Maandelijks archief: maart 2017

Meerderheid gemeenteraad accepteert bomenbeleidsplan

Met steun van CDA (8), PvdA (3) en D66 (3) heeft de gemeenteraad op 23 maart ingestemd met het bomenbeleidsplan. Tegen stemden Gemeentebelangen Bronckhorst (5), VVD (4) en GroenLinks (2). Dezelfde stemverdeling gold voor een motie van GroenLinks waarin deze partij vroeg om de huidige Omgevingsverordening voorlopig in stand te houden en pas met wijzigingen te komen op het moment dat blijkt dat er voldoende draagvlak is en vertrouwen dat een nieuwe kapverordening leidt tot kwalitatief goed landschapsbeheer en niet tot massale kap van bomen. Lees verder

Geen garantie dat bomen voldoende beschermd worden

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft naar aanleiding van de op het laatste moment doorgevoerde wijziging in het het bomenbeleidsplan, dat plan afgekeurd. Het college van B & W wil voor alle zogeheten basisbomen die niet ‘thuis horen’ in één van de elf landschappelijke gebieden van de gemeente Bronckhorst de kapvergunning laten vallen. Om hoeveel bomen het gaat, blijft vooralsnog onduidelijk. Een inventarisatie heeft nog niet plaatsgevonden. Waarschijnlijk gaat het in de gemeente om in totaal 100.000 bomen, buiten die van de landgoederen. Daarvan valt ruim 90 procent onder de basisbomen.

De Galgengoorweg. Is dit een markante boom of een relict van een houtwal? (foto: Dick van Hoffen).

Het college van B & W praatte begin februari voor de tweede maal over dit bomenbeleidsplan. De gemeenteraad behandelt het uiteindelijke voorstel op 23 maart.

Het is geënt op het Landschapsontwikkelingsplan. Dat deelt Bronckhorst in in elf afzonderlijke landschapstypes. Per type is een lijst gemaakt welke bomen daar wel en welke niet thuishoren. Afhankelijk daarvan wordt al dan niet een kapvergunning verleend.

Grove dennen langs de Reeoordweg. Volgens de plannen van de gemeente zouden deze bomen gekapt mogen worden zonder hiervan melding te maken (foto: Dick van Hoffen).

Acacia’s langs ’t Lekkerbekje ten noorden van Vorden. Moeten deze exoten het veld ruimen in de nabije toekomst? (foto: Dick van Hoffen)

Deze ingewikkelde ‘kapverordening’ kost de ambtenaren waarschijnlijk meer tijd dan de huidige kapverordening die voor de gehele gemeente hetzelfde is. Dat heeft Bomenbelang al enkele jaren geleden de betreffende ambtenaren verteld toen gesproken werd over aanpassing van de kapverordening.

Belangrijkste punt blijft dat het nu voorliggende plan niet duidelijk is. Als vereniging die opkomt voor de bescherming van bomen kunnen we niet overzien hoe dit beleidsplan in de praktijk uitpakt. Verdwijnen er veel of weinig bomen en wat voor soort bomen gaan er verdwijnen? In plaats van de nadruk te leggen op de bescherming van alle bomen en de aanplant van een gevarieerd aanbod bomen die goed groeien in onze gemeente, ligt die nu op het toestaan van kap (zonder vergunning) van bomen die op die specifieke plek mogelijk wat minder thuis horen. Dat laatste begrip zegt een vereniging als Bomenbelang niet zo veel. Wij kijken naar hoe een boom groeit, bijdraagt aan het landschap en het welzijn van mensen. Echte exoten komen niet zo veel voor in Bronckhorst. Daarop de nadruk leggen, is niet nodig.

Het landschap in de Achterhoek. Een voorbeeld van een markante bomengroep (foto: Dick van Hoffen).

Een houtwal met elzen (deels net afgezet) maakt deel uit van de hoofdstructuur in het landschap (foto: Dick van Hoffen).

Door een aantal soorten bomen her en der kapvergunningvrij te maken en in andere gebieden in onze gemeente niet, ontstaat onduidelijkheid en een grote kans op illegale kap. Dat is iets wat we niet moeten willen in onze gemeente.

Overigens zijn we nogal ontstemd door de opmerking van wethouder Seesing in Contact dat “een enkeling in de klankbordgroep” tegen het bomenbeleidsplan is. Die enkeling betroffen de twee bomenorganisaties in die groep: Vereniging Bomenbelang Bronckhorst en Bomenstichting Achterhoek. Zij vertegenwoordigen een flinke achterban en hebben veel kennis op bomengebied.

Boomfeestdag op 22 maart

Dit jaar vond Boomfeestdag plaats op woensdag 22 maart. In verband met de voorjaarsvakantie week die datum af van de gebruikelijke derde woensdag van maart. Het is landelijk de 60e maal dat deze boomplantdag voor leerlingen van de hoogste klassen van de lagere scholen gevierd werd. In Bronckhorst verzorgt al jarenlang een comité de plaatselijke activiteiten. In dit boomfeestdagcomité zitten vertegenwoordigers van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt en de plaatselijke hoveniers Inhetgroen, Velhorst Groot Groen en Piek Zweverink.

Leerlingen van de Dorpsschool uit Vorden plantten meidoorns aan de Hekkelerdijk net over de grens met Zutphen (foto: Hans Thijssen).

Dit jaar namen zes scholen deel aan de boomplantdag, uit Vorden, Hengelo, Steenderen en Toldijk. Ongeveer 150 leerlingen plantten jonge bomen of struiken. Het gaat om de Dorpsschool in Vorden, De Leer, Bekveld en Rozengaardsweide uit Hengelo, De Pannevogel (met twee groepen leerlingen) uit Steenderen en De Rank uit Toldijk.

Naar de Hekkelerdijk, officieel op grondgebied van de gemeente Zutphen, vertrokken de leerlingen van de Dorpsschool uit Vorden. De scholen uit Hengelo gingen naar het zonnepark aan de noordkant van het dorp en de scholen uit Steenderen en Toldijk naar een terrein aan de oostzijde van Aviko.

Aan de Hekkelerdijk hielp de burgemeester van Bronckhorst, Marianne Besselink, flink mee met het planten van zo’n 300 tweestijlige meidoornhagen, een soort die wat minder bekend is. De leerlingen kregen ieder een winterlinde mee naar huis.

Burgemeester Marianne Besselink van de gemeente Bronckhorst hielp mee met het planten van meidoorns (op grondgebied van Zutphen!) (foto: Hans Thijssen).

Ronald Teunissen van Natuurmonumenten (l.) begeleidde de basisschoolleerlingen (foto: Hans Thijssen).

In Steenderen zijn circa 350 boompjes en snelgroeiend gewas geplant, waaronder hazelaars, en kornoelje. Wethouder Seesing plantte een lindeboom. Dat gebeurde ten oosten van het terrein van Aviko.

In Hengelo zorgden de basisschoolleerlingen ervoor dat het zonnepark voorzien werd van een heleboel lage begroeiing. Daar plantte wethouder Peppelman bovendien nog een eik.

 

 

Kapvergunning voor 12 haagbeuken aan Azaleastraat in Steenderen

Op 28 februari is een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor twaalf haagbeuken aan de Azaleastraat in Steenderen. Ze drukken het trottoir omhoog. De bomen zijn niet vitaal meer.

Ter compensatie komen een even groot aantal bomen terug, in een plantsoen in de directe omgeving. Nu staan de bomen half in de tuinen van de bewoners en half op de stoep.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 7 maart.

Op 14 maart besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Welke boomsoort geplant wordt, is nog niet bekend.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 21 maart.

Toch kapvergunning voor notenboom aan Moatweg in Hengelo

Op 6 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom op het adres Moatweg 4 in Hengelo. De aanvraag, die op 17 februari openbaar gemaakt is, bevat geen nadere gegevens.

Bij controle blijkt dat de stam van de notenboom waarschijnlijk door vorst gescheurd is. Maar de boom maakt zelf die scheur alweer dicht en verstevigt zo de stam. De boom levert absoluut geen gevaar op en kan nog decennia mee. Voorgesteld wordt om hiervoor dus geen kapvergunning te verlenen.

Desondanks besluit het college van B & W op 7 maart de kapvergunning toch te verlenen. De reden wordt niet genoemd. Ook wordt geen herplant opgelegd!

Dit besluit is openbaar gemaakt op 16 maart.

Kap 6 berken aan Meeneweg in Zelhem

Op 9 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor zes berken aan de Meeneweg 9b in Zelhem. De buren ondervinden allergische reacties van deze bomen. Verder zouden deze berken te dicht bij het huis komen. Over herplant van andere bomen rept de aanvrager niet.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 16 maart.

Tijdens de behandeling van deze aanvraag bleek dat voor deze zes berken geen kapvergunning nodig is.

Kapvergunning voor één beuk aan Broekweg in Hengelo

Op 26 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee beuken aan de Broekweg 3 in Hengelo. De bomen zijn niet goed onderhouden en bevatten daarom nu veel dood hout. Bovendien vinden de bewoners dat de beuken te veel licht wegnemen en dat de bomen te dicht bij het huis komen. Hoe de conditie van de bomen is, moet nog bekeken worden. Men wil wel één notenboom planten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 maart.

Op 13 maart besloot de gemeente een kapvergunning te verlenen voor één beuk en de kapvergunning voor de andere beuk te weigeren. Volgens de gemeente is die laatste beuk namelijk van grote waarde voor natuur, landschap en het dorpsschoon en is de boom beeldbepalend. De andere beuk is door verkeerde snoei in het verleden misvormd en houdt nu de groei van de andere boom tegen. Voor deze boom moet de eigenaar een nieuw exemplaar planten als compensatie.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 18 maart.

Noodkap populier aan Broenenbergweg in Keijenborg

Op 9 maart heeft de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een populier nabij Broenenbergweg 2 in Keijenborg aangevraagd. De boom is dood en levert gevaar op. De aanvraag zal behandeld worden als noodkap. De gemeente belooft een populier te herplanten elders in Bronckhorst.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 14 maart.

Op 13 maart (!) besloot de gemeente reeds tot noodkap over te gaan. Ze plant een nieuwe populier.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 18 maart.

Bomenbelang plant zilveresdoorn in Hengelo

Vereniging Bomenbelang was er al vroeg bij dit jaar om bomen te planten. Op vrijdag 17 maart, een kleine week voor de landelijke boomplantdag plaatsvindt, werd Hengelo een zilveresdoorn (Acer saccharinum) rijker. Bomenbelang plantte de boom met een stamomtrek van 18 tot 20 cm en al een forse hoogte in een gazon aan de Sarinkkamp. De gemeente heeft in dat gazon onlangs twee metasequioa’s gekapt, een eik, een els en twee berken. Ook is de onderbeplanting weggehaald. Daarvoor in de plaats komt gras. De gemeente plant ter compensatie één boom: ijzerhout (Parrotia persica), een bijzondere voorjaarsbloeier die een meter of zes hoog wordt. Bomenbelang schonk de andere boom.

Vereniging Bomenbelang plantte op 17 maart een zilveresdoorn aan de Sarinkkamp in Hengelo (foto: Hans Thijssen).

De zilveresdoorn is een grote statig groeiende boom met een fraaie herfstkleur en een gladde stam. Deze esdoorn kan 20 tot 25 meter hoog worden.

De buurtbewoners gaan dit stukje groen vanaf nu beheren.

 

Slechts kapvergunning voor 2 eiken aan begin Dorpsstraat in Laag-Keppel

Op 21 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 6 eiken aan de Dorpsstraat 1 in Laag-Keppel. De bomen zouden te veel licht wegnemen.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 24 februari.

Bij controle blijkt dat de eiken aan de noordzijde van de woning staan die momenteel verbouwd wordt en dus geen zon wegnemen. De eiken vormen met nog een aantal een klein laantje richting kasteel Keppel. Deze eiken zijn destijds eigenlijk te dicht bij elkaar geplant en in de afgelopen jaren erg hoog opgesnoeid. Voorgesteld wordt twee eiken in de rij van zes weg te halen, zodat de andere vier bomen meer ruimte krijgen en een fraaiere vorm krijgen. Het gaat dan om de tweede en vierde boom aan de zuidzijde vanaf de straat gezien.

Op 7 maart neemt het college van B & W dit advies over. Voor twee eiken geeft de gemeente dus een kapvergunning af, voor de vier andere eiken wordt de kapvergunning geweigerd.

In het besluit, dat openbaar gemaakt is op 16 maart, stelt de gemeente wel als voorwaarde dat herplant plaatsvindt. Bovendien moeten de twee eiken voordat ze gerooid worden, onderzocht worden op de aanwezigheid van beschermde dieren of planten.