Maandelijks archief: februari 2018

Gemeente vindt eiken en essen aan Christinalaan “te groot”

De gemeente Bronckhorst vindt de eiken en essen in de twee delen van de Christinalaan richting Baakse Beek te groot worden en wil ze het liefst dit najaar gaan kappen en vervangen door kleinere bomen. De circa 10 bewoners aan beide doodlopende wegen zijn verdeeld over de bomen: een deel wil ze niet kwijt, een ander deel zegt overlast te ondervinden van de eikels en vreest schade door de essentaksterfte. Dit bleek tijdens een informatiebijeenkomst op 26 februari in het Kulturhus in Vorden.  Lees verder

Gemeente Bronckhorst begint met kap van 83 essen

Op 27 november vroeg de gemeente kapvergunningen aan voor in totaal 83 essen her en der in Bronckhorst, zowel in het buitengebied als in de dorpskernen, meestal langs de openbare weg. Ze zijn te herkennen aan een rode stip op de stam. Het gaat om essen die volgens de gemeente ziek zijn en/of gevaarlijk worden in verband met het mogelijk afbreken van flinke takken. In alle gevallen gaat de gemeente bomen herplanten; de soort hangt af van de locatie. Met de kap van de essen wil de gemeente half februari beginnen, in Vorden. Lees verder

Toch geen kapvergunning voor beuk aan Varsselseweg in Hengelo

Op 17 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk aan de Varsselseweg 5 in Hengelo. De boom groeit volgens de eigenaar niet goed en staat te dicht bij de woning. Voor herplant ter compensatie is voldoende ruimte, maar de indiener van de kapaanvraag wil liever geen nieuwe boom planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 23 januari.

Op 6 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen, omdat een zware plakoksel het risico oplevert dat een flinke tak met storm op de schuur kan vallen.

De eigenaar moet wel een inlandse boom herplanten ter compensatie.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 13 februari.

Op 20 februari echter neemt de gemeente een nieuw besluit en weigert ze de kapvergunning alsnog.  De gevraagde vergunning gaat namelijk over een boom met “een meer dan gemiddelde waarde”. De beuk heeft zowel een landschappelijke als beeldbepalende waarde, aldus de gemeente. Ze noemt de boom nu vitaal en gezond. Dat de boom veel blad oplevert en ‘te weinig zon’ zijn geen redenen om “deze mooie beuk” te kappen. 

Dit nieuwe besluit is openbaar gemaakt op 27 februari.

 

Kapvergunning voor eik en esdoorn aan Prinsenweg in Hoog-Keppel

Op 9 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik en een esdoorn in de achtertuin van Prinsenweg 10 in Hoog-Keppel.

Waarom de bomen weg moeten, wordt niet duidelijk uit de aanvraag. Wel heeft de eigenaar reeds een linde en een pruimenboom geplant. Binnenkort komen daar in ieder geval nog een walnoot en een kastanjeboom (in de achtertuin) bij.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 15 februari.

Op 19 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.

De eik is aan één kant (daarnaast staat een berk) kaal. Een boomexpert heeft aangegeven dat de boom gevaarlijk wordt doordat deze splitst in twee takken. De buren willen de bomen graag weghebben.

De esdoorn heeft een doorsnede van 212 cm. Het betreft eigenlijk drie tegen elkaar gegroeide stammen. Deze vele splitsingen maken de boom volgens dezelfde boomexpert gevaarlijk, tezamen met een door de vorige eigenaar in de boom geslagen spijker (!). De buren willen ook deze boom graag weghebben. Ze vrezen dat de esdoorn nog een keer op hun woning valt; de boom helt hun kant op. De boom neemt volgens hen te veel licht weg.

Zoals gezegd hebben de bewoners van het pand reeds een pruim en linde geplant en willen ze binnenkort in ieder geval nog een walnoot en een kastanjeboom in de achtertuin planten.

Volgens de gemeente heeft de eik een zware plakoksel en verkeert de tweestammige esdoorn in een zeer slechte staat. De stam van deze boom ziet er slecht uit.

Het kapsluit is openbaar gemaakt op 27 februari.

Kapvergunning voor esdoorn aan Stephanotisweg in Zelhem

Op 5 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een zieke esdoorn in de tuin van het pand Stephanotisweg 2 in Zelhem.  De eigenaar wil een Cedrus deodara oftewel een Himalayaceder tussen de andere bomen planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 9 februari.

Op 20 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De esdoorn verkeert in slechte conditie, is helemaal hol van binnen en heeft een grote plakoksel. De gemeente gaat akkoord met het planten van een Himalayaceder.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 27 februari.

Kap knotwilg aan Koningin Julianalaan in Steenderen

Op 15 februari vroeg de gemeente een kapvergunning aan voor een knotwilg nabij Koningin Julianalaan 48 in Steenderen, achter de woning aan de waterkant. Er zou sprake zijn van een noodkap. De gemeente wil geen nieuwe boom planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 februari.

Op 19 februari al besluit de gemeente de kapvergunning af te geven, omdat de knotwilg op omvallen staat. Overigens staat hij langs een sloot en niet langs een openbare weg. De gemeente gaat ter plekke geen nieuwe boom planten. Er staat weinig groen in de omgeving.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 24 februari.

Eik bij buurthuis Varssel weg

Op 5 februari ontving de gemeente een aanvraag van het bestuur van Belangenvereniging Varssel voor een kapvergunning voor een eik aan de Zelledijk 22 in Hengelo, bij het buurthuis van Varssel. Waarom de boom weg moet, wordt niet duidelijk. Het bestuur wil geen nieuwe boom planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 februari.

Op 15 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De eik staat in een singel en hangt over na de tuin van de buren. De boom is tijdens de storm nog meer gaan overhangen. Om in de toekomst schade te voorkomen staat de gemeente kap toe. Ze legt geen herplant op ter compensatie.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 24 februari.

Kapvergunning voor drie beuken aan Prunusstraat in Hengelo

Op 17 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie beuken aan de Prunusstraat 2c in Hengelo: twee op het voorerf en één op het achtererf. Waarom de aanvraag ingediend is, wordt niet duidelijk. De eigenaar geeft wel aan dat hij de bestaande heg dicht wil maken ter hoogte van de beuken. Ook wil hij liever geen nieuwe bomen planten, tenzij de gemeente hem dat oplegt als voorwaarde om een kapvergunning te krijgen. Uit de kapaanvraag blijkt echter niet dat de bomen niet gezond meer zijn of dat ze gevaar zouden kunnen opleveren.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 23 januari.

Op 14 februari besluit de gemeente voor alle drie de beuken een kapvergunning te verstrekken.

Deze kapaanvraag was een vervolg op de vergunning voor het vellen van twee beuken op 22 november jl. Een boomverzorgingsbedrijf bekeek eind vorig jaar de in totaal elf beuken op het terrein van het naastliggende rietdekkersbedrijf Onstenk.  Dit gebeurde naar aanleiding van twijfels over de veiligheid en toekomstverwachting van de beuken aan de Prunusstraat. In 2014 zijn de elf beuken ook bekeken door hetzelfde bedrijf.  Enkele bomen hebben een redelijke tot goede groeiplaats in de aangrenzende particuliere tuinen waar zich een redelijk tot goed doorwortelbare bodem bevindt, maar de groeiplaats van enkele andere bomen laat sterk te wensen over.

De onderzochte beuken verkeren over het algemeen in een redelijke tot goede conditie. De meeste bomen hebben een middelhoge of hoge toekomstverwachting. Wel is bij een aantal bomen sprake van plakoksels, veroorzaakt door onvoldoende zorg en snoei in het verleden. In de kronen bevindt zich weinig tot geen dood hout. De aanwezige plakoksels lijken op dit moment redelijk stabiel. In de meeste gevallen zijn kroonverankeringen geplaatst.

De stamvoet van de beuk bij de poort is beschadigd door het openen en sluiten van die poort. Hierbij was in 2014 een beginnende zwamaantasting aanwezig op de wond. Bij de huidige controle is die aantasting niet meer geconstateerd. Ook de conditie van deze boom is redelijk.

Omdat dit de inrit van het terrein betreft, is het moeilijk hier een betere groeiplaats te creëren. Wanneer de inrit van het terrein in gebruik blijft, kan nader onderzocht worden of wortelsnoei mogelijk is, maar door diktegroei van de boom zal het probleem in de toekomst alleen maar groter worden.

De drie beuken hebben alle dus een redelijke tot goede conditie met een middelhoge tot hoge toekomstverwachting. Ondanks de bebouwing vlak naast de beuken hebben de bomen hiervan in principe voorlopig geen last. Toch verleent de gemeente een kapvergunning, omdat de groeiplaats van de bomen onvoldoende gegarandeerd kan worden in de toekomst.

De gemeente gaat in dit geval geen herplantplicht voor de drie forse bomen opleggen.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 20 februari. Tot zes weken nadien kan bezwaar ingediend worden.

Kapvergunning voor 2 kastanjebomen aan Mosselseweg in Vorden

Op 26 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee kastanjebomen aan de Mosselseweg 11 in Vorden. De bomen zijn volgens de eigenaar ziek en kunnen gevaar gaan opleveren. Hij wil geen bomen herplanten, omdat ernaast en aan de overkant al eiken staan.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 2 februari.

Op 31 januari reeds besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De bomen staan langs de openbare weg in het buitengebied, zijn aan het aftakelen en ondervinden last van de  kastanjebloedingsziekte. Eén van de bomen heeft stamrot en staat er erg slecht bij.

De gemeente legt geen herplantplicht op.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 20 februari.

Veel bomen weg door groot onderhoud aan N315 (Ruurlo – Zelhem – Doetinchem)?

De provincie Gelderland wil in 2020 opnieuw aan de slag met de N315 (Ruurlo – Zelhem- Doetinchem). Volgens de nieuwste normen mogen er tot 4,5 meter aan weerszijden van dergelijke doorgaande 80 km-wegen geen ‘obstakels’ staan. Bomen worden daar ook toegerekend. Omdat er met name in het noordelijk deel van de N315 (ten zuiden van Ruurlo) veel forse bomen langs de weg staan, lopen deze gevaar gekapt te gaan worden.
De eerste plannen van de provincie zorgen daarom voor de nodige zorgen bij diverse bomenorganisaties, waaronder Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. Onlangs is een tweede en voorlopig laatste bijeenkomst gehouden met omwonenden en bomenorganisaties.

Lees verder