Maandelijks archief: juli 2017

Kapvergunning voor rode beuk op ’t Zelle

Op 28 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een rode beuk aan de Ruurloseweg 92 in Hengelo. De circa 80 jaar oude beuk is aangetast door dikrandtonderzwam, korsthoutskoolzwam en reuzenzwam. Hij wordt gevaarlijk omdat de stabiliteit is aangetast. Velling in de komende winter is volgens de eigenaar wenselijk. De boom staat op het rijksmonument ‘buitenplaats het Zelle’. De rode beuk staat rechts van net kasteel achter het koetshuis voor de oude kapschuur.

Als de boom gekapt wordt en de stobbe uitgefreesd en er nieuwe goede bomengrond aangebracht is, komt er een nieuwe rode beuk, op dezelfde plek.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 1 juli.

Op 19 juli besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen.

Noodkap door bliksem getroffen eik aan de Heideweversweg in Hengelo

Op 10 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Heideweversweg 8 in Hengelo. Op 11 mei is die boom getroffen door de bliksem. De brandweer heeft toen een flinke tak uit de eik weggehaald. De bast is van de boom. De eik staat direct aan de weg. Gevraagd wordt om toepassing van noodkap.

De eigenaar wil een rode beuk planten als nieuwe boom.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 14 juli.

Op 12 juli is door de gemeente reeds een noodkapvergunning verleend. Dit besluit is openbaar gemaakt op 20 juli.

 

Waterschap gaat 2 eiken kappen aan Eeltinkweg in Zelhem

Op 2 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken aan de Eeltinkweg 9 in Zelhem. Het waterschap zegt last te ondervinden van één eik, omdat die schuin staat, waardoor het daar moeilijk met machines kan werken. De andere eik is dood.

Het waterschap zal twee nieuwe eiken planten, niet op deze locatie maar in Wichmond als onderdeel van de veranderingen rondom de Baakse Beek/Veengoot. Daar wil het waterschap ook een eik kappen omdat die te dicht bij het onderhoudspad komt.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 10 juni.

Op 12 juli besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit besluit is openbaar gemaakt op 15 juli.

Kapvergunning gevraagd voor 15-tal bomen aan Monumentenweg in Hoog-Keppel

Op 5 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een 15-tal bomen in de tuin achter het pand Monumentenweg 27a in Hoog-Keppel. Het betreft 7 fijnsparren en 8 chamaecyparis (dwergcypres). Deze bomen zijn te groot geworden voor deze tuin. De eigenaar wil graag fruitbomen (onder andere een notenboom) gaan planten en een catalpa. Ook komt er ter compensatie van het verdwijnende groen een groenblijvende haag langs de perceelsgrens.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 11 juli.

Kapvergunning voor een eik aan de Maccabae in Zelhem

Op 19 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eikenboom op het adres De Maccabae 17 in Zelhem. In een dikke tak van de boom zit een flinke scheur. Deze tak hangt boven de slaapkamer. Het weghalen van de tak levert volgens een geraadpleegde hovenier een lelijke boom op. De eigenaar wil een boom herplanten als hij een kapvergunning voor deze eik krijgt.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 23 juni.

Op 5 juli besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De eikenboom is niet vitaal meer en verkeert in een slechte conditie. Uit de top van de boom is een zware tak uitgebroken.

Omdat rondom het huis veel bomen staan, hoeft de eigenaar in dit geval geen boom te herplanten ter compensatie van de eik.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 11 juli.

Geen kapvergunning voor beuk aan Nachtegaalplein in Laag-Keppel

Op 2 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk in de achtertuin van het adres Nachtegaalplein 10 in Laag-Keppel. Waarom de beuk gekapt moet worden, is niet bekend. In de kapaanvraag staat hier niets over. Ook wil de indiener van de aanvraag niet herplanten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 juni.

Op 5 juli besluit de gemeente geen kapvergunning te verstrekken. Volgens de gemeente is de beuk nog vitaal en verkeert deze in een goede conditie. Het is een gezonde boom met een hoge toekomstverwachting. De beuk heeft een meer dan gemiddelde waarde.

Het besluit is openbaar gemaakt op 11 juli.

Kapvergunning voor enkele bomen naast sporthal ’t Jebbink in Vorden ingetrokken

Op 2 juli ontving de gemeente een verzoek van een buur van sporthal ’t Jebbink in Vorden. Hij wil dat de gemeente enkele bomen in het gemeenteplantsoen tussen het Vogelbosje 8 en ’t Jebbink gaat kappen. Het betreft twee dode berken, een flinke esdoorn en een uitgegroeide grote kerstboom.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 6 juli.

Twee dagen later meldt de gemeente dat de kapaanvraag ingetrokken is.

Opnieuw kapaanvraag aan Meeneweg in Zelhem

Op 27 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom op het adres Meeneweg 4 in Zelhem, bij ‘de Boerderij.’ De boom zou in de weg staan voor onder andere het openluchtspel van de buurt- en toneelvereniging. Op 6, 8 en 10 juli vinden voorstellingen plaats. Het liefst ziet de indiener van de kapaanvraag de notenboom nog voordien verdwijnen.

De kapaanvraag, die op 30 juni openbaar gemaakt is, wordt in principe binnen acht weken behandeld. De gemeente kiest er dan voor al dan niet een kapvergunning te verstrekken. Dit is dus altijd na de genoemde datum.

Over de staat van de notenboom rept de indiener niet.

Herplant van een boom ter compensatie van de notenboom is mogelijk, maar in de kapaanvraag staat dat men dat niet wil gaan doen.

In maart van dit jaar werden aan dezelfde Meeneweg (op numer 9b) zes berken gekapt vanwege allergische reacties van de buren. Hier zijn tot op heden geen bomen herplant.

Bomenbelang presenteert nieuwe bestuur

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft een nieuw iets jonger bestuur, met sinds lange tijd weer een vrouw. Karel van Hal trad eind mei tijdens de algemene ledenvergadering af. Bestuurslid Kees Mortier volgde hem op als penningmeester. Nieuw bestuurslid is Gerlinde Bulten. Zowel Gerlinde als Kees komen uit Zelhem.

Het nieuwe bestuur zoals dat sinds begin juni functioneert: v.l.n.r. Kees Mortier uit Zelhem (penningmeester), Peter Bielars uit Vorden (secretaris), Cees van der Jagt uit Baak (voorzitter), Gerlinde Bulten uit Zelhem en Joost Bakker uit Vorden (foto: Hans Thijssen).