Maandelijks archief: november 2018

Kapaanvraag voor 22 esdoorn langs Almenseweg in Vorden

Op 26 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 22 esdoorns langs de Almenseweg in Vorden, ter hoogte van huisnummer 57 (tegenover de parkeerplaats van Het Enzerinck). De nieuwe eigenaar wil de beplanting op het terrein omvormen en de huidige boomgaard opknappen. (vlecht)heggen en hakhoutbosjes opknappen. Natuurlijke verjonging van het noordelijke deel van de houtwal met zomereiken en berken langs de Almenseweg moet ervoor zorgen dat deze strook snel weer groen en vitaal wordt. De esdoorns aan de zuidzijde worden vervangen door vlechtheggen en hakhoutbosjes.

Op het terrein komt een nieuwe hoogstamboomgaard (10 tot 15 bomen), worden de bestaande bosranden aan de zijde van Den Bramel ontwikkeld en wordt een schapenweide omgevormd tot bloemrijk hooiland.

De esdoorns zouden ook gekapt moeten worden om de verkeersveiligheid ter plekke te verbeteren (beter uitzicht vanuit de uitritten).

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 30 november.

Deze aanvraag wordt niet in behandeling genomen door de gemeente maar door de provincie Gelderland, omdat het hier een vergunning betreft die onder de voormalige Boswet valt.

 

Opnieuw kap van (linde)bomen op terrein De Zonnekamp in Zelhem

Op 26 september ontving de gemeente een aanvraag van woningbouwvereniging Markenheem  voor het kandelaberen van twee lindebomen op het terrein van woonzorgcentrum de Zonnekamp in Zelhem. Daar vindt momenteel nieuwbouw plaats. De bewoners van één van de appartementen heeft geklaagd over de lindebomen voor zijn woning.

Vereniging Bomenbelang is enkele maanden geleden uitgenodigd om te komen kijken. De lindebomen staan op een behoorlijke afstand van de nieuwe appartementen. Uiteindelijk is gekozen voor een compromis: het kandelaberen (het weghalen van alle zijtakken) van twee lindebomen. De bomen zelf blijven dus wel staan.

Wel zal nu geregeld gesnoeid moeten gaan worden. Gekandelaberde bomen groeien namelijk sneller dan niet fors gesnoeide bomen.

De vraag om te kandelaberen is openbaar gemaakt op 29 september.

Op 19 november besluit de gemeente niet in te gaan op de vraag om de lindebomen fors te snoeien. De gemeente geeft nu een kapvergunning af! Op 6 november is contact opgenomen met de woningbouwvereniging over het kandelaberen van de bomen aan de Magnoliaweg. Die heeft aangegeven geen problemen te hebben met de kap van de bomen. Ook met Vereniging Bomenbelang is contact geweest maar zuiver met de mededeling dat de bomen nu gekapt gaan worden.

Volgens de gemeente zijn beide bomen in het recente verleden slecht gesnoeid. De lindebomen hebben veel ‘zuigers’ die in de toekomst voor problemen kunnen zorgen. Snoeien naar de huidige maatstaven heeft geen zin omdat hierdoor de vorm van de boom zwaar aangetast gaat worden. De lindebomen zullen bij kandelaberen een verhoogd risico lopen op schimmelaantasting en andere parisitaire schades, aldus de gemeente.

Niet meer kandelaberen

De gemeente Bronckhorst heeft gezien de praktische problemen besloten om bomen niet langer te kandelaberen. Daarvoor noemt ze drie redenen: de hoge kosten bij tweejaarlijks onderhoud, de grotere kans op uitscheuren van nieuwe takken én de geringe verlenging van de levensduur. Omdat met het fors snoeien van bomen grote wonden kunnen ontstaan, is de kans groot dat zwammen de wonden infecteren met als gevolg een verhoogde kans op stamrot.

Bij knotbomen (ook knotlindes) gaat het vaak goed omdat het hier geen grote wonden betreft.

De gemeente koppelt aan de kapvergunning wel de voorwaarde dat op het terrein van De Zonnekamp een nieuwe lindeboom wordt geplant met een minimale stamomtrek van 18-21 cm op één meter hoogte van het maaiveld. Geadviseerd wordt verder om bij de aanplant van deze al wat zwaardere boom tegelijktijd een groeiplaatsverbetering toe te passen.

Dit nieuwe besluit is openbaar gemaakt op 23 november.

Kapvergunning voor linde bij café de Bocht in Zelhem

Op 23 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een ‘boom’ bij café de Bocht aan de Ruurloseweg 42 in Zelhem. Die zou aan het afsterven zijn. Het gaat om een linde. De kroon is aan het afsterven.

De linde bij café de Bocht in Zelhem (foto: Gerlinde Bulten).

Vroeger stonden hier twee beeldbepalende bomen.

De eigenaar praat nu niet over herplant, hoewel dit in principe een voorwaarde is voor het verkrijgen van de kapvergunning.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 27 oktober.

Op 12 november besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De linde is aan het afsterven en kan niet meer gered worden, aldus de gemeente. De helft van de kroon is al dood. Van de nieuwe takken die de boom ter compensatie vormt (waterlot) gaan de uiteinden ook  dood. Hierdoor vormt het eventueel terugzetten (kandelaberen) van de kroon geen optie.

Aan dit kapbesluit, dat openbaar gemaakt is op 16 november, zit wel de voorwaarde vast dat de eigenaar ter plekke een nieuwe linde plant.

De Leer in Hengelo krijgt kapvergunning voor esdoorn

Op 29 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een rode esdoorn op het adres St. Michielsstraat 6, basisschool De Leer in Hengelo. Door het kappen van de boom wil het schoolbestuur (van de Stichting Primair Onderwijs Achterhoek) de toegang obstakelvrij maken. Het bestuur zegt veel last te ondervinden van  boomwortels en het pad overzichtelijk te maken.

Begin dit jaar vroeg hetzelfde schoolbestuur een kapvergunning aan voor drie linden. Na overleg met Vereniging Bomenbelang werd die aanvraag ingetrokken.

Het schoolbestuur wil voor de esdoorn geen nieuwe boom planten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 2 november.

Op 12 november besluit de gemeente dat de school een vergunning krijgt voor het kappen van de esdoorn. Volgens de gemeente kan de boom niet groeien door de bestrating eromheen. Daardoor sterft de kroon af. Aanpassing van de bestrating zou niet mogelijk zijn om de boom te redden.

De gemeente legt geen herplantplicht op.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 16 november. Tot zes weken nadien kan nog bezwaar ingediend worden.

Geen kapvergunning voor 2 lindebomen aan Hengeloseweg in Keijenborg

Op 7 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee lindebomen aan de Hengeloseweg 6 in Keijenborg. De eigenaar vindt dat de bomen te groot worden en te dicht bij het huis komen. Hij wil nieuwe bomen planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 november.

Twee dagen later besluit de gemeente de kapvergunning te weigeren. Het betreft namelijk bomen met een meer dan gemiddelde waarde. De lindes zijn ook nog vitaal en verkeren in een goede conditie. Het zijn twee gezonde bomen zonder zichtbare gebreken die na een professioneel uitgevoerde snoeibeurt nog een lange levensverwachting hebben.

Het besluit is openbaar gemaakt op 16 november.

Kapvergunning voor acacia’s aan Lankhorsterstraat in Wichmond

Op 31 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor vijf acacia’s aan de Lankhorsterstraat 20 in Wichmond. De indiener van de aanvraag noemt als reden dat er takken van de bomen over het dak van het kippenhok / schuur hangen waarvan asbest verwijderd moet worden.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 november.

Op 12 november besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Vier van de vijf acacia’s zijn vergunningsvrij, omdat hun stamomtrek op een hoogte van 1.30 meter minder dan 95 centimeter bedraagt. De acacia waarvoor wel een vergunning nodig is, heeft een kroon die uit twee hoofdgesteltakken bestaat die op één meter boven de grond als plakoksel samen komen. Eén helft van de kroon verwijderen om uitscheuren van de plakoksel te voorkomen, is geen optie omdat er dan vrijwel geen boom meer overblijft. Volgens de gemeente is het een betere keus om te investeren in een nieuwe en gezonde boom met een goede toekomstverwachting.

De gemeente legt een herplantplicht op voor één loofboom.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 15 november.

Geen kapvergunning voor 2 acacia’s aan Kerkhoflaan in Zelhem

Op 25 oktober ontving de gemeente een aanvraag van ProWonen voor een kapvergunning voor een berk en twee acacia’s aan de Kerkhoflaan in Zelhem, op de hoek met de Magnoliaweg. De bomen staan achter de seniorenwoningen.

Uit de aanvraag, die openbaar gemaakt is op 30 oktober, blijkt niet waarom de bomen gekapt zouden moeten worden.

Op 12 november besluit de gemeente voor de acacia’s de kapvergunning te weigeren. De berk is kapvergunningvrij en mag in principe wel gekapt worden, maar deze boom is eigendom van de buurman (Ruurloseweg 4) en dus niet van ProWonen.

De acacia’s hebben volgens de gemeente een hoge beeldbepalende waarde. Ze zijn ook vitaal en verkeren in een goede conditie.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 15 november.

Kapvergunning voor acacia aan Goudsbloemstraat in Zelhem

Op 23 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een acacia achter in de tuin van het pand Goudsbloemstraat 9 in Zelhem. De stam van de boom is gespleten. Men wil geen nieuwe boom planten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 26 oktober.

Op 12 november besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De boom heeft een werkende plakoksel, waardoor de kans bestaat dat deze op korte termijn gaat uitscheuren.

De gemeente legt in dit geval geen herplantplicht op.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 15 november. Tot zes weken nadien kan nog bezwaar aangetekend worden.

 

Kapvergunning voor 2 zomereiken aan Vordenseweg in Baak

De gemeente heeft de eigenaar van landgoed Baak (de Stichting Ellel Ministries Nederland) verzocht een kapvergunning aan te vragen voor twee zomereiken langs de Vordenseweg. De gemeente vraagt dit vanwege dreigend gevaar voor het verkeer langs deze weg.

Ter compensatie komen er twee bomen in de directe omgeving terug. Waar is nog niet bekend.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 november.

Op 12 november al verleent de gemeente de kapvergunning. De zomereiken zijn volgens de gemeente verminderd vitaal maar verkeren nog wel in een redelijke conditie. In één van de eiken is in het verleden een plakoksel uitgescheurd. Op die plek is een schimmelaantasting ontstaan wat nu leidt tot rotting in de stam. Hierdoor bestaat een verhoogde kans op stambreuk. Gezien de plek langs de redelijk drukke Vordenseweg is het niet wenselijk om deze boom nog langer te laten staan.
De tweede zomereik groeit scheef en komt steeds dichter bij de rijbaan, waardoor deze boom gevaarlijke situaties kan gaan opleveren. Vrachtwagens moeten al af en toe uitwijken om niet tegen de boom aan te rijden. De eik staat bovendien in een flauwe bocht, waardoor verkeer uit de tegenovergestelde rijrichting moeilijk of te laat opgemerkt wordt.

Aan de kapvergunning, die openbaar gemaakt is op 15 november, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar op het perceel twee nieuwe zomereiken plant.

Kapvergunning voor acacia aan het Jebbink in Vorden

Op 15 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een acacia aan het Jebbink 4 in Vorden. De reden wordt niet genoemd. Wel staat in de aanvraag dat er geen boom terugkomt, maar slechts een heester.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 18 oktober.

Op 31 oktober besluit de gemeente de kapvergunning af te geven. Uit de beoordeling door de gemeente blijkt dat de acacia nog vitaal is en in een goede conditie verkeert. De boom is dus gezond maar heeft wat gebreken. Desondanks verleent de gemeente een kapvergunning (!). Ook legt de gemeente in dit geval niet de gebruikelijke herplantplicht op.

Dit besluit, waartegen nog tot zes weken nadien bezwaar aangetekend kan worden, is openbaar gemaakt op 8 november.