Maandelijks archief: juni 2017

Kapvergunning voor een beuk bij de kerk aan de Dorpsstraat in Wichmond

Op 7 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk aan de Dorpsstraat 16 in Wichmond, rechts naast de kerk. De boom is dood. Men wil een beuk herplanten. Er staat al een jonge beuk aan de andere kant van de oprit. Mocht die het niet goed gaan doen, dan wil men mettertijd twee goudiepen planten. Deze stonden vroeger bij de kerk. Liefst een soort die goed bestand is tegen de iepenziekte.

Intussen moet de drainage van het terrein verbeterd worden. Ook het frequente gebruik van auto’s van het terrein ontmoedigd worden. Het kerkbestuur stelt voor om eventueel rododendron te planten.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 15 juni.

Op 21 juni besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen aan het kerkbestuur op voorwaarde dat het een rode beuk herplant.

Waterschap gaat eik kappen aan Hackforterweg in Wichmond

Op 2 juni ontving de gemeente een aanvraag van Waterschap Rijn en IJssel voor een kapvergunning voor een eik nabij de Hackforterweg 27 in Wichmond. Het waterschap vindt dat de boom te dicht bij het onderhoudspad staat en daardoor het werken met machines belemmert. De boom staat precies op een perceelsgrens. Iets verderop staat een zoete kers. Ook die zou gekapt moeten worden. Hiervoor is geen kapvergunning nodig.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 10 juni.

Het waterschap wil enigszins verderop een eik herplanten (zie hieronder).

Op 21 juni besloot de gemeente het waterschap de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente verkeert de eik nog in goede conditie en is hij ook vitaal. Toch geeft ze de vergunning, om het maaien van de sloot gemakkelijker te maken. Ter compensatie moet het waterschap een eik herplanten in hetzelfde perceel als waar de boom gekapt wordt.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 27 juni.

Kapvergunning voor eik aan Priesterinkdijk in Zelhem

De gemeente heeft op 6 juni een kapvergunning verleend voor een eik op het adres Priesterinkdijk 4a in Zelhem. Hiervoor is geen kapaanvraag gepubliceerd, wel een aanvraag voor de aanleg van een uitrit. Nu blijkt dat hiervoor een eik gekapt moet worden. Volgens de gemeente kan de driestammige eikenboom op die plek niet uitgroeien tot een volwassen exemplaar. De andere bomen daaromheen krijgen nu meer ruimte om wel uit te groeien. In verband met het broedseizoen moet de indiener van de kapaanvraag controleren of er vogels broeden in de eik. Eventueel moet een ontheffing aangevraagd worden bij de provincie. De gemeente adviseert de eigenaar de eik niet voor 1 augustus te vellen.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 13 juni.

Kapvergunning voor een kastanjeboom aan de Keppelseweg in Hummelo

Op 20 mei ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom in de tuin van het adres Keppelseweg 52 in Hummelo. De boom is dood.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 25 mei.

Op 1 juni besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Vanwege het gevaar dat de kastanjeboom omvalt, is gebruik gemaakt van de noodkapvergunning.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 9 juni.

Ter compensatie moet de eigenaar een inheemse boom op het perceel planten.

Geen kapvergunning voor eik aan de Sint Janstraat in Keijenborg

Op 4 mei ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Sint Janstraat 69 in Keijenborg. Waarom deze boom weg moet, wordt niet duidelijk uit de aanvraag. Op deze plek komt een nieuwe woning. Begin dit jaar vroeg de eigenaar een kapvergunning voor twee eiken en een berk. Die kreeg hij. Hij moest wel ter compensatie twee zomerlindes planten.

Nu wil hij geen boom herplanten.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 11 mei.

Op 24 mei heeft de gemeente besloten geen nieuwe kapvergunning te verlenen. Deze eik op de hoek van het perceel bij het kruispunt is volgens de gemeente namelijk beeldbepalend en heeft een meer dan normale landschappelijke waarde. Kappen is daarom niet toegestaan.

Bij de beoordeling van de boom door de medewerker groenbeheer bleek dat de eik in goede conditie verkeert en dat de levensverwachting van de boom hoog is. Wel is er achterstallig onderhoud aan de boom (dood hout). Door dat onderhoud alsnog uit te voeren, verbetert de conditie van de boom aanzienlijk. Verder vertoont de boom geen zichtbare gebreken.

De weigering is openbaar gemaakt op 1 juni.