Maandelijks archief: september 2017

Geen kapvergunning voor paardenkastanje aan Kuiperstraat in Halle

Op 16 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een paardenkastanje op het adres Kuiperstraat 14 in Halle, naast de oprit. De boom zou last ondervinden van de kastanjebloederziekte. De eigenaar vreest dat binnenkort enkele takken uit de boom gaan vallen.

Naast de paardenkastanje staat een flinke rode beuk. Herplant op die plek lijkt de eigenaar daarom niet het beste idee. Elders is herplant wellicht wel mogelijk.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 22 augustus.

Op 20 september besluit de gemeente GEEN kapvergunning te verlenen. De boom blijkt  namelijk bij controle ter plekke nog gezond en vertoont helemaal geen kenmerken van de kastanjebloederzoekte. De bruine bladeren die al beginnen te vallen, zijn een gevolg van de droogte dit voorjaar en het begin van de zomer. De toekomstverwachting voor de kastanjebooom is goed.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 30 september.

Excursie naar bomentuinen Schovenhorst in Putten

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst verzorgde op 30 september een excursie naar de bomentuinen van Schovenhorst in Putten. In verband met het 20-jarig bestaan kregen de deelnemers een toepasselijk cadeautje.

Het landgoed Schovenhorst staat vol met majestueuze bomen (foto: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang Bronckhorst).

Lees verder

Kapvergunning voor eik en linde in park de Decanije in Vorden

Op 7 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik en een linde in het park de Decanije in Vorden. De bomen staan in het bosgedeelte van dit park. Beide bomen verkeren in slechte conditie. De kroon van de eik sterft af als gevolg van aantasting door de reuzenzwam. De linde heeft een grote plakoksel en bovenin hol.

De parkcommissie wil dezelfde soort bomen planten op ongeveer dezelfde locaties.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 12 september.

Op 15 september heeft de gemeente de kapvergunning verleend. Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 21 september.

Provincie wil 23 beuken en eiken kappen langs N317 bij Drempt en Laag-Keppel

Provincie Gelderland wil langs de N317 (Doetinchem – Doesburg) in totaal 23 bomen (beuken en eiken) gaan kappen. Het betreft twee locaties aan de oostzijde van Drempt (bij het benzinestation) waar in totaal 16 beuken en twee eiken geveld zouden moeten worden en een locatie bij Laag-Keppel waar nog eens vijf bomen moeten verdwijnen.

Het provinciebestuur vindt de weg niet veilig genoeg en wil zogeheten komslingers aanbrengen bij Drempt en Laag-Keppel om het verkeer te dwingen langzamer te rijden bij binnenkomst van deze twee dorpen. Bij Drempt moet bovendien de parallelweg aangepast worden. Daarvoor moeten de meeste bomen wijken. Van die parallelweg maken duizenden scholieren gebruik én het landbouwverkeer. Op die smalle weg mag 60 km gereden worden! Lees verder

Kapvergunning voor een eik aan de Bakermarksedijk in Baak

Op 31 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Bakermarksedijk 3 in Baak. Volgens de eigenaar ondervindt de eik te veel last van de wilgenhoutrups. In de boom zitten daardoor wat dode takken.

De indiener van de kapaanvraag wil liever geen herplant, omdat er volgens hem met drie eiken in de tuin al voldoende bomen staan.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 september.

Op 15 september besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente verkeert de boom in een niet al te goede conditie en is hij niet vitaal meer. Aan de kapvergunning zit geen compensatieplicht vast.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 21 september.

Ontwikkelingen in Drempt

De gemeente is bezig met de voorbereidingen om de buitenruimte van Voor Drempt een kwaliteitsimpuls te geven. Dit doet ze samen met een afvaardiging van de bewoners uit Voor Drempt. Het gaat dan vooral om straatwerk, verlichting, riolering én groen. Op het gebied van groen zijn er behoorlijk wat wensen binnen Drempt. Het groen heeft een behoorlijke onderhoudsachterstand en er bestaat behoefte om dit te renoveren.

In Drempt wil een aantal mensen het groen gaan adopteren in het parkje ‘De Braamberg’ tussen de rijksweg en de dorpskern. De gemeente wil dit park opwaarderen. Hier staan een paar erg mooie monumentale bomen die ze onder andere een groeiplaatsverbetering wil geven. Lees verder

Forse ingreep historische houtsingels

De gemeente Bronckhorst gaat twee houtsingels in Vorden die historisch van belang zijn, beiden grenzend aan de rondweg, ter hoogte van het Hoetinkhof en het Brinkerhof, opknappen. Jarenlang is nauwelijks onderhoud gepleegd. Bovendien zijn ook door omwonenden beide houtwallen als dumpplek gebruikt. De houtwal langs het Hoetinkhof vormde vroeger de weg naar kasteel Hackfort. Vereniging Bomenbelang heeft samen met de gemeente alle bomen in de houtsingels bekeken en beoordeeld. Lees verder

Noodkap Amerikaanse eik aan Vordenseweg in Hengelo

Vlakbij de Vordenseweg 58 in Hengelo (dichtbij het zonnepanelenpark) is afgelopen week een Amerikaanse eik noodgedwongen gekapt, omdat deze dreigde om te vallen. De eik was al meerdere jaren aangemerkt als attentieboom bij de boomcontrole. Bij de boom is een reuzenzwam aangetroffen, die het hoofdwortelgestel van de boom aantast. Hierdoor wordt de boom instabiel. De gemeente wilde de Amerikaanse eik sowieso dit najaar kappen, omdat de hoofdwortels zwaar aangetast zijn door de reuzenzwam.

Vorige week kwam bij de gemeente een melding binnen dat de boom was scheef gezakt. Aangezien ter plekke veel mensen hun hond uitlaten, de boom zeer instabiel was geworden en met het oog op de storm van afgelopen woensdag (die uiteindelijk mee viel) is de Amerikaanse eik via de noodkapregeling gekapt.

Op dezelfde plek plant de gemeente binnenkort drie lindebomen.

Kapvergunning voor twee eiken aan Ruurloseweg in Hengelo

Op 4 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee zomereiken achter de woning aan de Ruurloseweg 36b in Hengelo. Volgens de indiener van de kapaanvraag komen de eiken te dicht bij het huis. Hij wil drie lindes gaan planten ter compensatie, wat verder van het huis in het midden van het grasveld.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 september.

Op 13 september besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Volgens haar zorgen de overhangende takken van de eiken inderdaad voor enige overlast. Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar drie lindes plant elders op het perceel waar deze bomen zonder problemen groot kunnen worden.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 16 september.

Trilpopulier

Niet zo bekend en niet populair bij bosbouwers en landschapverzorgers is de trilpopulier (Populus tremula), een boomvormer die onder veel omstandigheden in Nederland wil groeien. Wat meer aandacht en belangstelling voor deze,  van nature voorkomende, inheemse boomsoort, is het bepleiten waard.

Van nature groeit deze boomvormer in bosranden, wat  wijst op lichtbehoefte. De soort komt zowel op vochtige als droge grond voor en kan op zowel voedselarme als voedselrijkere gronden groeien. Toch komen we de soort voornamelijk in het oosten en in de duingebieden van ons land tegen. De trilpopulier kan in de Achterhoek goed aarden en groeit, verspreid, in de bosranden.

Een laan met trilpopulieren aan de Meeneweg in Zelhem.

Lees verder