Maandelijks archief: april 2014

Winterlindes in centrum Vorden

Half november is begonnen met het planten van de winterlindes in het centrum van Vorden. Hier naast de kerk stonden eerst kastanjebomen. Op de achtergrond staat één van de kastanjebomen die gespaard bleven (foto: Hans Thijssen).

Half november werd begonnen met het planten van de winterlindes in het centrum van Vorden. Hier naast de kerk stonden eerst kastanjebomen. Rechts op de achtergrond staat één van de kastanjebomen die gespaard bleef bij de vernieuwing van de straten  (foto: Hans Thijssen).

In het centrum van Vorden zijn eind vorig jaar alle nieuwe bomen geplant die in plaats komen van de volwassen platanen en kastanjes die daar lange tijd gestaan hebben. Deze bomen moesten wijken voor de uitvoering van het centrumplan Vorden. Dat plan omvat vooral vernieuwing van de riolering en het wegdek. Het omkappen van de platanen en kastanjes is in 2012 lange tijd juridisch bevochten. De rechtbank in Zutphen oordeelde uiteindelijk dat de gemeente Bronckhorst niet kon aantonen waarom de gezonde en beeldbepalende platanen gekapt moesten worden, maar vond de uitvoering van het centrumplan van groter belang. De gemeente liet daarop alle bomen op de eerste maandag in 2013 in één ochtend omzagen.

De laatste 14 ‘nieuwe’ bomen in de Dorpsstraat werden in de week voor Kerstmis geplant. In de eerste week van dit jaar zijn alle winterlindes voorzien van hagen.

De lege plantvakken aan de Zutphenseweg zijn in april gevuld met groen. Dat plantwerk en het onderhoud ervan is uitbesteed.

Aan de Zutphenseweg kon de gemeente drie platanen niet kappen, omdat deze op particulier terrein staan en de eigenaar geen toestemming gaf voor kap. Op de voor- en achtergrond de nieuwe winterlindes (foto: Hans Thijssen).

Aan de Zutphenseweg mocht de gemeente drie platanen niet kappen, omdat deze op particulier terrein staan en de eigenaar geen toestemming gaf voor kap. Op de voor- en achtergrond de nieuwe winterlinden (foto: Hans Thijssen).

Twee extra bomen op marktplein Vorden

Eind november zijn twee extra bomen (scharlakeneiken) geplant op het marktplein van Vorden. Met deze bomen komt de gemeente een belofte na aan Vereniging Bomenbelang uit 2006. De scharlakeneiken zijn in feite de compensatie van de twee Amerikaanse eiken die tot in het begin van deze eeuw op hetzelfde marktplein stonden (foto: Hans Thijssen).

Eind november zijn twee extra bomen (scharlakeneiken) geplant op het marktplein van Vorden. Met deze bomen komt de gemeente een belofte na aan Vereniging Bomenbelang uit 2006. De scharlakeneiken zijn in feite de compensatie van de twee Amerikaanse eiken die tot in het begin van deze eeuw op hetzelfde marktplein stonden (foto: Hans Thijssen).

Op het marktplein in Vorden achter het nieuwe grand-café zijn twee scharlakeneiken geplant. De bomen zijn er gekomen na jarenlang aandringen van Vereniging Bomenbelang. In feite lost de gemeente een belofte uit 2006 in aan Bomenbelang. Lees verder

Kapvergunning voor bomen bij sportveld Steenderen

Op 20 december is bij de gemeente Bronckhorst een aanvraag ingediend voor de kap van diverse bomen bij het sportveld in Steenderen.

Op 5 februari besloot de gemeente vanwege “de complexiciteit” van deze aanvraag voor het besluit hierover meer tijd te nemen, tot uiterlijk 28 maart.

Uiteindelijk heeft de gemeente op 24 maart besloten de kapvergunning te verlenen.