Maandelijks archief: februari 2019

Nieuwe voorzitter en penningmeester in zicht

Het bestuur van Vereniging Bomenbelang heeft voor zowel het voorzitter- als het penningmeesterschap kandidaten gevonden. De komende weken draaien beide personen (een man uit Baak en een vrouw uit Zelhem) mee met de activiteiten van de andere bestuursleden. De  algemene ledenvergadering moet dit voorjaar al dan niet instemmen met beide kandidaten. De leden kunnen zelf ook nog met kandidaten komen.

De huidige voorzitter Cees van der Jagt neemt sinds het plotse overlijden van Kees Mortier in maart 2018 ook het penningmeesterschap voor zijn rekening.

Als de leden instemmen met de twee kandidaten trekt Cees van der Jagt zich terug uit het bestuur. Dat gaat dan uit zes personen bestaan.

 

Kapvergunning voor inlandse eik aan Hummeloseweg in Zelhem

Op 25 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een inlandse eik op het adres Hummeloseweg 16 in Zelhem (het kantoorpand van de Architektengroep Gelderland).

Volgens de eigenaar en de hovenier die erbij gehaald is, zou de eik preventief moeten worden gekapt omdat hij niet zo vitaal meer is.

De eigenaar wil geen herbeplanting. Volgens de hovenier kan zo meer ruimte ontstaan voor de andere aanwezige volwassen bomen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 31 januari.

Op 19 februari besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente takelt de boom langzaam af. De eik maakt deel uit van een rij van vier bomen. Als de eik wordt verwijderd, blijven twee rode beuken over met daartussenin een zomereik. De gemeente verlangt wel de aanplant van een nieuwe boom (een loofboom).

De gemeente koppelt in dit geval dus wel een herplantplicht aan de verleende kapvergunning. 

Dit besluit is openbaar gemaakt op 26 februari.

Kapvergunning voor alle haagbeuken aan Pastoor Thuisstraat in Keijenborg

Op 19 december diende de gemeente een aanvraag in voor een kapvergunning voor acht haagbeuken aan de Pastoor Thuisstraat in Keijenborg. De gemeente gaat deze straat opnieuw inrichten met chicanes om de verkeersveiligheid te bevorderen. De bomen kunnen niet blijven staan. Ze drukken de huidige bestrating omhoog.

De haagbeuken staan gedeeltelijk op particulier terrein.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 8 januari.

Op 11 februari besluit de gemeente de kapvergunning voor de acht haagbeuken af te geven. De haagbeuken staan half in het trottoir, waardoor de stoep wordt opgedrukt wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Het merendeel van de bomen heeft bovendien oude ingerotte snoeiwonden.

Na de herinrichting komen er vier haagbeuken terug, de helft dus van het huidige aantal bomen.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 15 februari.

Kapvergunning voor Amerikaanse eik aan Greffelinkallee in Hummelo

Op 15 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik aan de Greffelinkallee in Hummelo. De boom groeit scheef en helt inmiddels over naar de openbare weg (Dorpsstraat).

De eigenaar wil een nieuwe Amerikaanse eik planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 18 januari.

Op 11 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De boom verkeert volgens de gemeente in de aftakelingsfase. De kroon sterft af.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar een zomereik plant op zijn perceel.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 15 februari.

Kapvergunning voor zes populieren aan Hennendalseweg in Hummelo

Op 15 januari is een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor zes populieren aan de Hennendalseweg in Hummelo. De wortels van de bomen raken verstrikt met de kabels en leidingen die daar ter plekke in de grond liggen.

De gemeente wil ter compensatie zes knotwilgen planten,

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 18 januari.

Op 11 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.

De knotwilgen worden bij het naastgelegen bergbezinkbassin geplant.

Kapvergunning voor eik aan Eckhorsterstraat in Zelhem

Op 8 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Eckhorsterstraat 9 in Zelhem. De boom verloor een jaar geleden tijdens een storm twee flinke takken die schade toebrachten aan een ijzeren poort.

De indiener van de kapaanvraag is vorig jaar eigenaar geworden van het perceel.  Hij liet een boomdeskundige naar de eik kijken. Volgens deze expert is de staat van de boom slecht. Omdat de eik aan een openbare weg staat, zou hij een gevaar kunnen opleveren voor het verkeer.

Ter compensatie gaat de eigenaar een nieuwe eik of beuk planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 12 januari.

Op 11 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Door de storm van vorig jaar januari zijn twee behoorlijke gesteltakken afgebroken, waardoor éénderde van de kroon is verdwenen. Vanaf de wegzijde gezien zit links een grote gesteltak die verwijderd zal moeten worden, omdat door verkeerd snoeien het kernhout van de tak en de stam is gaan rotten. Om afscheuren van die tak te voorkomen, zal deze moeten worden verwijderd waardoor een halve kroon overblijft.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar een beuk of zomereik plant ter compensatie. De gemeente geeft gezien de locatie de voorkeur aan de zomereik.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 15 februari.

Kapvergunning voor Amerikaanse eik aan Beatrixlaan in Vorden

Op 28 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik in de tuin van Beatrixlaan 5 in Vorden. De eik zou 50 tot 60 jaar oud zijn.

De eigenaar wil een kleinere inheemse boom (eik of linde) op dezelfde plek planten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 januari.

Op 28 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de beoordeling door de gemeente blijkt dat de boom vitaal is en in een gemiddelde conditie verkeert. Op een hoogte van drie meter gaat de stam van de boom over in een kroon met meerdere gesteltakken, waardoor geen goede kroon is gevormd. Die kroon is aan de buitenkant al eens ingenomen,

De kans bestaat dat de binnenzijde van de kroon gaat afsterven. In de kroon zouden zich enkele plakoksels bevinden.

De gemeente koppelt aan de kapvergunning de voorwaarde dat de eigenaar een zomereik of linde plant.

Dit besluit is op 2 februari openbaar gemaakt. Tot zes weken nadien kan bezwaar ingediend worden.

Kapvergunning voor paardenkastanje aan Keppelseweg in Hummelo

Op 20 december is een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor een paardenkastanje aan de Keppelseweg 44 in Hummelo. De boom zou ziek zijn. Op dezelfde plek komt een nieuwe boom terug en wel een bruine beuk of een Noorse esdoorn.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 januari.

Op 28 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de beoordeling door de gemeente blijkt dat de boom niet vitaal is en in een slechte conditie verkeert. . De paardenkastanje is zwaar aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Meerdere takken in de kroon zijn inmiddels afgebroken en er zit een scheur in de stam.

De gemeente koppelt een herplantplicht aan de kapvergunning: de door de eigenaar voorgestelde bruine beuk of Noorse esdoorn.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 2 februari.

Kapvergunning voor drie Amerikaanse eiken aan Nijmansedijk in Zelhem

Op 6 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie Amerikaanse eiken aan de Nijmansedijk ter hoogte van het adres Priesterinkdijk 4a in Zelhem.

Vorige zomer heeft de eigenaar contact gezocht met Vereniging Bomenbelang. Toen bleek dat voor een evenwichtige verdeling in de bomenlaan en de verdere ontwikkeling van de individuele bomen het wenselijk is om drie Amerikaanse eiken te kappen. De indiener van de kapaanvraag woont sinds maart 2018 op het genoemde adres en is daarmee ook eigenaar geworden van een deel van de eiken langs de openbare weg. Deze zijn inmiddels deels gesnoeid.

De nieuwe eigenaar plantte afgelopen half jaar zo’n 200 jonge bomen en struiken op zijn perceel. Hij wil nog meer bomen gaan planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 januari.

Op 28 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Aan de vergunning koppelt de gemeente wel de voorwaarde dat de eigenaar voor de drie te kappen eiken drie nieuwe eiken plant ergens op zijn perceel.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 2 februari.

Kapvergunning voor esdoorn aan Kastanjelaan in Hengelo

Op 4 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een esdoorn aan de Kastanjelaan 47 in Hengelo. De boom, die aan de rand van de tuin staat vlakbij parkeerplaatsen aan de Rusthoek, verkeert in een niet al te goede conditie. De eigenaar wil geen herplant. Vlak naast de esdoorn staat een rode beuk.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 januari.

Op 28 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit een beoordeling door de gemeente blijkt dat de boom redelijk vitaal is en in een gemiddelde conditie verkeert. De esdoorn bestaat uit twee stammen. Eerst waren er dat drie, maar die stam is eerder verwijderd omdat die begon te rotten. Bij één van de stammen zit een behoorlijke grote snoeiwond tot in de kern. Waarschijnlijk is dit het gevolg van het verkeerd afzagen van de tak. De kans op stambreuk is daardoor verhoogd.

De esdoorn staat naast een rode beuk van de gemeente. Als de esdoorn wordt verwijderd, krijgt de beuk meer ruimte om verder uit te groeien.

De gemeente koppelt geen herplantplicht aan de kapvergunning.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 2 februari. Hiertegen kan tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden.