Maandelijks archief: oktober 2017

Kapvergunning voor gezonde eik aan Jan Steenstraat in Zelhem

Op 13 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Jan Steenstraat 33 in Zelhem. De boom in de achtertuin van de huurwoning zou overlast veroorzaken door de wortels en het blad in de herfst. Men gaat de tuin opknappen en nieuwe paden aanleggen. Dan is er geen ruimte meer voor een nieuwe boom, aldus de indiener van de kapaanvraag.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 19 september.

Op 25 oktober besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Hoewel een nieuw aan te leggen pad om de boom heen aangelegd kan worden, kiest de gemeente ervoor de eik te laten kappen. De boom verkeert in een normale conditie (wel zit er een plakoksel in de eik). De enige overlast veroorzaken opdrukkende wortels. Ook het blad wordt als overlast gezien(!).

Volgens de kapvergunning legt de gemeente een herplantplicht op.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 31 oktober.

Kapvergunning voor zieke eik aan Rietgerweg in Vorden

Op 5 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Rietgerweg 1a in Vorden. De boom is ziek volgens de aanvrager. Voor herplant zou geen plaats zijn.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 oktober.

Op 25 oktober besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De eik is aan het afsterven. Omdat op dit perceel al voldoende bomen staan en dicht genoeg bij elkaar, legt de gemeente in dit geval geen herplantplicht op.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 31 oktober.

Kapvergunning voor een es aan de Hamminkweg in Vorden

Op 20 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een dode es aan de Hamminkweg 5 in Vorden (Delden).  Over herplant rept de indiener van de kapaanvraag niet.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 28 september.

Op 18 oktober besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen op voorwaarde dat de eigenaar een boom herplant ter compensatie, en wel een zomereik.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 26 oktober.

 

 

Kapaanvraag voor beuk aan Joostinkweg in Vorden ‘buiten behandeling’

Op 1 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk op het adres Joostinkweg 4 in Vorden. Uit de vergunningaanvraag lijkt het overigens om twee beuken te gaan. De boom zou een gevaar kunnen opleveren voor het huis, omdat hij aftakelt. De eigenaar wil een boom herplanten maar geen beuk meer.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 september.

Op 26 oktober meldt de gemeente dat deze kapaanvraag ‘buiten behandeling’ gelaten wordt. Waarom dat gebeurt en wat dit betekent voor de beuk, is onduidelijk.

 

 

Geen kapvergunning voor gezonde eik aan Ruurloseweg in Zelhem

Op 6 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken en enkele berken op het adres Ruurloseweg 31 in Zelhem. Het gaat om twee eiken voor de kapschuur die beschadigd zijn door eerdere blikseminslag en enkele berken die langs de schuur staan. De eigenaar wil deze bomen kwijt omdat de woning herbouwd wordt en ze dan in de weg staan. Hoe de nieuwe erfbeplanting er uit gaat zien, is nog niet bekend. Over hoe de te kappen bomen gecompenseerd worden, kan hij daarom ook nog niets vertellen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 12 september.

Op 18 oktober besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen voor de gehavende eik en de kapvergunning voor de andere eik te weigeren. Die blijkt namelijk nog vitaal genoeg te zijn. Bovendien krijgt deze eik meer ruimte om uit te groeien tot een volwaardige boom als de andere eik gekapt is.

De gemeente verwijst in haar argumentatie om de kapvergunning van de gezonde eik te weigeren naar het bomenbeleidsplan dat waarschijnlijk volgend jaar van kracht wordt. In dat plan verdeelt de gemeente haar grondgebied in een aantal landschapstypen. De Ruurloseweg in Zelhem valt dan onder de ‘verbindingslandgoederen’. Binnen deze landschapseenheid valt de eik onder de hoofdhoutsoorten. Daarom is het van belang dat de gezonde eik wordt behouden, aldus de gemeente.

Voor de eik die wel gekapt mag worden, moet de eigenaar van het perceel een nieuwe eik planten.
Dit besluit is openbaar gemaakt op 21 oktober.

Geen kapvergunning voor eik nabij Heurneweg in Zelhem

Op 18 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik langs een perceel landbouwgrond aan de Heisterboomsdijk nabij de Heurneweg in Zelhem. De eigenaar van het perceel gaat ter compensatie een nieuwe boom planten. Waarom de eik nu weg moet, wordt niet duidelijk uit de aanvraag, die op 26 september openbaar gemaakt werd.

Op 16 oktober besluit de gemeente de kapvergunning te weigeren. Volgens de gemeente betreft het een vitale eik die deel uitmaakt van een laan. Als de boom ‘opgekroond’ wordt, is de toekomstverwachting goed.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 20 oktober.

Kapvergunning voor een kastanjeboom aan de Priesterinkdijk in Zelhem

Op 18 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom vlak naast de woning aan de Priesterinkdijk 3 in Zelhem. Waarom deze boom weg moet, wordt niet duidelijk uit de aanvraag. Wel wil de eigenaar van het perceel voor de woning vijf fruitbomen gaan planten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 26 september.

Op 16 oktober besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De boom ondervindt last van de kastanjebloederziekte en verkeert in een slechte conditie. Omdat de kastanjeboom dicht bij het huis staat, bestaat gevaar voor schade.

De gemeente gaat akkoord met de herplant van vijf fruitbomen.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 20 oktober.

Kapvergunning voor esdoorn aan het Wiemelink in Vorden

Op 13 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een meerstammige esdoorn in de achtertuin van Het Wiemelink 9 in Vorden. Volgens de eigenaar van het perceel is herplant niet nodig omdat er al voldoende bomen in de directe omgeving staan (park de Decanije).

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 19 september.

Op 13 oktober besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen en een noodkapvergunning af te geven. De esdoorn telt vijf stammen met plakoksels en stamrot.  De toekomstverwachting van de esdoorn is daardoor laag. De kans bestaat dat enkele van de stammen op het schuurtje vallen bij zware wind.

Het kapbesluit, waarin de gemeente geen herplantplicht oplegt, is openbaar gemaakt op 19 oktober.

Kapvergunning voor paardenkastanje bij De Decanije

Op 28 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een paardenkastanje aan het Wiemelink in Vorden, vlakbij de woningen nummer 9 en 11 (net in park de Decanije).

In januari van dit jaar viel door de sneeuw een enorme tak uit een Douglas op het dak van de garage van het adres Wiemelink 11. Dit leidde tot het inzicht dat een aantal (hoge) bomen grenzend aan de erfgrens tussen De Decanije en het Wiemelink 9 en 11 er slecht bij staan en dreigen om te vallen richting beide huizen. Het plan was om die bomen te rooien en nieuwe bomen te planten in 2018. Maar op 13 september j.l. viel een acacia in de tuin van nummer 9. Gezien de gevaarzetting en de kans op meer schade is gevraagd een noodkapvergunning te verlenen.

De Decanije gaat herplanten, niet op die plek maar in het naastgelegen weiland. Daar komen 10 tot 12 Douglassparren te staan.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 6 oktober.

Op 13 oktober besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 19 oktober.