Maandelijks archief: november 2017

Kapvergunning voor een beuk aan de Steenderseweg in Baak

Op 14 november diende de gemeente een aanvraag in voor een kapvergunning voor een beuk in het gemeenteplatsoen bij de Steenderseweg 8 in Baak. De gemeente wil aan de L. Dolfingweg ter compensatie twee populieren planten.

Waarom de beuk weg moet, wordt niet duidelijk uit de kapaanvraag, die op 18 november openbaar gemaakt is.

Op 27 november besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De boom staat in het gemeenteplantsoen en heeft een grote plakoksel. Enkele jaren geleden is een grote zijtak afgebroken; de kroon bestaat nu uit twee zware takken met onderaan de kroon een grote plakoksel.

Ter compensatie plant de gemeente niet twee populieren maar één beuk aan de L. Dolfingweg ter hoogte van de Hofstraat.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 30 november.

Dikste tulpenboom van Nederland nu ruim 7 meter dik

De dikste tulpenboom van Nederland is dit jaar weer iets dikker geworden. Bij de laatste meting van vier jaar geleden bedroeg de stamomtrek nog 6.96 m. Nu is hij 7.17 m. Deze tulpenboom die bij ’t Hoekendaal op de grens van Vorden en Warnsveld staat (aan de Vordenseweg), groeit dus nog ruim vijf centimeter per jaar. De boom dateert uit 1850 toen het landhuis gebouwd  werd. De tulpenboom verkeert nog steeds in goede conditie.

De dikste tulpenboom van Nederland meet nu 7.17 meter. V.l.n.r. Guus Blessing (directeur Blessing Timbers), Joost Bakker (bestuurslid Vereniging Bomenbelang Bronckhorst) en Hans Blessing (boswachter bij Natuurmonumenten, afdeling Noord-Holland en Utrecht).

 

Oude eik van Vorden blijft groeien

De oude eik van Vorden (in het weiland achter kasteel Vorden) is afgelopen jaar weer iets dikker geworden. De stamomtrek van de boom bedroeg in 2016 op 1.30 meter hoogte 7.10 m. Begin november is hij opnieuw gemeten. Hij is nu 7.14 m, in een jaar dus weer vier centimeter gegroeid. Dat doet deze eik al jaren. De boom ziet er voor zijn leeftijd ook nog goed uit. De zomereik is ergens tussen de 217 en 267 jaar oud. De conditie wordt door bomenkenners als redelijk omschreven. De eik behoort tot de vier dikste van zijn soort in Nederland.

De dikste eik van Vorden groeide afgelopen jaar weer vier centimeter. De stam is nu 7.14 cm dik. Links Guus Blessing (directeur Blessing Timbers), rechts Hans Blessing (boswachter bij Natuurmonumenten).

Witte, grijze of grauwe els

De witte, grijze of grauwe els (Alnus incana) is een vrij onbekende boom die plantengeografisch in de Achterhoek thuishoort (zie Heukels ’s flora uit 1990). Deze boomvormer groeit op verschillende vochtige maar ook op drogere, armere bodemtypen. Zijn familielid de zwarte els  (Alnus glutinosa) komt op veel meer, vooral natte, plaatsen in Nederland voor. Onderstaande foto is in Zelhem gemaakt.

Lees verder

In dorpskernen gaat gemeente 85 gevaarlijke bomen kappen

In aanvulling op de vellijst voor het buitengebied heeft de gemeente ook twee lijsten gepubliceerd van kapvergunningvrije en kapvergunningplichtige zieke en gevaarlijke bomen in de dorpskernen. Het gaat om 29 bomen waarvoor een kapvergunning noodzakelijk is, voor 56 is dat niet nodig omdat ze daarvoor een te kleine stamomtrek hebben (minder dan 95 cm op 1.30 meter boven maaiveld) of tot de boomsoorten behoren waarvoor in Bronckhorst geen kapvergunning nodig is.

De 29 bomen staan in Drempt (2), Halle (1), Hengelo (7), Hummelo (1), Keijenborg (1), Laag-Keppel (1), Steenderen (4), Vorden (6), Wichmond (1) en Zelhem (5). Hiervan zijn er 16 dood, 7 zijn aan het aftakelen, drie ondervinden last van zwammen en twee zijn ziek. Lees verder

Kapvergunning voor 3 beuken aan Joostinkweg in Vorden

Op 16 november is een aanvraag voor een kapvergunning ingediend voor drie beuken naast het pand Joostinkweg 4 in Vorden.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 21 november.

Op 22 november besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente verkeren de beuken in slechte conditie. De bomen vormen voldoende lengtegroei, wat aangeeft dat de beuken voldoende suikers en mineralen op kunnen slaan. Hierdoor zijn de bomen goed in balans. De toppen van de bomen beginnen echter af te takelen en enkele takken sterven af. Eén van de beuken vertoont een enorme diktegroei rond de takaanzet. Rond de stamvoet van alle beuken komt reuzenzwam voor. Deze schimmel is erg agressief waarbij het wortelgestel wordt afgebroken/verrot raakt en de boom windgevoelig wordt. Bij verdere aantasting neemt de conditie van de bomen snel af, waardoor de bomen minder stabiel worden.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar drie nieuwe beuken plant.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 25 november.

 

Kapvergunning voor paardenkastanje aan Snethlageweg in Hengelo

Op 30 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een paardenkastanje aan de Snethlageweg 15 in Hengelo, in de hoek van de tuin tegen het trottoir.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 4 november.

De eigenaar wil liever geen nieuwe boom herplanten ter compensatie.

Op 16 november besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente lijdt de boom aan de kastanjebloedingsziekte en is deze aan het aftakelen.

De gemeente legt in dit geval geen herplantplicht op.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 23 november.

Kapvergunning voor esdoorn aan het Vogelbosje in Vorden

Op 30 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een roodbladige Noorse esdoorn op het adres het Vogelbosje 6 in Vorden. De tuin krijgt een opknapbeurt en deze boom wordt te groot voor deze plek. De eigenaar wil een kleinere boom planten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 november.

Op 15 november besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente verkeert de esdoorn nog in een redelijke conditie. De boom staat achter in de tuin en was oorspronkelijk driestammig. Enkele jaren geleden is echter een zware zijtak zo afgezaagd dat een grote plakoksel ontstond. Een grote zijtak is inmiddels iets ingescheurd met als gevolg dat deze tak zal afbreken.

Aan de kapvergunning, die op 21 november openbaar gemaakt is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar op het perceel een inheemse kleiner blijvende boom plant.

100 Amerikaanse eiken én beuken gekapt bij Drempt

Aan de oostzijde van Drempt, aan een zijweg van de Rijksweg richting Laag-Keppel, zijn onlangs over een lengte van ongeveer 300 meter zo’n 100 Amerikaanse eiken en beuken gekapt. De provincie heeft toestemming gegeven voor de kap van 108 Amerikaanse eiken, op voorwaarde dat even veel bomen herplant worden. Wat de beuken betreft, daarover bestaat nog onduidelijkheid. De provincie heeft hiertoe geen kapvergunning verleend.

Lees verder

Kapvergunning voor drie populieren aan Kremersdijk in Hengelo

Op 16 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie populieren op het adres Kremersdijk 6 in Hengelo. Waarom de kapaanvraag ingediend is, wordt niet duidelijk. Wel wil de eigenaar van het perceel drie nieuwe populieren planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 oktober.

Op 8 november besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De bomen staan dicht tegen de schuur en beginnen wat af te takelen; er zitten zwammen op de stammen.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar drie nieuwe populieren op het perceel plant.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 17 november.