Maandelijks archief: juni 2015

Kapvergunning voor 2 eiken en een populier aan Hessenweg

De gemeente maakte op 27 juni bekend dat ze besloten heeft een kapvergunning te verlenen voor 2 eiken en een populier aan de Hessenweg 1 in Hoog-Keppel. De aanvraag is echter nooit gepubliceerd (!).

De aanvraag betrof ook niet 2 eiken en een populier, maar 5 populieren. Nadat de gemeente ging kijken, bleek het om 2 wilgen te gaan (waarvoor geen kapvergunning nodig is), één populier en twee eiken.

Al in 2011 heeft de eigenaar van het perceel een herplantingsplan ingediend bij de gemeente. Dat wordt nu ook uitgevoerd. Dat omhelst onder meer het planten van een tiental beuken, één solitaire rode beuk en een groep lindebomen aan de kant van de Hessenweg. Aan de achterzijde van het perceel komen ook nog wat meidoornhagen.

De bomen moeten weg in verband met herbouw van de woning.

”t Schaepenmeer’ komt bij begraafplaats in Vorden

De gemeente Bronckhorst wil een deel van het bos te noorden van de begraafplaats (’t Schaepenmeer) in gebruik nemen als kerkhof. Burgemeester en wethouders hebben hiertoe op 8 juni besloten in principe hun medewerking te verlenen aan een wijziging van de bestemming van dit deel van het bos. Het aantal graven zal beperkt blijven. Volgens de gemeente krijgt ’t Schaepenmeer hierdoor een betere uitstraling en blijft het ook in de toekomst een bos.

Of hiervoor bomen moeten worden gekapt, is niet duidelijk.

Kapvergunning voor 3 lindebomen aan Varsselseweg

De gemeente ontving een aanvraag voor een kapvergunning voor 3 lindebomen aan de Varsselseweg 43 in Hengelo. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 28 april. Op 1 mei maakt de gemeente de aanvraag ook digitaal bekend.

De 3 lindebomen zouden van binnen rot zijn. Op de plaats van de twee bomen aan de voorzijde van de woning komen twee nieuwe lindebomen met een stamomtrek van 14 tot 16 cm op één meter hoogte.

Op 16 juni besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit is een dag later meegedeeld aan de eigenaar. Vanaf die datum tot zes weken nadien kan eventueel bezwaar ingediend worden tegen dit besluit. Het besluit is gepubliceerd in Contact op 23 juni.

 

Kapvergunning voor 2 beuken, een esdoorn en een eik aan Regelinklaan in Hengelo

Voor 2 beuken, een esdoorn en een eik aan de Regelinklaan in Hengelo (bij nummer 7) is op 9 april een aanvraag ingediend voor een kapvergunning. De gemeente maakte dit bekend via Contact op 21 april en digitaal op 23 april. Het gaat om bomen in de voor- en zijtuin van het pand. De beuken, esdoorn en eik zouden deels dood, deels beschadigd zijn. De eigenaar wil twee nieuwe ‘parkbomen’ planten.

Op 2 juni besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Aan de kapvergunning verbindt de gemeente de eis dat twee nieuwe bomen (soort nog nader te bepalen) met een stamomtrek van 18 tot 20 cm op één meter hoogte geplant worden op het perceel. Het besluit is op 9 juni aan de eigenaar van de bomen meegedeeld. Vanaf dat moment begint de termijn van zes weken waarin men eventueel bezwaar kan maken tegen dit kapbesluit.

De gemeente maakte het besluit digitaal openbaar op 11 juni en op 16 juni via het huis-aan-huisblad Contact.

Landelijk register monumentale bomen sinds juni 2015 ‘online’

Excursie boominspecteurs in Hummelo eind mei 2015 o.l.v. Jeroen Philippona en Rob Weimer (foto: Hans Thijssen)

Excursie boominspecteurs in Hummelo eind mei 2015 o.l.v. Jeroen Philippona en Rob Weimer (foto: Hans Thijssen)

Sinds 5 juni 2015 kan iedereen in Nederland het bijgewerkte landelijk register van monumentale bomen in Nederland inzien op www.monumentalebomen.nl. Dit register toont waar de monumentale bomen in zijn of haar gemeente staan, hoe de conditie ervan is, de geschiedenis en andere wetenswaardigheden. Bij de meeste bomen staan ook foto’s, evenals de locatiebeschrijving.

In totaal telt het register zo’n 15.000 bomen. In 2007 staakte de controle van al deze bomen. Sinds anderhalf jaar is er echter weer geld en tijd om de controle te hervatten. Bij de landelijke Bomenstichting is iemand vrijgemaakt die het register digitaliseerde. Alle lokale en regionale bomenorganisaties, waaronder Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, zijn sindsdien bezig met het actualiseren van de gegevens over de monumentale bomen in hun gemeente.

In heel Nederland is nu ruim de helft van de bomen gecontroleerd en zijn de gegevens geactualiseerd en vaak voorzien van een recente foto. In de gemeente Bronckhorst zijn vrijwel alle monumentale bomen nagelopen. Dit gebeurde met steun van Jeroen Philippona en Rob Weimer van de Bomenstichting Zutphen.

Vanuit Vereniging Bomenbelang werken tien boominspecteurs aan de controle. Geïnteresseerden in dit werk zijn altijd welkom en kunnen zich opgeven bij Vereniging Bomenbelang: bomenbelang@gmail.com.