Maandelijks archief: mei 2015

Kapvergunning voor een notenboom aan de Koekoekweg in Hengelo

Op 1 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom op het adres Koekoekweg 4 in Hengelo. De boom is besmet met de tonderzwam en takelt af.

Op 18 mei besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit is digitaal bekendgemaakt op 30 mei en gemeld in Contact op 2 juni. Volgens de gemeente hoeft er geen nieuwe notenboom geplant te worden, omdat de eigenaar in de afgelopen jaren al verschillende bomen op zijn perceel geplant heeft.

Tot 1 augustus wordt geadviseerd niet te kappen in verband met het broedseizoen.

Sponsorgeld Veilingcommissie Vorden voor boomfeestdagcomité

De Stichting Veilingcommissie Vorden (de ideële kringloopwinkel De Werf aan de Enkweg) heeft 250 euro aan sponsorgeld uitgereikt aan het comité dat jaarlijks de boomfeestdag organiseert.

Op 30 mei namen Mariska Piek van Piek Zweverink hoveniers en Maria Haanappel van Vereniging Bomenbelang de sponsorcheque in ontvangst tijdens de meimarkt.

Mariska Piek (l.) van Piek Zweverink Hoveniers en Maria Haanappel van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst namen de sponsorcheque van 250 euro voor het Boomfeestdagcomité in ontvangst tijdens de meimarkt bij 'De Werf' (foto: Hans Thijssen).

Mariska Piek (l.) van Piek Zweverink Hoveniers en Maria Haanappel van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst namen de sponsorcheque van 250 euro voor het Boomfeestdagcomité in ontvangst tijdens de meimarkt bij ‘De Werf’ (foto: Hans Thijssen).

 

Kapvergunning voor lindeboom aan Kerkhofweg in Steenderen onder voorwaarden

De gemeente heeft een aanvraag ontvangen voor een kapvergunning voor de lindeboom op het adres Kerkhofweg 16 in Steenderen. De boom moet verdwijnen, omdat de zorginstelling Fatima op het terrein drie units wil bouwen voor een begeleid wonenproject. De zorginstelling wil een boom herplanten op het perceel.

Op 13 april meldt de gemeente via de digitale overheidspagina overuwbuurt.overheid.nl dat ze nog zes weken de tijd wil nemen om een besluit te nemen. Vanuit de buurt zijn tien bezwaren tegen de bouw van de woningen ingediend. De omwonenden vrezen dat de lindeboom gekapt wordt terwijl de bouw van de drie woningen nog niet zeker is.

Op diezelfde 13 april blijkt de gemeente het besluit genomen te hebben om de kapvergunning te verlenen (!), zo meldt ze digitaal op 23 mei en in Contact op 26 mei(!). De vergunning is verzonden op 20 mei. Vanaf dat moment begint de termijn van 6 weken waarin men bezwaar kan aantekenen tegen dit besluit van de gemeente. Die stelt nu als voorwaarde dat de lindeboom pas gekapt mag worden als men met de bouw van de woningen begint.

Kapvergunning voor notenboom aan de Wisselt

Op 9 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom aan de Wisselt 81 in Zelhem. De aanvraag is digitaal gemeld op 13 maart en gepubliceerd in Contact op 17 maart. Meer informatie ontbreekt nog.

Op 5 mei maakt de gemeente bekend dat ze 6 weken extra tijd wil nemen om een beslissing te nemen over deze kapaanvraag.

Op 6 mei (!) heeft de gemeente besloten de kapvergunning te verlenen. De notenboom heeft weliswaar een goede conditie, maar de groenmedewerker vreest dat van de driestammige boom ergens in de toekomst wellicht een stam uitbreekt.

Vanaf het moment dat het besluit naar de indiener van de kapvergunning is verzonden (13 mei) begint de termijn van 6 weken waarin bezwaar aangetekend kan worden tegen dit gemeentelijke besluit.

 

Kapvergunning voor esdoorn aan Korenbloemstraat in Zelhem

Bij de gemeente is op 14 april een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor een esdoorn bij het pand Korenbloemstraat 59 in Zelhem. ProWonen vraagt de esdoorn te kappen omdat de wortels van de boom de tegels van de stoep omhoog drukken. De indiener van de kapaanvraag wil een nieuwe boom laten planten in overleg met de nieuwe bewoner.

Op 6 mei besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit is op 20 mei bekendgemaakt in Contact en een dag eerder digitaal.

“De boom heeft geen doorgaande stam en staat te dicht op de bebouwing”, aldus de gemeente.

Samenwerking met Bomenstichting Zutphen e.o.

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst gaat nauwer samenwerken met Bomenstichting Zutphen e.o. Die samenwerking bestond in het verleden al, maar is in de loop der jaren minder sterk geworden. Het huidige bestuur van Bomenbelang vindt bundeling van kennis van groot belang. Ook gebeurt het regelmatig dat grensoverschrijdende bomenzaken zich voordoen waarbij meerdere bomenorganisaties betrokken zijn. Dit is onder meer het geval bij de plannen van de provincie om langs verschillende wegen tientallen, soms zelfs honderden bomen te kappen vanwege verbreding van wegen en/of achterstallig onderhoud.

 

 

Kapvergunning voor 2 essen aan Roggestraat

Op 10 maart ontving de gemeente een uiterst summiere aanvraag voor een kapvergunning voor ‘twee bomen’ aan de Roggestraat 50 in Halle naast de sporthal. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 17 maart en op die dag ook digitaal bekendgemaakt. De reden voor de aanvraag werd niet duidelijk uit de papieren.

Op 30 april besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit is bekendgemaakt op 12 mei. Volgens de gemeente verkeren de bomen in een redelijke conditie en is de toekomstverwachting voor de essen gemiddeld. Waarom de bomen dan toch moeten verdwijnen, wordt niet duidelijk. Ze staan 2,5 meter naast een sporthal. De essen zorgen niet voor problemen, wel voor schaduw en wat groen.

In het kader van de herplantplicht moet de indiener van de kapvergunning twee lindes planten op zijn perceel.

Volgens de Flora- en faunawet mag er – in verband met het broedseizoen – tot 1 augustus niet gekapt worden indien er nesten in de bomen zitten.

Controle van monumentale bomen

 

Jeroen Philippona van Bomenstichting Zutphen e.o. leidt een excursie in de omgeving van Hummelo met de boominspecteurs van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (foto: Hans Thijssen).

Jeroen Philippona van Bomenstichting Zutphen e.o. leidt een excursie in de omgeving van Hummelo met de boominspecteurs van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (foto: Hans Thijssen).

Een groep van tien leden van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst controleert de circa 125 bomen en boomgroepen die voorkomen in het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Dit register, dat destijds opgesteld is door de landelijke Bomenstichting, wordt sinds april 2014 in heel Nederland nagelopen en geactualiseerd. Landelijk betreft het circa 15.000 bomen of boomgroepen. Lees verder

Kapvergunning voor 2 paardekastanjes bij kerk Hummelo

Op 2 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor de twee paardekastanjes aan de Dorpsstraat in Hummelo bij de protestantse kerk. Het zijn forse bomen met een diameter van 3.10 meter op 1.30 meter hoogte. De kastanjebomen kunnen nog zeker tien jaar blijven staan, maar ze ondervinden wel last van de bloederziekte. Omdat de Dorpsstraat in Hummelo binnenkort op de schop gaat, wil men nu de bomen kappen en er het liefst twee scharlakeneiken voor in de plaats zetten.

Vorig jaar is Vereniging Bomenbelang en later ook Bomenstichting Zutphen geraadpleegd door het kerkbestuur. In principe wil geen van de partijen de bomen nu kappen, maar gezien hun conditie en de aanstaande werkzaamheden is het wellicht wel verstandig de kastanjebomen nu weg te halen en te vervangen door twee andere bomen die op die plek flink kunnen uitgroeien.

Op 22 april besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit is digitaal bekendgemaakt op 2 mei en gepubliceerd in Contact op 5 mei.

De gemeentelijke medewerker groenbeheer vindt de kastanjebomen niet vitaal meer. Volgens hem verkeren ze in een slechte conditie. Erkend wordt dat de bomen op zich nog jaren mee kunnen. De werkzaamheden aan de straat vlakbij de monumentale bomen zorgen er echter voor dat de paardekastanjes flink te lijden zullen krijgen.

Om in de Dorpsstraat niet een te groot gat te laten vallen, verlangt de gemeente dat twee al wat grotere bomen (met een minimale stamomtrek van 20 tot 24 cm op één meter hoogte) worden geplant niet ver van de vrijkomende plek.

Het besluit van de gemeente is op 29 april verstuurd. Vanaf die datum tot zes weken nadien kan bezwaar aangetekend worden tegen dit gemeentelijke besluit.