Maandelijks archief: december 2016

Kapvergunning gevraagd voor beuk aan Heijendaalseweg in Vorden

Op 22 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk op het achtererf van Heijendaalseweg 2 in Vorden. Na overleg met Natuurmonumenten wil de eigenaar van het perceel de zieke boom laten omzagen en in het voorjaar aan de oostkant van het huis een walnotenboom planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 29 december.

Aanvraag kapvergunning voor een beuk aan Abraham Kuyperstraat in Zelhem

Op 16 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk achter het pand Abraham Kuyperstraat 7 in Zelhem. Volgens de eigenaar zou de boom schade kunnen gaan veroorzaken aan de schuur. De diameter van de beuk bedraagt 2.60 meter. De indiener van de kapaanvraag wil niet herplanten.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 24 december.

Geen kapvergunning voor 6 bomen aan Stationsstraat in Zelhem

Op 7 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor zes bomen aan de Stationsstraat 18 in Zelhem. De summiere aanvraag noemt geen boomsoort en ook geen reden voor de gevraagde kap. De aanvrager meldt wel dat op de plek van de zes bomen geen herplant mogelijk is (!).

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 11 november.

Op 19 december besloot de gemeente geen kapvergunning te verlenen. Bij een gezamenlijke bomenschouw door Vereniging Bomenbelang en de gemeente blijkt het te gaan om een es, twee haagbeuken en drie esdoorns. Alle bomen verkeren in goede conditie en zijn gezond. De bomen moeten wel gesnoeid worden; dat is al lange tijd niet meer gebeurt. Ze kunnen op deze plek nog flink groeien.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 23 december.

Kapvergunning voor 7 inlandse eiken aan Ruurloseweg in Hengelo

Op 20 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 8 inlandse eiken op het adres Ruurloseweg 77 in Hengelo. Het betreft bomen langs de oprit naar de achterburen. De eiken zouden schade aan het wegdek veroorzaken. Eén boom vertoont rottingsverschijnselen. Over herplant ter compensatie is de indiener van de kapaanvraag niet duidelijk.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 29 oktober.

Tijdens een bomenschouw bleek dat alle eiken op één na gezond zijn en er goed bij staan. Desondanks besloot de gemeente op 15 december een kapvergunning te verlenen voor 7 eiken. Voor één eik krijgt de eigenaar geen kapvergunning. Als argument voert de gemeente aan dat het voortbestaan van de laan, wat ze belangrijk vindt, gebaat is bij het weghalen van 6 eiken. Dan krijgen de andere bomen meer ruimte. De zevende eik is zwaar beschadigd. Voor die eik moet de eigenaar een nieuwe inlandse eik planten.

Tegen dit kapbesluit, dat openbaar gemaakt is op 20 december, kan tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden.

Kapvergunning voor notenboom aan Boterstraat in Bronkhorst

Op 5 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een walnotenboom op het adres Boterstraat 1 in Bronkhorst. De boom groeit tegen de aanbouw in de tuin aan. Dat gebouw staat deels rondom de notenboom. De eigenaar is bang dat de boom het gebouwtje gaat ontzetten of op een andere manier gaat beschadigen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 9 december.

Op 14 december besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De notenboom is nog redelijk vitaal, maar de conditie niet optimaal. Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar een nieuwe walnotenboom in de tuin plant.

Tegen dit kapbesluit kan tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden.

35 Baakse populieren geplant aan Onderstraat in Bronkhorst

Langs de Onderstraat in Bronkhorst (de verbindingsweg naar Baak) zijn 35 Baakse populieren geplant. Dat gebeurde op alle (soms al jaren geleden) vrijgekomen plekken tussen de Amerikaanse eiken. Sinds begin dit jaar discussieerde de gemeente over de toekomst van deze Amerikaanse eiken met Vereniging Bomenbelang, het Steenders Landschap en de Belangengroep Stad Bronkhorst.

Op woensdag 14 december plantte wethouder Seesing de laatste van de 35 Baakse populieren langs de Onderstraat in Bronkhorst (foto: Hans Thijssen).

Wat gaat er gebeuren met de 50 Amerikaanse eiken langs de Onderstraat in Bronkhorst. De gemeente wil een zevental bomen binnenkort kappen en wil overleggen over de andere 43 bomen (foto: Hans Thijssen).

Langs de Onderstraat in Bronkhorst staan nog 44 Amerikaanse eiken  (foto: Hans Thijssen).

De Amerikaanse eiken verliezen veel hout en enkele exemplaren ondervinden last van zwammen. Zes van de in totaal 50 eiken zijn afgelopen juni gekapt. Omdat de gemeente vreest dat veel eiken niet langer meer zullen leven dan tien jaar, voerde ze overleg met onder andere Vereniging Bomenbelang over de verschillende opties. Die opties variëren van alleen de meest zwakke bomen kappen en verder niets doen omdat de meeste eiken volgens Vereniging Bomenbelang waarschijnlijk nog 20 tot 25 jaar mee kunnen, tot het nu al kappen van alle bomen en herplant van een ongeveer even groot aantal bomen aan de andere zijde van de straat.

Amerikaanse eiken Onderstraat Bronkhorst (2)

Begin juli bleken zowel de gemeente als Vereniging Bomenbelang Bronckhorst voorstander te zijn van de aanplant van een geheel nieuwe bomenrij (liefst Baakse populieren) aan de noordzijde van de Onderstraat en de kap van de nog resterende 44 Amerikaanse eiken op het moment dat deze niet langer te handhaven zijn. De aanwonenden willen het liefst alleen kappen wat uiterst noodzakelijk is en die vrijkomende plekken aan de zuidzijde herplanten met opnieuw Amerikaanse eiken.

Na de zomer kwam de gemeente met een compromis: alleen de gaten aan de zuidkant opvullen met de door Bomenbelang voorgestelde streekeigen Baakse populieren en voor de rest niets doen. Over een aantal jaren zal dan opnieuw overleg nodig zijn over het al dan niet kappen van de Amerikaanse eiken. Over 5 jaar vindt namelijk de volgende boominspectie plaats. De gemeente verwacht dat de eiken er maximaal nog tien tot 15 jaar zullen staan.

De aanplant van de genoemde soort jonge populieren gebeurt nergens anders in de gemeente Bronckhorst. De Baakse populier (Populus x canadensis ‘Gelrica Baakse Witte’) past goed bij het landschap en is inheems en had daarom de voorkeur van Vereniging Bomenbelang. Het is een snelgroeiende boom met een karakteristieke bast.

Op 14 december plantte de gemeente dus in totaal 35 van deze Baakse populieren langs de Onderstraat. Alle lege plekken aan de zuidzijde van de straat zijn nu opgevuld.

Snoeien wilgen en haagbeuken bij boerderij Amare langs Baakse Beek

Op 3 december ontving de gemeente een aanvraag voor een ‘kapvergunning’ voor 17 bomen bij de Komvorderlaan 6 in Vorden (de monumentale boerderij Amare) vlak langs de Baakse Beek. Het betreft 6 haagbeuken langs het kerkepad en 11 wilgen. In feite is het geen kap. De eigenaar van het monument wil de haagbeuken op borsthoogte afzagen om deze bomen weer een haagfunctie te geven. Hiervoor is een vergunning nodig, omdat de haagbeuken een stamomtrek hebben van meer dan 95 cm op 1.30 meter hoogte. De wilgen worden wel op maaihoogte afgezaagd. Deze moeten vervolgens kleine bosjes wilgentakhout gaan vormen.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 8 december. Op 14 december heeft de gemeente de vergunning verleend voor het afzetten van de haagbeuken en wilgen, zodat een nieuwe haag kan ontstaan. Zowel de haagbeuken als de wilg hebben volgens de gemeente een meer dan gemiddelde waarde en maken deel uit van een gemeentelijk monument. De bomen zijn ook nog vitaal en verkeren in een goede conditie. Mocht door het afzetten van de haagbeuken op   1.30 meter hoogte een boom afsterven, dan moet de eigenaar een nieuwe haagbeuk planten.

 

Geen kapvergunning voor esdoorn aan Bleekstraat in Hengelo

Op 23 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een esdoorn op het adres Bleekstraat 4 in Hengelo. Volgens de eigenaar komt de boom te dicht bij het bijgebouw. Hij vreest dat de wortels van de esdoorn schade gaan veroorzaken aan de bebouwing. Over herplant ter compensatie van de boom praat hij niet.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 29 november.

Op 6 december besloot de gemeente geen kapvergunning te verlenen. De esdoorn is nog gezond. Dat de boom dicht bij een bijgebouw staat, vindt de gemeente geen reden om hem te kappen. De wortels zullen namelijk geen gevaar vormen voor de fundering.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 13 december.

Kapvergunning voor twee populieren aan Koeweg in Drempt

Op 20 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee populieren aan de Koeweg/Remmelinkweg in Drempt. De reden hiervoor wordt niet genoemd.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 29 oktober.

Op 8 december besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De bomen zijn niet vitaal meer en verkeren in een slechte conditie. Ze zijn in hun eindfase beland. Ter compensatie verlangt de gemeente herplant van twee eiken of twee essen.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 13 december.

Kapvergunning voor eik aan Hummeloseweg in Zelhem

Op 17 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Hummeloseweg 14 in Zelhem. Volgens de eigenaar van de woning is de eik te groot geworden en komt hij nu te dicht bij het huis. De wortels van de eik zouden de fundering aantasten. Men vreest dat de boom bij een storm op het huis valt.

De indiener van de kapaanvraag ziet geen ruimte voor een nieuwe boom op zijn perceel.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 24 november.

Op 5 december besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De eik heeft verschillende plakoksels die bij storm gevaar kunnen opleveren. Takken zouden dan op de schutting van de buten kunnen vallen. De gemeente verlangt wel dat de indiener van de kapaanvraag een inlandse boom op zijn perceel plant ter compensatie.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 10 december.