Maandelijks archief: maart 2019

Geen kapvergunning nodig voor metasequoia aan het Wiemelink in Vorden

Op 1 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een metasequoia (watercypres) aan het Wiemelink 10 in Vorden. De eigenaar van het perceel vindt de boom te groot worden en zegt overlast ervan te ondervinden in de vorm van “lichtontneming”. Hij wil liever zonnepanelen dan een boom voor de deur.

De stamomtrek van de boom bedraagt op 1.30 meter hoogte ongeveer 360 cm. De metasequoia is in 1973 geplant. In de voortuin staan ook enkele krentenbomen en een esdoorn.

Of de eigenaar een nieuwe boom wil planten ter compensatie, wat in dergelijke gevallen normaal is, blijft onduidelijk uit de kapaanvraag. Hij zegt alleen de opengevallen plaats te laten herinrichten door een hovenier.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 7 maart.

Op 30 maart laat de gemeente weten dat voor deze boom in Bronckhorst geen kapvergunning nodig is. 

 

Kapvergunning voor paardenkastanje bij gasstation aan Onsteinseweg in Vorden

Op 28 februari ontving de gemeente een aanvraag van Liander voor een kapvergunning voor een eik aan de Onsteinseweg 2 in Vorden. Het bedrijf wil daar een gasstation met bijbehorende gasdrukregelinstallatie vervangen en – zoals gewoonlijk bij Liander – wijst ze herplant ter plekke af.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 7 maart.

Bij controle blijkt het niet te gaan om een eik maar om een paardenkastanje (!). De boom is vitaal en verkeert in redelijke conditie. Desondanks geeft de gemeente een kapvergunning af en legt ze ook geen herplantplicht op. De kastanje staat naast een gasdrukregelkast die wordt vervangen. Daarvoor moet vlak naast de stam worden gegraven, waardoor veel van de hoofdwortels zullen worden verwijderd of beschadigd. Voor de boom is dit funest. De paardenkastanje zal dit naar alle waarschijnlijkheid niet overleven. In de kastanjeboom zitten  meerdere plakoksels die niet meer door snoeien kunnen worden verwijderd en mogelijk in de toekomst kunnen uitscheuren.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 30 maart.

Jonge essen bij De Wehme in Vorden mogen gekapt worden

Op 18 februari ontving de gemeente een aanvraag van ProWonen voor een kapvergunning voor 6 essen op het terrein van verzorgingshuis De Wehme aan het Pastoriehof en de Nieuwstad in Vorden. De bomen lijden aan de essentaksterfte, waardoor takken kunnen afbreken. Drie van de zes bomen hebben een stamomtrek van 95 cm of meer op 1.30 meter hoogte. Deze zijn daarom kapvergunningplichtig. De andere drie bomen zijn nog te jong en halen deze stamomtrek. Deze jonge boompjes ondervinden ook al last van de essentaksterfte.

ProWonen laat enkele andere bomen bij De Wehme snoeien.

De woningbouwvereniging gaat – als ze de kapvergunning krijgt – 6 nieuwe bomen planten.

In een eik zit de eikenprocessierups. Deze moet door de gemeente bestreden worden.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 februari.

Op 22 maart laat de gemeente weten dat voor 3 essen een kapvergunning nodig is en dat de woningbouwvereniging die ook krijgt. De andere 3 essen zijn nog te klein; hiervoor is geen kapvergunning nodig. De stamomtrek is minder dan 95 cm.

Aan de kapvergunning koppelt de gemeente de voorwaarde dat ProWonen loofbomen moet terugplanten.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 28 maart.

Presentatie tweede fietsroute langs monumentale bomen rondom Hengelo

Op vrijdag 29 maart presenteerde Vereniging Bomenbelang Bronckhorst haar tweede fietsroute langs monumentale bomen. Deze voert vanaf het kerkhof in Hengelo via de landgoederen Het Kervel, Kieftskamp, Onstein, Medler, de Wiersse en Zelle terug naar het beginpunt. De lengte bedraagt 31 kilometer.

Wethouder Hofman met enkele leden van Vereniging Bomenbelang voor één van de monumentale bomen op het kerkhof van Hengelo: een gezonde tamme kastanje uit 1890 met een stamomtrek van 355 cm (foto: Gerlinde Bulten).

Bij landgoed Het Kervel staat deze zomereik uit 1860-1870 met een stamomtrek van bijna 4 meter (foto: Gerlinde Bulten).

In het landgoed Kieftskamp staat twee gezonde monumentale beuken uit 1880-1890, geflankeerd door twee dode kastanjebomen (foto: Gerlinde Bulten).

De fietsroute komt langs een 20-tal bijzondere monumentale bomen.

De route begint bij de ingang van het kerkhof in Hengelo. Deze laan met in totaal 37 thuja’s is geplant rond 1900. De dikste boom heeft een stamomtrek van 340 cm.

Deze dikke geknotte linde staat in de Regelinkstraat in Hengelo. De boom stamt uit de periode 1750-1800.

Vlakbij Linde staat deze opmerkelijke beuk in blokvorm. Deze is geplant tussen 1890 en 1900.

Bij landgoed Zelle aan de weg richting Ruurlo staat deze zomereik met een stamomtrek van 515 cm en een hoogte van 36 meter.

Lees verder

Twee beuken bij kerk in Kranenburg verdwijnen, derde geweigerd

Op 11 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie beuken bij de kerk in Kranenburg (Ruurloseweg 101). Uit de aanvraag blijkt niet waarom deze is ingediend.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 17 januari.

Op 6 maart besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen voor één beuk en de kapvergunning voor de tweede beuk te weigeren. Een derde beuk blijkt kapvergunningvrij te zijn, omdat de stamomtrek op 1.30 meter hoogte minder dan 95 cm bedraagt.

Het gaat om de eerste twee bomen aan de westzijde van de rij beuken langs de provinciale weg én de vijfde boom in die rij. Bij de kerk staan in totaal tien beuken en twee lindes. De eerste drie in de rij en de allerlaatste vlakbij de pastorie zijn de oudste (ongeveer 120 tot 150 jaar oud).

Deze beuk is aangetast door zwammen en mag van de gemeente gekapt worden als er maar een nieuwe al wat forsere beuk teruggeplant wordt (foto: Joost Bakker).

De bomen hebben volgens de gemeente een markante en beeldbepalende waarde, zeker in relatie tot de achtergelegen monumentale kerk. Handhaving van de bomenrij is daarom van belang. In verband met de slechte staat van de eerste boom (zwamaantasting in het wortelgestel, doorlopend tot in de stamvoet en een zwakke kroon) stemt de gemeente in met de kap onder voorwaarde dat er een nieuwe beuk met een minimale stamdiameter van 20 tot 35 cm wordt teruggeplant. Over de kap van de tweede boom wordt negatief geadviseerd. Deze beuk verkeert namelijk nog in een goede gezondheid.

De herplant dient overeenkomstig het bestaande stramien te worden uitgevoerd.

De gemeente stemt ook in met de kap van de eerste beuk vanwege de plek langs de redelijk drukke provinciale weg.

Het besluit is openbaar gemaakt op 12 maart.

Bijna 300 leerlingen actief op Boomfeestdag

Bijna 300 leerlingen van tien verschillende scholen in Bronckhorst hebben op woensdag 13 maart op zeven locaties bomen en struiken geplant. De schoolterreinen van ’t Loo in Zelhem en de Rozengaardsweide in Hengelo zijn weer iets groener gemaakt evenals vijf andere plekken in de gemeente (in het buitengebied van Hengelo in de buurt van ’t Kervel, een voormalig maïsveld bij Keijenborg, bij Bronkhorst, het golfterrein van Hoog-Keppel en het parkeerterrein van Halmac in Wolfersveen.

Tussen Zelhem en Keijenborg plantten zo’n 63 leerlingen meidoorns, mispels en hondsrozen plus een aantal eiken en lindes op een voormalig landbouwperceel (foto: Gerlinde Bulten).

Vlakbij Het Kervel in het buitengebied ten westen van Hengelo trotseerden leerlingen uit Toldijk en Hengelo het winderige en af en toe natte weer om een aardappelveld om te zetten in een terrein met lijsterbessen en heel veel struiken, onder andere kardinaalsmuts (foto: Gerlinde Bulten).

In de buurt van de Onderstraat in Bronkhorst werden honderden struiken geplant (foto: Gerlinde Bulten).

Lees verder

Twee gezonde eiken moeten wijken voor inrit in Velswijk

Op 9 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken aan de Paardendorpseweg in Velswijk.

Uit de aanvraag blijkt niet waarom de eiken weg moeten.

Wel belooft de indiener van de kapaanvraag drie  tamme kastanjes en drie lindes te laten planten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 12 januari.

Op 4 maart besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De reden voor de kapaanvraag blijkt de aanleg van twee inritten te zijn voor twee woningen: Paardendorpseweg 1 en 3.

Foreest Groen Consult beoordeelde vorig jaar mei alle bomen aan deze weg. De eiken waarvoor de kapvergunning is aangevraagd, bleken een goede conditie te hebben en een restlevensverwachting van meer dan 15 jaar. De gemeente Bronckhorst heeft geen reden om te twijfelen aan de uitkomsten van deze visuele beoordeling.

Dat de indiener van de kapaanvraag twee groepjes van drie bomen wil herplanten ter compensatie (drie tamme kastanjes en drie lindes met een stamomtrek van circa 22 cm (op 1.30 hoogte) speelt een grote rol in de afweging van de gemeente. Deze bomen komen overigens ergens in het weiland te staan in de nabijheid van de woningen, maar niet aan de weg zelf.

De eiken hebben geen monumentale status; wel hebben ze een beeldbepalende waarde, aldus de gemeente. Ze worden als ‘basisboom’ bestempeld en hebben daardoor geen extra bescherming.

Rond 1900 was ter plekke nog sprake van een bosperceel. Rond 1925 is dit bosperceel sterk teruggebracht en rond 1935 was het bos vrijwel volledig verdwenen. Er is dan al wel sprake van een bebouwing met een weg die naar deze bebouwing toe loopt. Op de kaart is niet terug te zien of deze laan voorzien is van een bomenrij.

Hoewel hier dus sprake is van twee gezonde eiken met een beeldbepalende waarde is het belang van de aanleg van de inrit volgens de gemeente groter dan het belang van het behoud van de bomen.

Tegen dit besluit, dat openbaar is gemaakt op 8 maart, kan tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden.

Kapvergunning voor wilg aan Roggeland in Olburgen

Op 17 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een wilg aan het Roggeland 11 in Olburgen. De wilg zou volgens een hovenier dood zijn.

Op 4 maart besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De wilg is nog niet dood, maar de stam is voor tweederde deel verrot, wat volgens de gemeente tot een verhoogde kans leidt op stambreuk.

Dit kapbesluit, dat openbaar gemaakt is op 8 maart, omvat een herplantplicht voor een nieuwe boom op het perceel.

 

Kapvergunning voor 3 Amerikaanse eiken aan Marssestraat in Halle

Op 13 februari diende de gemeente een aanvraag in voor een kapvergunning voor drie  Amerikaanse eiken aan de Marssestraat in Halle. Het betreft een aftakelende eik bij huisnummer 4 gezien vanaf de Varsseveldseweg en twee zieke bomen na de inrit van de camping.

De gemeente wil drie lindes herplanten, elders langs de Marssestraat.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 19 februari.

Op 1 maart besluit de gemeente de kapvergunning aan zichzelf te verlenen.  De boom voor huisnummer 4 is in het verleden getroffen door de bliksem, waardoor dat deel van de kroon afsterft en inrot door zwamaantasting. Wanneer dat deel wordt verwijderd, blijft alleen de onderste kroon over. De bomen aan de Marssestraat zijn aangetast door goudvliesbundelzwam en eikenhaas en reuzenzwam. De laatste zwammen tasten het hoofdwortelgestel aan, waardoor verhoogde kans bestaat op windworp.

Zoals gezegd gaat de gemeente ter compensatie drie lindes planten.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 8 maart.