Maandelijks archief: januari 2017

Kapvergunning voor 5 notenbomen aan Venderinkweg in Zelhem

Op 30 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 5 notenbomen op het adres Venderinkweg 1 in Zelhem. De bomen maken deel uit van een laan van 10 notenbomen. De eigenaar wilde de bomen laten snoeien maar de geraadpleegde hovenier stelde voor de laan notenbomen te dunnen om de resterende exemplaren meer ruimte te geven om uit te groeien tot grote bomen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 7 januari.

Op 23 januari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. In de gegevens, die op 28 januari openbaar werden, ontbreekt echter het kapbesluit. Wat de argumentatie van de gemeente is, is daarom (nog) onbekend.

Natuurmonumenten wil boomgaard aan Pastorieweg in Vorden opknappen

Op 15 december ontving de gemeente een aanvraag van Vereniging Natuurmonumenten voor een kapvergunning voor 6 bomen op het adres Pastorieweg 2a in Vorden. De zeer summier aanvraag rept alleen over achterstallig onderhoud in de tuin.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 20 december.

Op 24 januari besloot de gemeente een kapvergunning te verlenen voor een beuk, een tamme kastanje en een es. Deze zijn niet gezond meer. De conifeer, de peer en de Japanse kers zijn vergunningvrij. Volgens de gemeente kan door nieuwe aanplant van fruitbomen de oude boomgaard in oude staat hersteld worden.

Het besluit is openbaar gemaakt op 28 januari.

Groen op terrein bij Michelstraat in Zelhem verdwijnt

Op 15 december ontving de gemeente een aanvraag voor een vergunning voor het kappen van alle groen op een stuk grond bij Michelstraat 7 in Zelhem. Deze grond heeft een agrarische bestemming maar is de laatste jaren begroeid geraakt omdat de eigenaar het niet gebruikte. Nu wil hij dat weer wel gaan doen.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 20 december.

Tijdens de behandeling van de aanvraag kwam de gemeente tot de conclusie dat voor dit plan geen kapvergunning nodig is.

 

Gemeente wil deel bomenrij langs rondweg Hengelo kappen

De gemeente wil de singel langs de oostkant van de rondweg in Hengelo gaan dunnen. Om hoeveel bomen het gaat, werd niet duidelijk uit de gegevens die op 20 januari openbaar gemaakt zijn.

Op 19 januari, een dag eerder dus, heeft de gemeente al het besluit genomen zichzelf de kapvergunning te verlenen. Nu blijkt dat het om 8 veldesdoorns gaat, 2 moerascypressen, 36 zomereiken, 4 zwarte elsen, 4 zoete kersen, één beuk, drie haagbeuken en 3 moeraseiken met een omvang van meer dan 95 cm op 1.30 meter hoogte.

De gemeente wil deze bomen kappen omdat ze te veel licht zouden wegnemen bij de achterliggende woningen.

Deze ‘dunning’ houdt in dat het overgrote deel van de bomen aan de dorpskant verdwijnen. DE resterende bomen krijgen de kans om uit te groeien tot forse bomen.

Tegen dit kapbesluit, dat openbaar is gemaakt op 26 januari, kan tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden.

Geen kapvergunning voor eik aan Broekstraat in Hummelo

Op 3 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Broekstraat 47 in Hummelo. De boom maakt deel uit van een laan. De eik staat bij de inrit van het huis en belemmert volgens de eigenaar het zicht op de weg.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 7 januari.

Op 19 januari besloot de gemeente de kapvergunning te weigeren. De eik is namelijk nog vitaal en verkeert in goede conditie.

Kapvergunning voor eik aan Molenweg in Vorden

Op 6 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik in de tuin achter het pand Molenweg 10 in Vorden. De diameter van de eik bedraagt 120 cm op 1.30 meter. De eigenaar gaat in de plaats van de eik enkele fruitbomen planten. Volgens haar was de tuin vroeger een appelboomgaard. De eik zou een zaailing zijn van 35 jaar oud. De boom verhindert nu verdere groei van reeds aanwezige fruitbomen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 13 januari.

Op 18 januari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De eik neemt volgens de gemeente te veel licht weg uit de tuin, met name voor de reeds aanwezige fruitbomen. Althans dat is de argumentatie in het kapbesluit.

Zoals gezegd zit aan de kapvergunning de voorwaarde vast dat de eigenaar een aantal fruitbomen plant, zodat de tuin weer een volwaardige boomgaard wordt.

Tegen de kapvergunning, die openbaar gemaakt is op 26 januari, kan tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden.

Kapvergunning voor notenboom aan Smidsstraat in Vorden

Op 8 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom helemaal achteraan op het erf van het pand Smidsstraat 7 in Vorden. De boom is over de erfafscheiding gegroeid en de buur zegt daar last van te ondervinden. Hij wil ook niet dat er ter compensatie van deze notenboom een nieuwe boom geplant wordt op het perceel.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 13 januari.

Op 18 januari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen voor deze notenboom. De boom zelf is vitaal, maar de gemeente geeft toch een vergunning af omdat anders de buur de overhangende takken van de notenboom wil snoeien. Dan blijft er weinig van de boom over.

Aan de kapvergunning zit WEL de voorwaarde vast dat een nieuwe boom geplant wordt in de tuin. In dit geval wordt het een hoogstamfruitboom.

Tegen de kapvergunning, die openbaar gemaakt is op 26 januari, kan tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden.

Kapvergunning voor drie esdoorns aan Berkenlaan in Hengelo

Op 28 december zijn twee aanvragen voor een kapvergunning ingediend voor in totaal drie esdoorn langs de Berkenlaan in Hengelo: één nabij nummer 4, één bij nummer 8 en één bij nummer 12. Waarom deze kapvergunningen ingediend zijn, wordt niet duidelijk. De aanvraag geeft daarop geen enkel antwoord.

De aanvragen zijn openbaar gemaakt op 7 januari.

Op 18 januari besloot de gemeente kapvergunningen te verlenen voor de esdoorns voor Berkenlaan 8 en 12. De bomen zijn niet vitaal meer en verkeren in slechte conditie, aldus de gemeente.

Als deze twee bomen gekapt zijn, krijgen de andere esdoorns in de straat meer ruimte om uit te groeien tot volwassen bomen. In feite zijn de bomen destijds dus te dicht naast elkaar geplant.

Aan deze kapvergunningen zit vanwege bovenstaande dus niet de verplichting vast om een boom te herplanten ter compensatie van het verloren groen.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 24 januari.

Hoe het met de derde kapaanvraag in deze straat staat, is nog niet bekend.

Op 19 januari geeft de gemeente ook voor deze derde esdoorn een kapvergunning. En ook aan dit kapbesluit zit niet de voorwaarde vast dat herplant plaatsvindt.

In totaal verdwijnen dus drie esdoorns in de Berkenlaan.

De overige bomen kunnen nu uitgroeien tot forse bomen, aldus de redenering van de gemeente.

Tegen dit kapbesluit kan nog tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden.

Kapvergunning voor wilg en es aan Timpweg in Steenderen

Op 9 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een es en een wilg op het erf naast de woning Timpweg 4 in Steenderen. De bomen moeten verdwijnen in verband met de aanleg van duikers in een sloot. Op het terrein worden woningen gebouwd. Daarom is de sloot vanaf de weg niet meer bereikbaar. Ter compensatie gaat de eigenaar van het perceel enkele knotwilgen planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 13 januari.

Op 16 januari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente zijn beide bomen niet vitaal meer en verkeren ze in slechte conditie.

Volgens omwonenden zijn deze es en wilg echter juist nog gezond en vertonen ze geen sporen van ziekte. Dit is wel het geval bij een andere es aan de Timpweg die al jaren geleden afgestorven is, maar er nog steeds staat.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 21 januari.

Kapvergunning voor 3 eiken aan Elderinkweg in Hengelo

Op 4 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 3 inlandse eiken in de wei bij het adres Elderinkweg 9 in Hengelo. Op die plek wil men een woning gaan bouwen ter vervanging van de woning die nog elders op het perceel staat.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 januari.

Op dezelfde dag is al het besluit genomen om de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente zijn twee van de drie eiken niet vitaal meer en verkeren ze in slechte conditie. Door de bouwwerkzaamheden lopen de eiken bovendien grote kans op beschadiging.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar het herplantingsplan binnen drie jaar uitvoert. Dit plan omvat de aanplant van 15 bomen (eiken, lindes en walnoot) en wat bosjes en singels rondom de nieuwbouw. Ter compensatie van de drie te kappen eiken komen er drie tot vijf eiken en/of lindes terug.