Maandelijks archief: augustus 2019

Kapvergunning voor eik en beuk bij pastorie in Wichmond

Op 30 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een inlandse eik en een groene beuk aan de Dorpsstraat 16 en 18 in Wichmond (bij de parkeerplaats bij de pastorie). Beide bomen staan direct aan de weg en zijn (nagenoeg) dood en leveren daarom steeds meer potentieel gevaar op.

Voor de eik bestaat nauwelijks meer ruimte voor herplant vanwege de asfaltbestrating en de andere bomen binnen de historische tuin.

Voor de beuk wil men – evenals voor andere in het verleden gekapte bomen – goudiepen terugplanten die daar tot de jaren 80 stonden. Deze passen ook goed bij de nog overgebleven iepen in de straat.

Een nieuwe beuk ziet men niet zitten vanwege de slechte waterdoorlatendheid van de grond (door het asfalt van de Dorpsstraat en het vastrijden van het grind op het aflopende kerkplein). Daardoor is de beuk ook afgestorven.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 2 augustus.

Op 13 augustus besluit de gemeente de kapvergunning voor beide bomen af te geven. Zowel de eik als de beuk takelen steeds verder af en gaan gevaar opleveren.

De gemeente gaat akkoord met het planten van twee goudiepen op hetzelfde perceel maar dan niet direct aan de Dorpsstraat.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 17 augustus.

Kapvergunning voor één grove den aan Stephanotisweg in Zelhem

Op 24 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee grove dennen op het voorerf van het pand Stephanotisweg 2 in Zelhem. Eén boom is dood, de andere verkeert volgens de eigenaar in slechte staat. Hij wil  ter compensatie twee nieuwe bomen planten: een moerascipres (Taxodium distichem) en een trompetboom (Catalpa bignoniodes aurea).

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 2 augustus.

Op 6 augustus besluit de gemeente voor de dode grove den een kapvergunning af te geven maar een kapvergunning voor de andere grove den te weigeren. Deze boom verkeert namelijk nog in een redelijke conditie. Enkele dode takken kunnen verwijderd worden.

Ter plekke blijkt de eigenaar reeds een moerascipres en een trompetboom geplant te hebben.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 10 augustus.

 

Provincie moet kapaanvraag voor den en 3 eiken aan Het Ni-je in Vorden beoordelen

Op 16 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een den en drie eiken aan Het Ni-je 4 in Vorden. De eiken zijn beschadigd. De eigenaar wil de oorspronkelijke laan herstellen door de andere eiken meer ruimte te geven. Hij wil dus geen bomen herplanten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 juli.

Vier dagen eerder, op 16 juli, constateert de gemeente al dat geen vergunning nodig is voor het kappen van de den en de drie eiken. Deze bomen vallen namelijk onder de bevoegdheid van de Natuurbeschermingswet (voorheen de Boswet). Vandaar dat de kapaanvraag niet bij de gemeente maar bij de provincie Gelderland moet worden ingediend.

Deze constatering wordt openbaar gemaakt op 9 augustus.

Opnieuw kapvergunning voor eik aan Zomerweg in Drempt

Nog geen half jaar nadat de gemeente een kapvergunning verleende voor 2 eiken, een kastanjeboom en (een reeds gekapte) notenboom, heeft de eigenaar van het pand Zomerweg 59 in Drempt opnieuw een kapaanvraag ingediend, nu voor een eik.

Op 1 juli ontving de gemeente de aanvraag voor een eik, nu omdat er in de eik processierupsen zitten.

De eigenaar wil ter compensatie een beuk planten.

Deze nieuwe kapaanvraag is openbaar gemaakt op 9 juli.

Aan de vorige kapvergunning zat overigens de voorwaarde vast dat de eigenaar van het perceel 4 loofbomen moet planten.

Op 31 juli besluit de gemeente ook voor deze eik een kapvergunning te verlenen. Niet vanwege de aanwezigheid van eikenprocessierupsen, maar omdat de boom gevaar kan gaan opleveren.  De boom is weliswaar gezond maar heeft twee plakoksels. Er zit één zware gesteltak aan de eik
die vanuit de plakoksel éénderde van de kroon vormt. De kans bestaat dat de tak in de toekomst afbreekt.

De boom heeft altijd tussen andere bomen gestaan. Door de kap van de andere bomen ondervindt de overgebleven boom een compleet andere windbelasting op de kroon.

Aan de kapvergunning, die openbaar gemaakt is op 6 augustus, koppelt de gemeente een herplantplicht voor twee beuken. Deze moeten binnen een jaar geplant zijn.

Tegen dit kapbesluit kan nog tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden.

Kapvergunning voor 2 esdoorns en een zomereik aan Heidenhoekweg in Zelhem

Op 16 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee esdoorns en een eik op het adres Heidenhoekweg 10 in Zelhem. De esdoorns staan binnen een meter van het erf van de buurman en zijn volgens een boomverzorgingsbedrijf potentieel gevaarlijk, omdat beide bomen vertakken in twee of zelfs vier stammen.
De zomereik staat bij de ingang van het Bed & Breakfast-gebouw en is ook vrij laag vertakt in twee stammen, waarvan één in het verleden al is afgezaagd.

Daarnaast zitten processierupsen in de boom. Dat geeft problemen voor de gasten.

De eigenaar wil niet herplanten, omdat er volgens hem al voldoende bomen in de tuin staan.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 juli.

Op 31 juli besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen. De twee esdoorns waarvan één meerstammig is, hebben meerdere plakoksels waarvan enkele beginnen te werken. Hierdoor gaan deze bomen een gevaar vormen; de takken kunnen uitscheuren. Naast die bomen staat een schuur van de buren.
De zomereik had oorspronkelijk twee stammen maar in het verleden is er één verwijderd. Het gedeelte dat er nu nog staat, is sterk teruggesnoeid, waardoor een kleine niet natuurlijke kroon is gevormd die vooral uit waterlot bestaat.

Door dit onvakkundige werk kiest de gemeente nu voor het laten kappen van de eik.

De gemeente legt wel een herplantplicht op: de eigenaar moet binnen een jaar drie nieuwe loofbomen (een linde, esdoorn en/of beuk) op zijn perceel planten.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 6 augustus.

Kapvergunning voor goudiep aan Slotemaker de Bruïnestraat in Zelhem

Op 7 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een goudiep op het achtererf van het pand Slotemaker de Bruïnestraat 16 in Zelhem. In de aanvraag noemt de eigenaar geen reden voor de eventuele kap. Ook is onduidelijk of hij herplant verkiest.

De  kapaanvraag is openbaar gemaakt op 12 juli.

Op 30 juli besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de beoordeling door de gemeente blijkt dat de goudiep niet zo vitaal meer is en vrijwel niet meer groeit. De boom heeft veel oppervlakkige wortels. Bij de stamvoet zijn meerdere wurgwortels aanwezig: wortels die dwars over andere grotere wortels heen groeien en deze afknellen en zo de sapstroom kunnen afsnijden.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een loofboom plant op zijn perceel.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 6 augustus.

Kapvergunning voor eik en esdoorn aan Ruurloseweg in Hengelo

Op 7 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik en een esdoorn op het adres Ruurloseweg 26 in Hengelo. De eik is ernstig aangetast door schimmel.
De esdoorn zou overlast veroorzaken bij de buren en neemt licht, voedsel en water weg van de monumentale eiken die ernaast staan.

De eigenaar wil nieuwe bomen planten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 12 juli.

Op 31 juli besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.  De eik is nagenoeg dood en kan gevaar gaan opleveren, omdat hij vlak langs de openbare weg staat. De esdoorn stond in het verleden in de verdrukking, waardoor zich een éénzijdige kroon heeft gevormd en de boom wat scheef groeit richting de woning van de buren.

Het is volgens de gemeente moeilijk te beoordelen of de esdoorn zich goed heeft verkankerd met zijn wortels en er voor kan zorgen dat de scheefstand en éénzijdige kroon geen kans op windworp gaat opleveren in de toekomst.

De gemeente koppelt aan de kapvergunning een herplantplicht voor twee loofbomen.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 6 augustus.

Geen kapvergunning voor eik aan Dorpsstraat in Steenderen

Op 5 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik in de achtertuin van het pand Dorpsstraat 3 in Steenderen. De eigenaar denkt dat de eikenprocessierups in de boom zit. Maar vanwege de enorme hoogte van de eik kan men geen
foto’s maken van de top van de boom.

De eigenaar wil op dezelfde plek een nieuwe boom planten (geen eik).

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 11 juli.

Op 30 juli besluit de gemeente een kapvergunning voor deze eik te weigeren. Het betreft een boom met veel beeldbepalende waarde. Bovendien gaat het om een gezonde en vitale eik is zonder zichtbare gebreken en/of schimmelaantastingen.

De overlast van de eikenprocessierups kan bestreden worden, aldus de gemeente.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 6 augustus.

Nog een zomereik op oude RABO-terrein in Zelhem moet wijken voor nieuwbouw

Op 19 juli is bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor “een boom” aan de Piersonstraat in Zelhem. Het blijkt om een zomereik te gaan. Deze moet wijken voor de nieuwbouw op het terrein van de oude RABO-bank. De indiener zegt ter compensatie een boom te willen herplanten aan de kant van de Hummeloseweg.

De laatste overgebleven wat oudere boom van de oorspronkelijk vier bomen op het voormalige RABO-terrein aan de Hummeloseweg in Zelhem: een zomereik, waarvoor nu ook in verband met woningbouw, een kapvergunning verleend is. De eik is in het verleden veel te hoog opgesnoeid(foto: Gerlinde Bulten). ,

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 25 juli.

Vorig jaar juli ging Vereniging Bomenbelang akkoord met de kap van een andere eik, voor woningbouw, op voorwaarde dat de woningbouwvereniging Pro Wonen drie verschillende lindes op het terrein zou planten: een winter-, een zomer- en een zilverlinde.

De gemeente kan kapaanvragen weigeren vanwege de natuurwaarde van de boom, de landschappelijke waarde ervan, de waarde van de boom voor het dorpsschoon, de beeldbepalende waarde, de cultuurhistorische waarde of de waarde voor de leefbaarheid.

Bij deze aanvraag is NIET beoordeeld of één van deze waarden in voldoende mate aanwezig
is om de vergunning te weigeren. De zomereik is niet op vitaliteit beoordeeld. In verband met
het realiseren van een project MOET deze boom gekapt worden, aldus de gemeente.

Dat besluit is genomen op 23 juli. Aan de kapvergunning zit wel de voorwaarde vast dat binnen een jaar niet één maar twee inlandse loofbomen geplant moeten worden op hetzelfde perceel.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 3 augustus. Hiertegen kan nog tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden.

Vereniging Bomenbelang heeft een bezwaar ingediend.

Op 12 september meldt woningbouwvereniging ProWonen dat de kapaanvraag voor de eik is ingediend omdat de levensloopgeschikte woning op het perceel anders ingericht gaat worden waarbij in de tuin een vrijstaande berging komt. Dat gebeurt op de plaats waar de eik staat.

Deze boom belemmert straks het zonlicht in de tuin en de woning van de toekomstige bewoners. Daarnaast blijft er van de toch al kleine achtertuin weinig ruimte over door de boom. De toekomstige bewoners zullen gaan klagen bij ProWonen over deze situatie.

De boom belemmert volgens de woningbouwvereniging verder de opbrengst van de zonnepanelen die op het dak komen.

Op maandag 4 november vindt op het gemeentehuis een hoorzitting plaats naar aanleiding van de ingediende bezwaren. De gemeente zal daarom van tevoren nog geen beslissing nemen. De termijn hiervoor wordt met zes weken verlengd. Dit betekent dat de gemeente uiterlijk op 6 december een besluit zal nemen. 

Kapvergunning voor beuk aan Rijksweg in Hummelo

Op 28 juni is een kapvergunning aangevraagd voor een beuk aan de Rijksweg in Hummelo         (N 317, bij km-paal 11,790). De boom zou niet vitaal meer zijn. Deze aanvraag is overigens niet openbaar gemaakt.

Op 23 juli besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Bij de bomenschouw dit voorjaar bleek dat in de beuk en directe omgeving bijzondere flora en fauna aanwezig voorkwam. Aan de kapvergunning zit daarom de voorwaarde vast dat de boom pas geveld mag worden als deze verdwenen is of wanneer de provincie een vergunning heeft verleend volgens de Wet natuurbescherming.

Sowieso zit aan de kapvergunning de voorwaarde gekoppeld dat op dezelfde plek een nieuwe beuk geplant wordt.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 3 augustus.