al uitgelicht om er voor te zorgen
dat de plakoksel niet uitscheurt. Maar dit leverde geen succes op; de plakoksel blijft werken.
Wanneer deze plakoksel uitscheurt, wat ook gebeurt wanneer een stormanker is
geplaatst, ontstaat een grote wond aan de stam van de boom. Deze maakt de kans op schimmelvorming groot met rotting in de stam als gevolg. Gezien deze gebreken en het feit dat de boom tussen de woning, de schuur en de woning van de buren staat, vormt de beuk dan ook een risico voor zijn omgeving.

De noodkap mag meteen uitgevoerd worden.

Ter compensatie moet de eigenaar een nieuwe loofboom planten.

Forse snoei beukenhaag aan het Eelmerink in Vorden

Op 9 oktober ontving de gemeente een aanvraag om zes beukenhagen van 20 jaar oud op de hoek van het Eelmerink en de Strodijk in Vorden te mogen snoeien. De hagen hangen over de gemeentelijke weg. Men wil de beukenhagen terugsnoeien tot twee meter hoogte.

Deze aanvraag is opoenbaar gemaakt op 16 oktober.

Tijdens de behandeling van de aanvraag bleek dat voor dit snoeiwerk geen kapvergunning nodig is.

Kapvergunning voor eik aan Weeninkweg in Keijenborg

Op 15 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik bij het pand Weeninkweg 2a in Keijenborg. De eik is aan het rotten. Aan de stam zitten zwammen.

De boom staat aan de overkant van de weg, aan de rand van het perceel op de
grens met Zelhem.

De eigenaar heeft een tijdje terug al enkele nieuwe bomen geplant op zijn perceel.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 september.

Op 7 oktober besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de gemeentelijke bomenschouw blijkt dat de eik vergaand aangetast is door de harslakzwam. Deze schimmel zorgt voor rotting in het wortelgestel en de stamvoet. De boom zal hier niet van herstellen. De aantasting zal steeds verder gaan, waardoor de boom gevoelig wordt voor windworp en / of stambreuk.

Aan de kapvergunning koppelt de gemeente een herplantverplichting voor één loofboom
(een linde, esdoorn of beuk).

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 12 oktober.

Noodkap acacia aan Zandvoortweg in Zelhem

Op 24 september diende de gemeente een aanvraag in voor een (nood)kapvergunning voor een acacia aan de Zandvoortweg in Zelhem. De boom heeft twee plakoksels die op uitscheuren staan. Als de boom gekapt is, gaat de gemeente ter plekke een zomerlinde planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 28 september.

Op 1 oktober besluit de gemeente een (nood)kapvergunning te verlenen. De twee werkende plakoksels staan op uitscheuren en kunnen zelfs bij een geringe wind op de openbare weg vallen. Het gaat hier om een zandpad dat veel wordt gebruikt door wandelaars.

De gemeente gaat binnen een jaar op die plek een zomerlinde planten.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 6 oktober.

Noodkap eik aan de Pluimersdijk in Zelhem

Op 19 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Pluimersdijk 5 in Zelhem. De boom is aan het rotten en inscheuren. Omdat de eik langs het fietspad staat, levert deze wellicht in de toekomst gevaar op.

De eigenaar wil geen nieuwe boom planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 september.

Op 1 oktober besluit de gemeente een (nood)kapvergunning te verlenen. Uit de bomenschouw bleek dat de eik inderdaad helemaal is gescheurd vanaf de gesteltakken tot op het maaiveld en hol van binnen is. De stam staat daardoor op omvallen. De eik staat bij een museumboerderij en langs een fietspad en levert daarom gevaar op.

Aan de kapvergunning zit wel de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar op het perceel een nieuwe loofboom plant.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 6 oktober.

Noodkap Amerikaanse eik aan Haitinkweg in Zelhem

Op 27 september heeft de gemeente een aanvraag ingediend voor een (nood)kapvergunning voor een Amerikaanse eik nabij het adres Haitinkweg 10 in Zelhem.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 oktober.

Op 30 september al besloot de gemeente de noodkapvergunning te verstrekken vanwege direct gevaar. De stam van de Amerikaanse eik is op 6 meter hoogte gebroken, omdat er een holte in de stam zit. De kans was groot dat de kroon op de openbare weg terecht zou komen als de stam helemaal afbreekt.

Het nemen van andere (veiligheids)maatregelen zou geen effect sorteren.

De gemeente gaat ter compensatie elders een esdoorn planten.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 4 oktober.