Maandelijks archief: juni 2019

Gemeente kapt 32 gevaarlijke bomen langs openbare wegen

Op 23 april heeft de gemeente een kapvergunning aangevraagd voor 32 bomen in het buitengebied van Bronckhorst. Het betreft bomen langs openbare wegen die dood zijn of gevaar kunnen opleveren. Waar mogelijk wordt op de zelfde locatie een boom geplant, de soort hangt af van het landschapstype waar de bomen geveld worden.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 27 april.

Op 20 juni meldt de gemeente dat de termijn waarop ze een besluit neemt, met zes weken wordt verlengd. Door de beslistermijn te verlengen probeert de gemeente de kans te vergroten dat een positief besluit op de kapaanvraag wordt genomen.

Een dag eerder, op 19 juni, laat de gemeente weten dat voor de 32 bomen een kapvergunning verleend wordt. Het betreft 2 paardenkastanjes, 7 zomereiken, 1 plataan, 3 acacia’s, 8 Amerikaanse eiken, 1 esdoorn, 3 berken, 1 populier, 1 Douglas, 4 grove dennen en 1 beuk.

In principe plant de gemeente dus op elke vrijkomende plek een nieuwe boom.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 22 juni. Tot zes weken nadien kan bezwaar ingediend worden.

Kapvergunning voor acacia en twee eiken langs N314 bij Toldijk

Op 15 mei ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 11 bomen bij het pand Zutphen-Emmerikseweg 17a in Toldijk. Op het onlangs verkochte perceel staan enkele dode bomen, een aantal bomen die te dicht op andere bomen staan en bomen die in slechte staat zijn. Er is sprake van veel achterstallig onderhoud aan het groen.

Volgens de nieuwe eigenaar krijgen de overige bomen straks meer ruimte om volwaardig uit te groeien. Hij wil derhalve niet herplanten ter compensatie.

De kapaanvraag, die op 21 mei openbaar gemaakt is, meldt niet om wat voor soort bomen het gaat.

Op 13 juni meldt de gemeente dat voor drie bomen (één acacia en twee eiken) een kapvergunning verleend is en dat de andere acht bomen kapvergunningvrij zijn (de stamdikte is nog te gering).

De kroon van de acacia bestaat uit twee gesteltakken die als plakoksel samen komen als stam.
De plakoksel begint te werken waardoor deze uit elkaar wordt gedrukt door de diktegroei van de beide stammen. Hierdoor bestaat een verhoogde kans op uitscheuren van de plakoksel.

Eén van de eiken heeft een éénzijdige kroon doordat de boom in de verdrukking van een andere eik staat. Door deze eik te verwijderen, krijgt de zomereik die er naast staat de ruimte om verder uit te groeien.
De andere eik staat op de erfgrens en wordt door een plataan overschaduwd. De boom groeit daardoor scheef en hangt over de erfafscheiding. Door deze boom te verwijderen, krijgt de plataan meer ruimte om uit te groeien.

Aan de kapvergunning, die openbaar gemaakt is op 20 juni, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar op het perceel drie nieuwe loofbomen plant: een beuk, een linde en een iep.

 

Noodkap eik aan Prins Bernhardlaan in Steenderen

Op 12 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Prins Bernhardlaan 7 in Steenderen. Door noodweer op donderdag 6 juni is ongeveer eenderde van de kruin uit de boom gewaaid. De conditie van de eik was al slecht.  Omdat de boom op zo’n vijf meter van school De Pannevogel staat, is de eik inmiddels gekapt (noodkap na overleg met de gemeente).

Ter plekke komt een nieuwe boom (linde of een beuk).

Het kapbesluit is op 20 juni gepubliceerd.