Maandelijks archief: juli 2015

Rijkswaterstaat wil zo weinig mogelijk groen meer langs IJssel

 

Het veer bij Bronkhorst.

Het veer bij Bronkhorst (foto: Hans Thijssen).

Rijkswaterstaat wil naast de kaalslag in verband met werkzaamheden in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’ ook het liefst alle groen kappen in de uiterwaarden langs de IJssel, dat bij overstroming in de stroombaan komt te liggen. Op tekeningen van Rijkswaterstaat staan vrijwel alle bosschages langs de IJssel tussen onder meer Deventer en Doesburg. Deze zouden de doorstroming van de IJssel belemmeren bij hoog water. Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, Bomenstichting Zutphen e.o. en Bomenstichting Deventer zijn pas op 12 juni geïnformeerd. Rijkswaterstaat wil met de kap al na de zomer beginnen.  Lees verder

Twee nieuwe bestuursleden

Het bestuur van Vereniging Bomenbelang: v.l.n.r. voorzitter Cees van der Jagt, secretaris Peter Bielars, penningmeester Karel van Hal, Joost Bakker en Kees Mortier (foto: Hans Thijssen).

Het bestuur van Vereniging Bomenbelang: v.l.n.r. voorzitter Cees van der Jagt, secretaris Peter Bielars, penningmeester Karel van Hal, Joost Bakker en Kees Mortier (foto: Hans Thijssen).

Het bestuur van Vereniging Bomenbelang heeft twee nieuwe bestuursleden. Op de jaarlijkse ledenvergadering op 25 juni werd Joost Bakker al gekozen tot nieuw bestuurslid. In de afgelopen weken is daarnaast Kees Mortier bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur. Zij vervangen Jan Lindhout en Hans Thijssen die actief lid blijven.

Joost Bakker uit Vorden werkte zo’n 30 jaar bij Natuurmonumenten. Hij gaat zich bij Vereniging Bomenbelang vooral bezig houden met de praktische controle van kapaanvragen.

Kees Mortier uit Zelhem werkte lange tijd als beheerder voor Staatsbosbeheer in natuurgebieden bij de monding van de IJssel en later als inkoper van bomen en struiken voor de Nederlandse staat.

Kapvergunning voor esdoorn en moeraseik aan J.D. Pennekampweg Hummelo

Op 21 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een esdoorn en een moeraseik op het adres J.D. Pennekampweg 2 in Hummelo. De eigenaar overweegt op die plek een carport te bouwen. Hij wil geen bomen herplanten.

De aanvraag is digitaal bekendgemaakt op 24 juni en gepubliceerd in Contact op 30 juni.

Op 14 juli besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Wanneer dit besluit bevestigd is, staat niet in het bericht van de gemeente. Het besluit is gepubliceerd op 21 juli.

Volgens de gemeente bevatten beide bomen veel dood hout. De eis tot herplant vervalt in dit geval, omdat daarvoor te weinig ruimte is.

In principe is het tot 1 augustus niet toegestaan bomen te kappen in verband met het broedseizoen.

Eén kastanjeboom moet weg voor nieuwe rotonde in Vorden

Voor de aanleg van een nieuwe rotonde aan de oostzijde van Vorden (hoek Horsterkamp – Ruurloseweg) moet één kastanje verdwijnen bij de  inrit naar het kasteel van Vorden. Op die hoek zijn in het afgelopen jaar al enkele bomen verdwenen (zonder kapvergunning). De rondweg om het dorp krijgt een flauwe bocht richting Ruurlo. Langs dit nieuwe deel gaat de gemeente beuken en lindes planten.

De aanvraag is op 11 juni digitaal gemeld door de gemeente. Op 16 juni verscheen de aanvraag in Contact.

Op 13 juli besloot de gemeente zichzelf de vergunning te verlenen. Dit besluit is bevestigd op 14 juli, digitaal bekendgemaakt op 17 juli en gepubliceerd in Contact op 21 juli. Bezwaar aantekenen kan vanaf 14 juli tot zes weken nadien.

 

Kapvergunning voor 24 zomereiken in Dorpsstraat Hummelo

In het huis-aan-huisblad Contact meldt de gemeente op 26 mei dat een aanvraag ingediend is voor de kap van 24 eiken.  Het betreft 5 bomen langs de Dorpsstraat en 19 bomen in een bosopstand naast een parkeerplaats. Deze kapaanvraag heeft te maken met de werkzaamheden in het centrum van het dorp. De gemeente wil de Dorpsstraat in Hummelo, nu het doorgaande verkeer om het dorp rijdt, opnieuw gaan inrichten en voorzien van nieuwe riolering. Door die werkzaamheden krijgen de bomen in deze straat veel te verduren. In verband met de nieuwe riolering moeten ook twee markante kastanjebomen voor de kerk sneuvelen. Dit zijn monumentale bomen die in het landelijk register van monumentale bomen voorkomen en al ruim 120 jaar oud zijn. De conditie van deze bomen is de laatste jaren wel achteruit gegaan vanwege uitdroging van de plek waar ze staan, wat hoger. Regenwater loopt nu zo de straat op en komt niet bij de bomen terecht. Als deze kastanjebomen gekapt worden, komen er twee nieuwe wat forsere bomen voor terug. Om het probleem met de verdroging tegen te gaan, wil de gemeente het regenwater dat van het dak van de kerk af stroomt, opvangen en naar de wortels van deze nieuwe bomen leiden.

Op 7 juli besloot de gemeente de kapvergunning voor de 24 bomen te verlenen. Dit is schriftelijk bevestigd op 13 juli. Op 16 juli is het besluit digitaal bekendgemaakt. Het besluit is gepubliceerd in Contact op 21 juli. Bezwaar aantekenen kan tot zes weken vanaf 13 juli.

Alle eiken zijn vitaal en verkeren in een goede conditie, aldus de gemeente. Maar de herinrichting van de Dorpsstraat noodzaakt volgens haar dat de eiken in het bosje deels verdwijnen. Ter compensatie wil de gemeente binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning 8 zilverlindes, 2 beuken en 4 kurkbomen planten met een stamomtrek van 12 tot 14 cm op één meter hoogte in het perceel waar nu nog de eiken staan.

 

Kapvergunning voor kastanjeboom aan Schoolstraat in Vorden

Bij de gemeente is een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor de beeldbepalende kastanjeboom achter het huis aan de Schoolstraat 13 in Vorden. De gemeente meldt dit in Contact op 2 juni. Pas op 11 juni (1) maakte de gemeente de aanvraag digitaal openbaar.

De kastanjeboom staat er goed bij, maar neemt zo ongeveer de gehele achterkant van het huis en een deel van het dak in beslag.

De eigenaar wil geen boom herplanten.

Op 9 juli besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente ondervindt de boom last van de kastanjebloedingsziekte en is de conditie van de kastanje matig. Op 13 juli is dit bekendgemaakt aan de nieuwe eigenaar van het pand. Het besluit is op 16 juli openbaar gemaakt via het digitale informatiekanaal. Op 21 juli tenslotte is het besluit gepubliceerd in Contact.

Bezwaar aantekenen tegen dit besluit kan tot 6 weken na 13 juli.

De gemeente stelt wel als voorwaarde aan het verlenen van de kapvergunning dat er binnen 3 jaar een linde geplant wordt met een stamomtrek van 16 tot 18 cm op één meter hoogte.

Vereniging Bomenbelang heeft overwogen bezwaar aan te tekenen in verband met het verlies van een fraaie en beeldbepalende kastanjeboom in dit deel van Vorden en de kans dat de eigenaar weigert een boom te gaan herplanten. In dat geval zou het groene karakter van dit deel van de Schoolstraat geheel verdwijnen. Nu de gemeente vasthoudt aan een herplant van een lindeboom, is het bestuur van Bomenbelang van mening dat bezwaar aantekenen niet meer nodig is. Desondanks blijft het een belangrijk verlies aan groen.