Maandelijks archief: juli 2019

Kapvergunning voor slechts één dode es aan Timpweg in Steenderen

Op 20 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor vier essen op het adres Timpweg 4 in Steenderen. Op dit perceel wil de eigenaar een nieuwe woning bouwen. Daarvoor moest afgelopen maart al een gezonde en vitale notenboom verdwijnen. Volgens de eigenaar moeten ook de vier essen, waarvan er één overigens inmiddels afgestorven is, vanwege ophoging van het perceel gekapt worden. Hij wil wel nieuwe bomen terugplanten en de oorspronkelijke laanbeplanting terugbrengen. De vorige kapvergunning omvatte de herplant van een eik of een beuk.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 27 juni.

Op 18 juli besluit de gemeente slechts voor één (dode) es een kapvergunning te verlenen en voor de drie andere essen geen kapvergunning af te geven. De eerste, tweede en vierde boom in de rij gerekend vanaf de linkerkant vanaf de Timpweg hebben volgens de gemeente veel beeldbepalende waarde. Ze zijn allen tevens op vitaliteit beoordeeld en blijken gezond en vitaal te zijn. Ook hebben ze geen last van de essentaksterfte.  De bomen bevatten wel dood hout en de takken hangen laag, maar dat is met een snoeibeurt door een vakbekwaam iemand te verhelpen. Als dat is gebeurd, kunnen de essen nog een lange tijd mee.

Dat de wens is de grond op te hogen in verband met de bouw van een woning. De gemeente heeft echter (tot op heden) geen bouwvergunning verleend voor deze locatie. Het ophogen van de grond rondom de bomen zou een doodsteek zijn voor de essen en mag dan ook niet plaatsvinden.

Voor de dode es, waarvoor de eigenaar een kapvergunning krijgt, moet de eigenaar een nieuwe es planten.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 25 juli.

Kandelaberen van haagbeuk aan De Boonk in Vorden

Op 17 juli ontving de gemeente een aanvraag voor het mogen kandelaberen van een haagbeuk op het adres De Boonk 15 in Vorden. Volgens de eigenaar is het zeker niet de bedoeling om de boom te kappen. De haagbeuk is al eerder gekandelaberd toen hij nog eigendom van de gemeente was. De bomen zijn beeldbepalend. De boom een paar meter verderop is nog wel eigendom van de gemeente en deze is de afgelopen winter gekandelaberd. Uit de bomen vallen wel veel takken.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 25 juli.

Op 6 augustus geeft de gemeente toestemming tot het kandelaberen van de haagbeuk.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 10 augustus.

 

 

Geen kapvergunning voor eik aan Salviaweg in Zelhem

Op 4 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik in de achtertuin van het pand Salviaweg 12 in Zelhem. De bewoners ondervinden al vijf jaar last van de eikenprocessierups in deze eik. Ze zijn de kosten beu en willen in de zomer graag genieten van de tuin en de bomen. Ze willen daarom graag een nieuwe boom (een sierkers) planten, mede voor de schaduw.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 juni.

Op 15 juli besluit de gemeente een kapvergunning te weigeren. De overlast door de eikenprocessierups is namelijk te bestrijden. Bovendien is de eik beeldbepalend in de straat en heeft de boom grote waarde op gebied van dorpsschoon.
De boom is tevens op vitaliteit beoordeeld. Hieruit bleek dat het een gezonde en vitale eik is die nog een lange toekomstverwachting heeft.

Het besluit is openbaar gemaakt op 20 juli.

 

Geen kapvergunning voor eik aan Stikkenweg in Zelhem

Op 19 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een eik op het adres Stikkenweg 10 in Zelhem. De bewoners van het huis en hun hond ondervinden veel last van de eikenprocessierups die in deze eik voorkomt.

Herplant van een andere boom heeft de voorkeur.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 25 juni.

Op 15 juli besluit de gemeente een kapvergunning te weigeren. De eik heeft een beeldbepalende waarde. De boom is bovendien gezond en vitaal. De overlast van de
eikenprocessierups kan bestreden worden.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 20 juli.

Kapvergunning voor eik aan de N314 in Toldijk

Op 19 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Zutphen-Emmerikseweg 9b in Toldijk (N314). In de eik huist de eikenprocessierups. Hierdoor kunnen de bewoners niet meer buiten op hun terras zitten. De eik staat op slechts enkele meters van het woonhuis en is – volgens de eigenaar – erg groot geworden. De eik heeft momenteel minder blad (aangevreten).

De eigenaar wil een aantal nieuwe bomen planten, waaronder enkele platanen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 25 juni.

Op 15 juli besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Overlast als gevolg van de aanwezigheid van de eikenprocessierups vormt geen reden om de kapaanvraag te verlenen, omdat deze te bestrijden is. De reden is dat de eik niet meer vitaal is en aftakelt. Dit blijkt uit de stervende kroon en het feit dat de eik weinig tot geen scheutlengte heeft. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand niet verbeteren. Er kan beter ingezet worden op een nieuwe en toekomstbestendige boom met een lange levensverwachting.

Aan het kapbesluit, dat openbaar is gemaakt op 20 juli, zit dan ook een herplantplicht vast: de eigenaar moet  binnen een jaar drie platanen planten.

Kapvergunning voor kastanjeboom aan Lankhorsterstraat in Wichmond

Op 25 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom op het adres Lankhorsterstraat 30 in Wichmond. De boom zou ziek zijn. De eigenaar wil een notenboom planten op ongeveer dezelfde plek, tussen de woning en de schuur.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 29 juni.

Op 15 juli besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Enkele dagen daarvoor is een boomveiligheidscontrole uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Uit deze bomenschouw bleek dat de kastanjeboom bloedingsziekte heeft
en deze ziekte de boom steeds verder zal aantasten. De kastanjeboom zal hier niet van herstellen. Door deze gezondheidstoestand vormt de kastanjeboom (in de toekomst) een risico voor zijn omgeving. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de houtopstand niet worden verbeterd.

Er zijn geen andere belangen aanwezig om de gevraagde vergunning te weigeren.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 20 juli.

Aan het besluit zit de voorwaarde vast dat binnen één jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning een nieuwe loofboom geplant moet worden (een linde, beuk of esdoorn).

Noodkap eik aan Varsselseweg in Hengelo

Op 26 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Varsselseweg 43 in Hengelo. De boom is aangetast door de honingzwam. De eik ernaast is bij de rukwinden tijdens de buien enkele weken geleden omgewaaid en op het huis terecht gekomen en veel schade veroorzaakt. De bomen maakten deel uit van een rij van oorspronkelijk zes eiken.

De eigenaar gaat een nieuwe eik planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 2 juli.

Op 15 juli geeft de gemeente een (nood)kapvergunning af. De eik mag direct geveld worden. De eigenaar moet wel binnen een jaar twee nieuwe eiken planten.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 20 juli.

Geen kapvergunning nodig voor beuk aan Zelhemseweg in Hummelo

De gemeente meldt op 19 juli dat ze op 11 juli besloten heeft dat geen vergunning nodig is voor het kappen van een beuk nabij het pand Zelhemseweg 19 in Hummelo. “De beuk maakt namelijk deel uit van een bomenrij waarin meer dan 20 bomen staan”.

Tegen dit besluit kan bezwaar aangetekend worden. De bezwaartermijn duurt zes weken en begon op 18 juli.

De kapaanvraag is niet gepubliceerd.

Kapvergunning voor eik aan Halseweg in Zelhem

Op 12 juli diende de gemeente een aanvraag in voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik aan de Halseweg in Zelhem langs de N330 bij kilometerpaal 12,275.  Bij onderzoek bleek dat de vitaliteit van de eik nog maar matig is en dat de boom veel dood hout bevat wat een gevaar kan opleveren voor het autoverkeer. Deze aanvraag is overigens niet gepubliceerd.

Op dezelfde dag verleent de gemeente de kapvergunning. De stam van de Amerikaanse eik rot op twee plaatsen. Op die plekken is zwavelzwam aanwezig. Deze tast het kernhout aan. Het is mogelijk dat de twee aantastingen met elkaar in verbinding staan. De kans op torsie (verdraaiing) van de stam is hierdoor groot. Zo bestaat een verhoogd risico op stambreuk. De boom vormt daarmee een gevaar voor de omgeving.

De gemeente gaat binnen een jaar op de plek een nieuwe eik planten.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 19 juli.

Nieuw bestuur

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst kent sinds 6 juli jl. een nieuw bestuur. Op de ledenvergadering werd als nieuwe voorzitter Ab van Peer uit Baak gekozen en als nieuwe penningmeester Anneke Voorend uit Zelhem.

V.l.n.r. Joost Bakker, Gerlinde Bulten, Anneke Voorend (penningmeester), Ab van Peer (voorzitter), Peter Bielars (secretaris) en Dick van Hoffen (foto: Karin Haarman).

Ab van Peer woont sinds drie jaar in de gemeente Bronckhorst en sloot daarmee een internationaal werkzaam leven af. In het verleden werkte hij onder meer bij de Bomendienst van de Heidemij (nu Arcadis) als specialist op het gebied van groeiplaatsonderzoek.

Anneke Voorend werkte in het onderwijs als docent economie en bij gemeenten als beleidsadviseur onderwijs en manager bureau leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Ze is  lid van de Participatieraad van gemeente  Bronckhorst. Ze heeft meerdere bestuurservaringen (volleybalvereniging, kinderdagverblijf, openbaar onderwijs, stichting weeshuis), ook als penningmeester.

De overige bestuursleden zijn Peter Bielars (secretaris), Dick van Hoffen, Joost Bakker en Gerlinde Bulten.

Vereniging Bomenbelang bestaat al sinds 1997. Ze is opgericht door mensen die zich inzetten voor het behoud van groen, in het bijzonder monumentale bomen, karakteristieke lanen én onmisbare landschapselementen van de Achterhoek zoals houtwallen, stijlranden langs de oude essen en groepjes knotwilgen en hagen. Aanvankelijk beperkte de aandacht zich tot Vorden, maar toen de gemeente Bronckhorst in 2005 ontstond, verbreedde die zich tot het gehele grondgebied van zo’n 30.000 hectare.

Voor meer informatie: www.bomenbelang.nl of (0575) 470 530