Maandelijks archief: augustus 2015

Kapvergunning voor linde aan Kampermanstraat Hummelo

Op 30 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een es aan de Kampermanstraat in Hummelo, nabij nr. 2. De es zou dood zijn. Hij staat 100 meter ten noordwesten van de boerderij. De eigenaar wil geen boom herplanten, zoals in principe verplicht is.

De aanvraag is digitaal bekendgemaakt op 3 juli en gepubliceerd in Contact op 7 juli.

Het blijkt niet om een es maar om een linde te gaan. In de boom zit veel dood hout en de boom is aan het aftakelen maar nog niet dood. De gemeente heeft echter gezien de conditie van de linde, op 24 augustus besloten de kapvergunning te verlenen. Dit besluit, waartegen nog bezwaar aangetekend kan worden, is digitaal bekendgemaakt op 29 augustus en gepubliceerd in Contact op 1 september.

De gemeente verbindt hieraan de eis aan de eigenaar een nieuwe linde te planten op zijn perceel. Daarvoor biedt het perceel voldoende ruimte.

Kapvergunning voor eik aan Zelhemseweg in Hummelo

Op 30 juni ontving de gemeente Bronckhorst een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Zelhemseweg 1 in Hummelo. De boom staat aan de achterkant van de boerderij.

De eigenaar wil na de kap geen boom herplanten, zoals in principe verplicht is.

Op 24 augustus besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De eik is dood. De gemeente verlangt in dit geval geen herplant. Wel adviseert ze een zogeheten flora- en faunacontrole. Naast de dode boom staan enkele grote bomen die nu meer ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen.

Het besluit is digitaal bekendgemaakt op 29 augustus en gepubliceerd in Contact op 1 september.

Plataan aan Zevenweg in Zelhem gekapt

Op 7 augustus is bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor een plataan aan de Zevenweg 48 in Zelhem. Het zou een noodkap betreffen, maar in de aanvraag ontbreekt elke informatie over het waarom van de aanvraag.

De aanvraag is digitaal door de gemeente gemeld op 14 augustus.

Bij controle afgelopen weekeinde bleek dat de plataan al gekapt is. Het betrof een jonge boom in een gemeentelijke groenstrook.

Nu blijkt ook dat de gemeente al op 12 augustus (!) het besluit genomen heeft de kapvergunning te verlenen. Aan de hand van een foto kwam de gemeente tot de slotsom dat de plataan te zeer was beschadigd en gevaar opleverde. De kroon lag eruit.

De gemeente eist geen herplant, omdat “er in deze straat al meerdere kleine bomen aangeplant zijn”.

Op 18 augustus meldt de gemeente dat de kapvergunning verleend is.

Kapvergunning voor walnoot aan Zutphenseweg in Vorden

Op 12 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een walnoot op het adres Zutphenseweg 62 in Vorden (achter De Kettelerij). De aanvraag is digitaal bekendgemaakt op 16 juli en gepubliceerd in Contact op 21 juli.

De walnoot is nog niet zo lang geleden fors gesnoeid. Zo fors dat de boom daaronder flink te lijden had. De walnoot is nu nagenoeg dood.

De eigenaar wil niet herplanten maar de vrijkomende grond betegelen.

Op 7 augustus besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit is digitaal bekendgemaakt op 15 augustus en gepubliceerd in Contact op 18 augustus.

In het besluit staat dat de eigenaar een boom moet herplanten op zijn perceel.

Inmiddels is met de eigenaar gesproken over herplant van een boom elders op het terrein aan de Zutphenseweg.

‘Noodkap’ es aan Prins Bernhardlaan in Steenderen

Op 4 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een es op het adres Prins Bernhardlaan 7 in Steenderen, het sportpark Het Hooge Wessel. Een tak is uitgescheurd.

De aanvraag is digitaal gemeld op 7 augustus en gepubliceerd in Contact op 11 augustus.

Op 12 augustus besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Het besluit is digitaal bekendgemaakt op 15 augustus en gepubliceerd in Contact op 18 augustus.

De kap kan meteen uitgevoerd worden, ook als hiertegen bezwaar ingediend wordt. Aan de kap is wel de eis tot herplant gekoppeld van eenzelfde es met een minimale omvang van 12 tot 14 cm op één meter hoogte.

Verzet Bomenbelang tegen dreigende kap van bomen en struiken in uiterwaarden van de IJssel

Samen met de Gelderse Natuur en Milieu Federatie, Stichting IJssellandschap en Stichting Hogenenk heeft Vereniging Bomenbelang Rijkswaterstaat opgeroepen eerst uit te zoeken welke kapwerkzaamheden noodzakelijk zijn om de hoogwaterveiligheid langs de IJssel te garanderen voordat de kaalslag eind augustus aanvangt. Volgens de genoemde partijen heeft de voorgenomen kap van bomen en struiken aan beide zijden van de IJssel over de gehele lengte van de rivier slechts een marginaal effect op de doorstroming. Eén van de mooiste rivierlandschappen in Nederland zou echter door deze werkzaamheden blijvend kapot gemaakt worden. Lees verder

Parkeerplaats in plaats van populier aan Burg. Langmanweg in Zelhem

Op 30 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een populier aan de Burgemeester Langmanweg 4 in Zelhem. De eigenaar van dat pand wil de boom weghalen om er een parkeerplaats aan te kunnen leggen. Hij wil ter compensatie een boom planten in zijn achtertuin.

De aanvraag is digitaal gemeld op 7 augustus en gepubliceerd in Contact op 11 augustus.