Maandelijks archief: augustus 2016

Grote schade door windhoos aan zuidrand Vorden

Een korte, hevige en zeer plaatselijke windhoos heeft zondagavond 21 augustus forse schade toegebracht in het zuiden van Vorden, in een lijn vanaf de Baakse Beek ter hoogte van de ijsbaan tot aan de Schuttestraat. Met name aan de Vordensebosweg liet het natuurgeweld een ravage achter. Hier werden tientallen bomen omvergeblazen. Het voorste deel van de oprijlaan van één van de aanwonenden is verdwenen. Ook aan de Christinalaan en Schuttestraat zijn enkele bomen tegen de grond gegaan en van diverse bomen flinke takken afgebroken.

Aan de Vordensebosweg rukte de windhoos het voorste deel van een laan bomen uit de grond (foto: Peter Bielars).

Aan de Vordensebosweg rukte de windhoos het voorste deel van een laan bomen uit de grond (foto: Peter Bielars).

De opruimwerkzaamheden duurden enkele dagen. De Vordensebosweg was tot halverwege de week daarop afgesloten voor alle verkeer.

IMG_2454[1]

Net ten westen van De Horsterkamp, in de Christinalaan, kwam een ontwortelde boom op het dak van een woning terecht. De bewoners waren niet thuis.

Het natuurgeweld zorgde niet voor slachtoffers.

De wervelwind kwam aan de grond rond 18.00 uur tijdens zware regen. Ook onweerde het korte tijd. Waarschijnlijk is de boom in de Christinalaan door de bliksem getroffen.

Volgens weerkundigen was in het zuiden van het dorp sprake van een wigtornado, waarbij de windslurf in een relatief breed gebied net over de grond raast. Dit in tegenstelling tot de touwtornado’s, waarbij een smalle slurf de grond raakt. De snelheid van de wind moet meer dan 100 km bedragen hebben.

De ontwortelde bomen waren vooral eiken en lindes.

Ook aan de Schuttestraat blies de windhoos enkele bomen om.

Ook aan de Schuttestraat blies de windhoos enkele bomen om.

De bomen in de buurt verloren een groot deel van hun takken.

De bomen in de buurt verloren een groot deel van hun takken.

Kap in uiterwaarden IJssel begonnen

Op 25 juli is begonnen met het kappen van in totaal ongeveer 1000 hectare aan bomen en struiken in de uiterwaarden van de IJssel. De eerste werkzaamheden vinden plaats op grondgebied van de gemeenten Brummen, Lochem, Olst-Wijhe, Hattem en Heerde. Rijkswaterstaat had ook met de kap van bomen willen beginnen bij Varik en Kampen, maar deze werkzaamheden worden vooralsnog gedwarsboomd door een uitspraak van de Tweede Kamer begin juli. Die verzocht het kabinet in een motie eerst nog eenmaal met de natuurorganisaties overleg te voeren over minder ingrijpende maatregelen in de uiterwaarden. De gezamenlijke natuur- en milieufederaties zien als alternatief bijvoorbeeld meer rivierverruimende maatregelen. Dat lijkt hen een duurzamere combinatie van hoogwaterveiligheid en behoud en ontwikkeling van natuurgebieden langs de rivier.

Rijkswaterstaat gaat nu ook bomen weghalen bij kribben

Rijkswaterstaat is begonnen met het kappen van bomen in de binnenbochten van de IJssel en in de buurt van kribben. De bomen en struiken belemmeren volgens de rijksdienst het uitzicht van de schippers op de rivier. Ook zouden ze voor een een verhoogd risico op overstromingen zorgen. In principe verdwijnen alle bomen in de zichtlijnen.

Omdat Rijkswaterstaat ook wel het belang inziet van het groen langs de rivier, blijven de beeldbepalende bomen staan. Ook zogeheten bakenbomen laat Rijkswaterstaat ongemoeid. Deze bomen benadrukken de loop van de rivier en zijn juist van groot belang als de kribben en uiterwaarden onder water lopen.

Voor het kappen van de bomen heeft Rijkswaterstaat een vergunning inzake de Natuurbeschermingswet. Mochten er in de bomen nog vogels zitten, dan moet de aannemer wachten totdat die uitgevlogen zijn voordat hij ze mag omzagen.

De werkzaamheden zijn in Kampen begonnen en schieten met een gemiddelde snelheid van 1 kilometer per werkdag aan beide zijden van de IJssel op richting zuiden (Westervoort). Het betreft ongeveer 100 kilometer in totaal.

Deze kapwerkzaamheden staan los van de kap van zo’n 1000 hectare aan bomen en struiken in de uiterwaarden van de IJssel (volgens het zogeheten plan Stroomlijn). Hiermee is op 25 juli begonnen in een vijftal gemeenten langs de IJssel. Die werkzaamheden moeten eind dit jaar afgerond zijn.

Bestuur zoekt nieuwe penningmeester

Het bestuur van Vereniging Bomenbelang zoekt een nieuwe penningmeester. De huidige penningmeester Karel van Hal wil zijn functie na enkele jaren graag overdragen aan een nieuw persoon.

De nieuwe penningmeester maakt deel uit van het 5-koppige bestuur en is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging. Naast het reguliere bijhouden van inkomsten en uitgaven moet de nieuwe penningmeester ieder jaar een begroting maken en de ledenadministratie van Bomenbelang bijhouden.

Soms zal de penningmeester ook samen met een ander bestuurslid overleg voeren met de gemeente, provincie of andere overheids- of particuliere (milieu- en natuur)organisaties.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Vereniging Bomenbelang: (0575) 470 530 of via bomenbelang@gmail.com.

Kapvergunning voor 2 essen aan Wehmestraat in Steenderen

Op 27 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee essen in de voortuin van het adres Wehmestraat 3 in Steenderen. Ze zouden ziek zijn. De indiener van de aanvraag wil wel nadenken over herplant, maar zijn tuin staat al redelijk vol.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 5 juli.

Op 26 juli besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Eén es is dood en de andere is ook niet vitaal meer en verkeert volgens de gemeente in slechte conditie. Ter compensatie moet de eigenaar een linde of esdoorn planten.

Geen kapvergunning voor eik aan de Baron van der Heijdenlaan in Wichmond

Op 6 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een forse eik aan de Baron van der Heijdenlaan 15 in Wichmond. Het gaat om één van de drie eiken in de voortuin. Twee zijn gesnoeid, de derde verkeert in een wat slechtere staat. Volgens een boomverzorgingsbedrijf bestaat gevaar voor het verkeer door vallende takken bij slecht weer.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 11 juni.

Tijdens een gezamenlijke bomenschouw met de gemeente blijkt dat het gevaar wel mee valt. De eik hoeft nog niet gekapt te worden, wel gesnoeid. De conditie van de boom is geen 100% meer, maar kan nog jaren mee.

Op 25 juli besloot de gemeente de kapvergunning te weigeren. De eik verkeert is namelijk nog vitaal en verkeert in een goede conditie. Het enige wat moet gebeuren, is het snoeien van enkele takken en het verwijderen van het dode hout in de boom. Dan kan de eik nog jaren lang mee.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 4 augustus.