Maandelijks archief: januari 2017

Kapvergunning voor paardenkastanje aan Hofstraat in Baak

Op 16 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een paardenkastanje voor het pand Hofstraat 4 in Baak. Afgelopen voorjaar is een flink deel van deze boom door een rukwind afgebroken. De eigenaar vreest dat de boom een volgende storm niet overleeft. Als hij de kapvergunning krijgt, plant hij een nieuwe paardenkastanje of een Baakse populier.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 22 december.

Op 3 januari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit kapbesluit wordt 17 januari openbaar gemaakt. Bij dit besluit zit alleen een foto en geen verdere (noodzakelijke) argumentatie.

Kapvergunning voor Amerikaanse eik aan Almenseweg in Vorden

Op 9 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik op het adres Almenseweg 60 in Vorden (schuin achter de kapschuur). De boom zou aangetast zijn door doolhofzwam.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 15 december.

Op 28 december besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit maakt ze op 17 januari openbaar.

Na uitvoerig onderzoek door een boomverzorger bleek de eik er slechter bij te staan dan verwacht. Behalve de doolhofzwam bloedt de Amerikaanse eik ook op diverse plekken.

Omdat er al veel bomen in de buurt staan, hoeft de eigenaar in dit geval geen boom te herplanten. Overigens gold hier de Boswet niet.

‘Knotvergunning’ voor 3 populieren aan Zelhemseweg in Hengelo

Op 18 december ontving de gemeente een aanvraag voor een ‘kapvergunning’ voor 3 populieren langs de Oosterwijkse Vloed, op het adres Zelhemseweg 3 in Hengelo. Volgens de indiener van de aanvraag zijn de bomen te groot geworden en leveren ze overlast op in de vorm van te veel schaduw, vallende takken en blad op het adres Vloed 47. Rondom de populieren zijn twee boomhutten gebouwd die men wel wil behouden. Daarom worden de populieren niet helemaal gekapt, als de vergunning verleend wordt. In feite wil men de bomen knotten. Vaak lukt dit echter niet bij populieren.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 22 december.

Op 17 januari meldt de gemeente dat ze op 10 januari besloten heeft de ‘kapvergunning’ te verlenen. Ze verkeren nog in een goede conditie maar worden te groot. Als ze geknot worden blijven ze behouden, aldus de gemeente.

Gemeente weigert kapvergunning voor leilindes aan N314 in Toldijk

Op 18 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie leilindes aan de Zutphen-Emmerikseweg (de provinciale weg tussen Zutphen en Doetinchem) tussen nummer 8 en 10 in Toldijk. De leilindes staan (te) dicht bij het fietspad, aldus de indiener van de kapvergunning. De aanvraag is openbaar gemaakt op 24 november.

De drie oude leilindes langs de weg Zutphen-Hummelo ter hoogte van Toldijk, waarvoor een aangevraagde kapvergunning geweigerd is (foto: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang).

Op 5 januari besloot de gemeente geen kapvergunning te verlenen. De leilindes zijn nog vitaal en verkeren in goede conditie.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 14 januari.

Staatsbosbeheer kapt in bossen bij Ruurlo

In december heeft Staatsbosbeheer fors gekapt in de bossen ten westen van Ruurlo, net in de gemeente Berkelland, aan de rand van de gemeente Bronckhorst. Het gaat om gezonde bomen die niet weggehaald zijn in het kader van bosonderhoud maar zuiver voor de inkomsten. De gemeente Berkelland zegt niet te kunnen handhaven omdat de kapwerkzaamheden onder de Boswet vallen. Staatsbosbeheer zegt wel te moeten kappen omdat deze dienst het geld uit de houtopbrengsten hard nodig heeft. Staatsbosbeheer kapt om het jaar in de bossen bij Ruurlo, maar niet in de mate waarin het nu gebeurde.

foto’s: Petra Sips (Bomenstichting Achterhoek)