Maandelijks archief: januari 2018

Kapvergunning voor boom aan het Molenaarserf in Hummelo

Op 24 januari is een aanvraag ingediend voor de kap van een boom in een plantsoen aan het Molenaarserf in Hummelo. Om wat voor boom het gaat, wordt niet duidelijk. De boom moet weg omdat op die plek parkeerplaatsen aangelegd worden.

De gemeente gaat op de hoek naast de parkeerplaatsen ter compensatie een liquidambar planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 30 januari.

Op dezelfde dag geeft de gemeente de kapvergunning voor zichzelf af. Uit dat kapbesluit blijkt nog steeds niet wat voor boom daar staat, wel dat hij nog gezond én vitaal is.

 

 

Noodkap omgewaaide eik aan Baaksekampweg in Zelhem

Op 22 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik nabij Baaksekampweg 9 in Zelhem. Door de storm van vorige week donderdag is de boom scheefgewaaid. Omdat hij langs de openbare weg staat, bestaat gevaar voor voorbijgangers. De eigenaar van de eik wil graag weer een nieuwe inlandse eik planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 26 januari.

Op 23 januari is reeds het besluit genomen om een (nood)kapvergunning te verlenen. De eigenaar moet wel een nieuwe eik planten ter compensatie.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 27 januari.

Zwarte els en twee essen moeten wijken voor bredere machines waterschap

Omdat het waterschap met steeds bredere machines het onderhoud aan de watergangen pleegt, vroeg het op 11 december een kapvergunning aan voor een zwarte els en twee essen langs de ‘Afwatering van Langeler’ bij de ijsbaan in Hengelo. De doorgang voor de machines moet minimaal 2 tot 2,5 meter bedragen, aldus het waterschap. Anders is het niet mogelijk om te draaien. Op de betreffende locatie is dit minder dan 2 meter. Twee bomen en wat ondergroei blijven staan.

Het waterschap wil ter plekke geen herplant uitvoeren.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 21 december.

Op 22 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De bomen hebben een redelijke conditie en zijn ook nog vitaal, maar staan op een plek waar doorgroeien een probleem vormt voor het waterschap.

De gemeente legt geen herplantplicht op.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 27 januari.

 

Kapaanvraag voor eik die nieuwe zonnepanelen kan hinderen

Op 23 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Oude Varsselseweg 10 in Hengelo. Het betreft een eik die schuin boven een schuur hangt. De bewoners willen op die schuur zonnepanelen aanbrengen. Om te voorkomen dat die panelen geen maximum rendement kunnen opleveren, zou de eik gekapt moeten worden. Ook zijn ze bang dat de boom ooit nog eens omvalt op de schuur.

De bewoners willen wel ter compensatie twee nieuwe eiken planten, elders op het perceel.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 27 januari.

Kapvergunning voor notenboom aan De Boonk in Vorden

Op 5 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom in de achtertuin van het pand De Boonk 4 in Vorden. Volgens een boomchirurg zitten er oesterzwammen op de stam en kan de boom daardoor mettertijd zwak gaan worden. De eigenaar wil geen boom herplanten, wat meestal wel een voorwaarde is voor het verlenen van een kapvergunning.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 11 januari.

Op 18 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De notenboom is aan het afsterven. Enkele zware zijtakken zijn al verwijderd. De boom is aan het aftakelen.

De gemeente legt in dit geval geen herplantplicht op.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 26 januari.

Nieuwe kapvergunning voor 2 Italiaanse populieren aan Zomerweg in Drempt

Op 15 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee Italiaanse populieren op het adres Zomerweg 79 in Drempt.  Voor deze bomen verleende de gemeente op 8 oktober 2015 reeds een kapvergunning. Toen bestond het risico dat enkele takken uit de bomen zouden breken. Maar tot op heden is geen gebruik van de kapvergunning gemaakt. Na een jaar vervalt de vergunning automatisch. Nu is opnieuw een kapaanvraag voor deze populieren ingediend. Of het gevaar dus zo groot is dat er takken uitbreken, valt te betwijfelen.

De eigenaar wil nog steeds twee nieuwe populieren planten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 januari.

Op 17 januari, drie dagen daarvoor, besluit de gemeente de kapvergunning opnieuw te verlenen, op grond van het nog steeds hetzelfde geachte risico op afbreken van enkele takken.

De eigenaar moet op zijn perceel wel twee inlandse bomen planten ter compensatie.

Deze tweede kapvergunning is openbaar gemaakt op 26 januari. Hiertegen kan wederom tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden.

Bewoners Oldenoord in Zelhem willen es kappen voor aanleg parkeerplaats

Op 12 januari heeft de gemeente een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor een es op het adres de Oldenoord 17 in Zelhem. Ze wil daar een parkeerplaats aanleggen. De gemeente gaat ter compensatie GEEN boom herplanten, zoals gebruikelijk is.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 18 januari.

Een dag eerder al, op 17 januari, heeft de gemeente de kapvergunning verleend.

De boom staat langs de openbare weg in het gemeenteplantsoen. Volgens de gemeente en omwonenden is hier te weinig parkeergegelegenheid. Daarom is – samen met de buurt – besloten om enkele parkeerplaatsen aan te leggen.

De gemeente herplant wel en ook opnieuw een es, maar op een andere nog nader te bepalen locatie in de gemeente Bronckhorst.

Dit kapbesluit, waartegen nu tot zes weken nadien bezwaar ingediend kan worden, is openbaar gemaakt op 25 januari.

Kapvergunning voor Amerikaanse eik aan Hengeloseweg in Zelhem

Op Nieuwjaarsdag ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik in de tuin van het pand Hengeloseweg 50 in Zelhem. Waarom de boom weg zou moeten, wordt niet duidelijk uit de aanvraag. Wel duidelijk wordt dat de eigenaar van het pand liefst een kleinere boom herplant ter compensatie, maar welke weet hij nog niet.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 6 januari.

Op 18 januari besluit de gemeente de kapvergunning af te geven.

De boom ziet er gezond uit , maar heeft twee grote plakoksels waarvan één begint los te scheuren. Mocht deze tak afbreken, dan blijft van de boom niet veel over.

De eigenaar wil ter compensatie enkele inlandse eiken planten op zijn perceel.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 25 januari.

Crossclub trekt aanvraag kap 3 grove dennen aan Rijksweg Hummelo in

Op 14 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie grove dennen op het adres Rijksweg 111 in Hummelo, langs het motorcrosscircuit. De Tour- en Crossclub Doetinchem wil het circuit breder maken.

Eén van de dennen heeft een afgebroken kruin welke nog in de boom hangt.

Ter compensatie wil de crossclub elders op het eigen terrein, langs de waterplas, een aantal inlandse bomen planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 18 januari.

Op 25 januari meldt de gemeente dat voordat zij een besluit kon nemen, de aanvraag door de crossclub ingetrokken is. Er zal daarom geen besluit worden genomen over de ingediende aanvraag.

 

 

Kapvergunning voor boom bij gasstation aan Ruurloseweg in Zelhem

Op 9 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een niet specifiek genoemde boom op het adres Ruurloseweg 40 in Zelhem (bij de kruising met de Wolfersveenweg). Uit de zeer summier ingevulde kapaanvraag wordt ook niet duidelijk waarom de boom weg zou moeten. Eveneens onduidelijk is wie de aanvraag ingediend heeft.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 16 januari.

Uit de op 25 januari gepubliceerde motivering blijkt dat het wederom om een gasstation van Liander gaat. De boom staat – vanaf de Wolversveenweg gezien – voor het gasstation, op particulier terrein. De boom staat schuin en vormt volgens Liander daardoor een gevaar voor het gasstation wanneer deze zou omwaaien of omvallen. De tak rechts voor het station kan bij storm afbreken en op het gasstation vallen.

De gemeente legt Liander geen herplantplicht op. Dat gebeurt ook niet bij de andere kapbesluiten rond vervanging van de kleine gasstations in onze omgeving.