Maandelijks archief: december 2015

ProRail mag 5 bomen langs spoor bij Vorden niet kappen

Op 14 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 5 bomen langs het spoor tussen Vorden en Kranenburg. Welke bomen en op welke plek wordt niet duidelijk uit de aanvraag. De indiener van de aanvraag is ProRail. Deze maakt ook niet duidelijk waarom de bomen zouden moeten verdwijnen. ProRail zegt in de aanvraag geen bomen te zullen herplanten.

De aanvraag is digitaal gemeld op 24 september en gepubliceerd in Contact op 29 september.

De 5 bomen maken deel uit van een bosje van 18 zomereiken die er – na inspectie – goed bij staan.

Op 21 december maakt de gemeente bekend deze aanvraag van ProRail “buiten behandeling te laten”. Na navraag blijkt dat de vijf bomen helemaal niet op grond van ProRail staan en het bedrijf hierover dus geen zeggenschap heeft. 

Geen kapvergunning voor beuk en esdoorns in tuin Kastanjelaan 13 in Hengelo

Op 9 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor in principe alle bomen in de tuin van het pand Kastanjelaan 13 in Hengelo. De eigenaar wil de tuin weer helemaal opnieuw aanleggen. Dit zou de kap inhouden van een beuk, berk en larix aan de zijkant, 3 larixen achterin de tuin, een berk in de voortuin en 2 ‘onbekende’ bomen in de berm bij de weg. Daarvoor in de plaats komen nieuwe bomen.

De kapaanvraag is op 13 november bekendgemaakt en gepubliceerd in Contact op 17 november.

Op 16 december besloot de gemeente een kapvergunning voor de beuk en twee esdoorns (die in een gemeentelijk plantsoen staan!) te weigeren. Deze bomen zijn volgens de gemeente gezond en vitaal en kunnen minimaal nog tien jaar blijven staan. De andere bomen zijn kapvergunningvrij.

Deze beslissing is gepubliceerd in Contact op 22 december.

Voor plataan, noot en esdoorn blijft kapvergunning noodzakelijk

Voor het weghalen van een plataan, notenboom en esdoorn blijft een kapvergunning nodig. De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in de vergadering van 17 december ingestemd met een motie van Groen Links om deze bomen kapvergunningplichtig te houden. Het college van B & W stelde voor de plataan, notenboom en esdoorn kapvergunningvrij te maken. De gemeenteraad stemde ook in met een verzoek aan het college om het overleg met Vereniging Bomenbelang over wijzigingen in de huidige kapverordening te hervatten. Tijdens dat overleg komt komend jaar ook een bomenbeleidsplan aan de orde. Dit plan betreft de gemeentelijke bomen in Bronckhorst.  Lees verder

Noodkap kastanjeboom aan Aaltenseweg in Zelhem

Op 5 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom voor het huis aan de Aaltenseweg 16 in Zelhem. Het betreft een paardenkastanje. De boom is eerder getroffen door een blikseminslag en ondervindt last van de bloedingsziekte.

De kapaanvraag is bekendgemaakt op 13 november en gepubliceerd in Contact op 17 november.

Op 25 november besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Het besluit is openbaar gemaakt op 4 december. De eigenaar gaat een magnolia op de vrijkomende plek planten.

Op 10 december besluit de gemeente deze kapvergunning in te trekken om vervolgens een nieuwe (nood)kapvergunning te verlenen. Deze vergunning treedt een dag na bekendmaking (17 december) in werking. Aan de kapvergunning blijft de voorwaarde verbonden dat de eigenaar op hetzelfde perceel een magnolia moet planten met een stamomtrek van 12 tot 14 cm op één meter boven maaiveld.

Her besluit is in Contact gepubliceerd op 22 december.

Kapvergunning voor inlandse eik aan Molenweg in Halle ingetrokken

Op 16 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een inlandse eik aan de Molenweg 4 in Halle. De eigenaar wil de boom kappen voor het verbreden van een inrit en geen boom herplanten, wat in principe wel een voorwaarde is voor het verlenen van een kapvergunning.

Nog voordat de gemeente een oordeel kon vellen over deze aanvraag is die aanvraag ingetrokken.

Uitbreiding Aviko niet “weg te werken” met groen

Aviko wil een vrieshuis gaan bouwen aan de zuidzijde van het parkeerterrein aan de rand van Steenderen en dit met een brug verbinden met de bestaande gebouwen. Het nieuwbouwplan gaat in principe uit van een gebouw van 35 meter hoogte en 95 meter breedte. Een alternatief is een vrieshuis van 27 meter hoogte. Dat gebouw zal dan wel breder uitvallen.

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst houdt zich niet bezig met gebouwen en nieuwbouwplannen, tenzij hiervoor waardevol groen moet verdwijnen of – en dat is hier het geval – verkeerde interpretaties de ronde doen over bijvoorbeeld aanplant.

Aviko én de gemeente Bronckhorst gaan er vanuit dat met het planten van bomen langs de nieuwe weg rond de nieuwbouw en struiken dichterbij het vrieshuis het gebouw voor een belangrijk deel aan het oog onttrokken kan worden. Beide partijen vinden dit laatste belangrijk. Waarom dan sowieso het plan voor een 35 meter hoog vrieshuis niet in de prullenbak verdwijnt, is ons een raadsel. Aviko zelf geeft aan dat een vrieshuis van 27 meter weliswaar duurder is, maar dat het bedrijf daar geen onoverkomelijke problemen mee heeft. Aviko heeft voldoende grond in bezit om daarop het lagere maar ook bredere gebouw te laten bouwen. Lees verder

Advies college over aanpassing kapverordening onlogisch

Het college van B & W heeft onverwacht en zonder overleg met Vereniging Bomenbelang een advies op tafel gelegd over een aanpassing van de kapverordening. B & W willen de plataan, noot en esdoorn schrappen van de lijst van kapvergunningplichtige bomen en de els, grove den, tamme kastanje en wilg toevoegen. In het voorstel dat onlangs wel met Bomenbelang besproken is, werden alleen tekstuele wijzigingen voorgesteld en de wilg toegevoegd aan de lijst van bomen waarvoor een kapvergunning aangevraagd moet worden (mits de boom 95 cm of dikker is op 1.30 meter hoogte). Op woensdag 9 december praatte de raadscommissie over het voorstel. Het bestuur van Bomenbelang heeft diezelfde ochtend nog overleg met wethouder Spekschoor over het aangepaste voorstel. Op donderdag 17 december beslist de gemeenteraad over de eventuele aanpassing van de kapverordening.  Lees verder

Nieuwe vellijst van 53 te kappen bomen in buitengebied

Op 17 november heeft de gemeente voor zichzelf een kapaanvraag ingediend op grond van een nieuwe, derde vellijst van in totaal 53 bomen in het buitengebied van Bronckhorst. Het betreft 32 inlandse eiken, 16 Amerikaanse eiken, 2 esdoorns, 2 acacia’s en een beuk. Van de bomen zijn er 21 dood. De andere bomen verkeren in een aftakelingsfase en/of leveren gevaar op.

Op 25 november besloot de gemeente zichzelf de kapvergunningen te verlenen. De bekendmaking vond plaats op 5 december.

Kapvergunning voor 3 ‘bomen’ aan Nijverheidsweg in Steenderen

Op 19 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie bomen (niet nader gespecificeerd) aan de Nijverheidsweg 15 in Steenderen, op de kruising met de dr. A. Ariënsstraat. Ook de reden tot de kapaanvraag wordt niet gemeld.

Op 25 november besloot de gemeente voor één van de drie bomen een kapvergunning te verlenen. Voor de twee andere bomen hoefde geen kapvergunning aangevraagd te worden. Daarvoor zijn ze nog te klein.

In verband met de aanpassing van de kruising staan de bomen “in de weg”. Indien mogelijk zal herplant plaatsvinden, aldus de gemeente. We citeren even de argumentatie: “Dit is afhankelijk van de locatie en het geldende beleid. Hier wordt geen specifiek voorschrift voor opgenomen. Het is namelijk niet mogelijk om concreet aan te geven om welke boomsoort het gaat en waar herplant zal plaatsvinden”.

Dit kapbesluit is op 5 december bekendgemaakt.