Maandelijks archief: december 2017

Kapvergunning voor een populier aan de Heijinkweg in Zelhem

Op 27 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een populier op het adres Heijinkweg 9 in Zelhem. De boom staat ongeveer tien meter voor het huis. De eigenaar wil geen nieuwe boom planten, omdat er volgens hem al voldoende beplanting rond het huis staat. Waarom de populier weg moet, wordt niet duidelijk uit de aanvraag. Deze is openbaar gemaakt op 1 december.

Op 12 december besluit de gemeente de kapvergunning te verstrekken. In het verleden zijn enkele zware takken van de populier afgebroken. Op ongeveer zes meter hoogte zit een plakoksel van een zware gestel tak, die overhangt richting de woning. Dit vormt een gevaar voor de bewoners.

De kapvergunning wordt alleen afgegeven op voorwaarde dat de eigenaar een nieuwe populier op zijn perceel plant, liefst natuurlijk wat verder van de woning af.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 21 december.

Kapvergunning voor Amerikaanse eik aan Wichmondseweg in Hengelo

Op 12 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik aan de Wichmondseweg 25 in Hengelo vanwege de bouw van een bijgebouw. Met de boom is niets aan de hand. Die is vitaal.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 20 oktober.

Op 8 november besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De Amerikaanse eik zou niet vitaal meer zijn en in een slechte conditie verkeren. Maar het belangrijkste argument is dat de boom in de weg staat voor nieuwbouw.

De gemeente legt in dit geval geen herplantplicht op. Er staan meer bomen (ook Amerikaanse eiken) op het perceel.

Tegen dit kapbesluit, dat is openbaar gemaakt op 14 november, kan tot zes weken nadien bezwaar gemaakt worden.

Op 14 december besluit de gemeente nogmaals een kapvergunning te verlenen. Waarom dit gebeurt, wordt niet duidelijk. De publicatie van deze laatste kapvergunning, waartegen opnieuw tot zes weken nadien bezwaar aangetekend kan worden, vond plaats op 21 december.

Kapvergunning voor plataan aan Ruurloseweg in Hengelo

Op 25 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een plataan in de tuin van het pand Ruurloseweg 14 in Hengelo. De eigenaren van de woningen hebben de plataan ongeveer negen jaar geleden geplant. Ze willen de boom “nu weer weg doen”.

Met de boom zelf is niets aan de hand. De bewoners willen wel een nieuwe boom planten op een andere plek in de tuin.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 1 december.

Op 13 december besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De plataan staat tegen een schuurtje, wat opnieuw wordt opgebouwd. Aan de vergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar ter compensatie een ‘zuilboom’ plant in de tuin.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 19 december.

Gemeente gaat 218 zieke bomen in buitengebied vellen

De jaarlijkse vellijsten van de gemeente Bronckhorst van zieke, gevaarlijke of dode bomen komen weer binnen. Die voor het buitengebied telt 133 kapvergunningplichtige bomen en een 85 tal kapvergunningvrije bomen. Ze zijn te herkennen aan een rode stip op de stam. Het betreft 48 essen, 33 zomereiken, 15 Amerikaanse eiken, 11 acacia’s en 11 schietwilgen, 8 beuken, 2 esdoorns en 2 Canadese populieren, 1 zomerlinde, 1 grove den en 1 ratelpopulier.

Van de 133 bomen zijn er 12 dood. De  andere bomen takelen volgens de gemeente af, hebben zwammen en zouden gevaar kunnen opleveren voor verkeer.

De essen verdwijnen vanwege angst voor het afbreken van takken door besmetting van de bomen met het vals essenvlieskelkje. Deze schimmel uit Azië veroorzaakt de zogeheten essentaksterfte.

Vrijwel alle essen, die op de vellijst voorkomen, staan in Toldijk (langs de Voortseweg, de Reigersvoortseweg en Wuusweg). De schietwilgen staan langs de Broekstraat in Hummelo.

De kapaanvragen voor deze 133 bomen zijn gepubliceeerd op 18 november.

Op 12 december besluit de gemeente voor alle bomen een kapvergunning te verlenen.

In principe komt voor iedere te vellen boom een nieuwe boom terug op ongeveer dezelfde plek.

 

Gemeente en omwonenden willen af van moeraseiken op ’t Weidje in Zelhem

De gemeente heeft op 6 december een kapvergunning aangevraagd voor alle 11 moeraseiken die op ’t Weidje in Zelhem staan. De bomen staan op een geheel verhard pleintje. Ze kunnen daardoor niet goed groeien. Het plan van de gemeente is om die stenen te verwijderen en een wadi aan te leggen. Een voorstel van Vereniging Bomenbelang om een flink deel van de bomen te laten staan omdat die straks beter gaan groeien als ze meer ruimte krijgen, is niet opgevolgd door de omwonenden en de gemeente. Die willen maximaal drie bomen terug, waarschijnlijk beuken of een kers. Die moeten wat de gemeente betreft dan wel kunnen uitgroeien tot flinke exemplaren om het plein niet te kaal te maken.

De omwonenden zeggen overlast te ondervinden door de bomen in de vorm van schaduw en wortelopdruk. De moeraseiken staan echter een flink eind van de huizen. De wortelopdruk ontstaat door de bestrating die sowieso gaat verdwijnen. Om het parkeren aan de rand te voorkomen, wil de gemeente keien neerleggen.

De kapaanvraag is op 14`december openbaar gemaakt.

Een dag eerder, op 13 december, heeft de gemeente de kapvergunning verstrekt. Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 16 december. Vanaf die datum tot zes weken nadien kan bezwaar ingediend worden tegen dit besluit.

Kapvergunning voor paardenkastanje in landgoed Baak

Op 9 november is een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor een paardenkastanje aan de Wichmondseweg 19 in Baak (landgoed Baak). De boom is dood en kan gevaar opleveren voor het verkeer op de doorgaande weg.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 14 november.

Op 12 december besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.

De gemeente plant een linde terug op deze locatie.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 16 december.

Kapvergunning voor 4 populieren aan Bielemansdijk in Halle

Op 25 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 4 populieren aan de Bielemansdijk 40 in Halle. De zeer summiere aanvraag noemt geen reden tot de kapaanvraag. Wel maakt de indiener duidelijk dat hij geen bomen wil herplanten ter compensatie van de populieren.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 1 december.

Op 12 december besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente staan de populieren te dicht op de openbare weg. Twee van de vier bomen zouden kaprijp zijn; de andere twee staan er ook slecht bij. Afgelopen herfst is uit één ervan de top uitgebroken; de andere hangt scheef over de weg.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 16 december. Aan deze kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar op ongeveer dezelfde plek drie lindes herplant ter compensatie.

 

Kapvergunning voor notenboom aan Beatrixlaan in Hummelo

Op 21 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom in de achtertuin van het pand Beatrixlaan 4 in Hummelo. De eigenaar wil de gehele tuin veranderen. Hij wil geen boom herplanten ter compensatie van de notenboom.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 28 november.

Op 12 december besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De notenboom verkeert in redelijke conditie, maar staat dicht naast een andere boom. Daardoor groeit de notenboom scheef en dreigt deze op termijn om te vallen.

De gemeente legt in dit geval geen herplantplicht op.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 16 december.

Park bij Baakse Beek in Vorden vrijwel helemaal op de schop

Het was de bedoeling dat de gemeente in het park bij de Baakse Beek in Vorden 11 bomen zou kappen, 19 knotwilgen en 5 essen zou verplanten en dat daarvoor 40 nieuwe bomen geplant zouden worden. Nu eind 2017 zijn de cijfers heel anders: er verdwenen of verdwijnen 70 bomen die gecompenseerd worden door 82 nieuwe bomen; daarnaast gaan 14 essen en een esdoorn tegen de grond, waarvoor 32 nieuwe bomen geplant worden. Een bijna compleet gekapt park dus waarvoor de komende maanden jonge boompjes terugkomen met een stamdiameter van 16 tot 18 cm, gelukkig wel met meer variatie en wat meer bijzondere bomen.

Maar dit betekent dat Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, vertegenwoordigd in de werkgroep Baakse Beek, niet langer kan instemmen met het definitieve plan.

Op verzoek van de gemeente zou de vereniging haar jaarlijkse boomplantdag laten plaatsvinden in het parkje bij de Baakse Beek in Vorden, om precies te zijn op het ‘pleintje’ bij het bruggetje aan de zuidzijde van de beek. Maar gezien daar ook mettertijd nog een kunstwerk geplaatst gaat worden, ervaart Bomenbelang deze plek als ‘besmet’. Ze ziet – gezien de geringe tijd die rest om deze maand nog een geschikte andere plantplek te vinden in de gemeente Bronckhorst – dit jaar af van het planten van een bijzondere boom op een openbare plek.

Kapvergunning voor notenboom aan Beekstraat in Toldijk

Op 27 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom aan de Beekstraat 3 in Toldijk. De boom staat ongeveer op de erfgrens van een perceel dat net verkocht is. De nieuwe eigenaar wil geen boom herplanten, wel enkele gebouwen slopen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 4 november.

Op 13 december meldt de gemeente dat het besluit gevallen is om de kapvergunning te verlenen. De boom zou niet zo vitaal meer zijn, maar wel in redelijke conditie verkeren. Toch verleent de gemeente de kapvergunning, omdat de eigenaar van de notenboom zijn grond verkocht heeft en de boom precies op de erfscheiding staat. Hij wil later de schuren slopen en dan eventueel meerdere bomen terug planten.

Aan de kapvergunning zit nu de voorwaarde vast dat binnen drie jaar één of meerdere bomen met een minimale stamomtrek van 12 tot 14 cm op één meter hoogte van het maaiveld herplant moeten worden binnen het kadastrale perceel waar de notenboom gekapt is.